เปิดบ้าน Thai PBS
เปิดบ้าน Thai PBS

ความเห็นต่อเว็บไซต์โฉมใหม่ไทยพีบีเอส

หน้ารายการ
24 พ.ย. 65

www.thaipbs.or.th คือเว็บไซต์ที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวและรายการของไทยพีบีเอสได้ทุกที่ ทุกเวลา ในปี 2565 นี้ สำนักสื่อดิจิทัลของไทยพีบีเอสจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้เหมาะกับการรับสื่อของคุณผู้ชมในยุคดิจิทัล หลังจากคุณผู้ชมได้เข้าไปใช้งานก็ส่งความคิดเห็นมาถึงไทยพีบีเอส อันดับแรกหลายคนชื่นชมว่า เว็บไซต์ดูสวยงามขึ้น มีเนื้อหาให้เลือกชมหลากหลาย มีบริการรวบรวมคลิปที่ยังดูไม่จบไว้ใน Playlist ให้ด้วย และบนหน้าเว็บไซต์ยังแนะนำรายการที่ตรงใจมาให้เลือกชม เหมือนกับรู้ใจกันจริง ๆ บริการที่คุณผู้ชมพูดถึง นั่นคือส่วนหนึ่งของการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ บนเว็บไซต์ ที่ไทยพีบีเอสพยายามพัฒนาให้เหมาะกับพฤติกรรมการรับสื่อของคุณผู้ชมที่หลากหลายในยุคดิจิทัล ซึ่งการปรับปรุงเว็บไซต์ของไทยพีบีเอสในครั้งนี้ ใช้เวลาในการออกแบบและพัฒนานานหลายปี เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเข้าถึงคุณผู้ชมให้ง่ายที่สุด เบื้องหลังการปรับเว็บไซต์โฉมใหม่จะเป็นอย่างไร ไปรับฟังจากคุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลของไทยพีบีเอส

ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ "วันใหม่วาไรตี้" วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ความเห็นต่อเว็บไซต์โฉมใหม่ไทยพีบีเอส

24 พ.ย. 65

www.thaipbs.or.th คือเว็บไซต์ที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวและรายการของไทยพีบีเอสได้ทุกที่ ทุกเวลา ในปี 2565 นี้ สำนักสื่อดิจิทัลของไทยพีบีเอสจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้เหมาะกับการรับสื่อของคุณผู้ชมในยุคดิจิทัล หลังจากคุณผู้ชมได้เข้าไปใช้งานก็ส่งความคิดเห็นมาถึงไทยพีบีเอส อันดับแรกหลายคนชื่นชมว่า เว็บไซต์ดูสวยงามขึ้น มีเนื้อหาให้เลือกชมหลากหลาย มีบริการรวบรวมคลิปที่ยังดูไม่จบไว้ใน Playlist ให้ด้วย และบนหน้าเว็บไซต์ยังแนะนำรายการที่ตรงใจมาให้เลือกชม เหมือนกับรู้ใจกันจริง ๆ บริการที่คุณผู้ชมพูดถึง นั่นคือส่วนหนึ่งของการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ บนเว็บไซต์ ที่ไทยพีบีเอสพยายามพัฒนาให้เหมาะกับพฤติกรรมการรับสื่อของคุณผู้ชมที่หลากหลายในยุคดิจิทัล ซึ่งการปรับปรุงเว็บไซต์ของไทยพีบีเอสในครั้งนี้ ใช้เวลาในการออกแบบและพัฒนานานหลายปี เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเข้าถึงคุณผู้ชมให้ง่ายที่สุด เบื้องหลังการปรับเว็บไซต์โฉมใหม่จะเป็นอย่างไร ไปรับฟังจากคุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลของไทยพีบีเอส

ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ "วันใหม่วาไรตี้" วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เปิดบ้าน Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - ล่าสุด

เปิดบ้าน Thai PBS

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - ล่าสุด