สถานีประชาชน
สถานีประชาชน

ลดน้ำ 30% : เทคโนโลยีประหยัดน้ำ

หน้ารายการ
12 เม.ย. 59
การลดการใช้น้ำ ไม่ได้หมายถึง การงดใช้อย่างเด็ดขาด แต่คือการใช้อย่างไรและเพื่ออะไรให้คุ้มค่าที่สุด การแก้ปัญหาการสูญเสียน้ำในสมัยนี้จึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ เรียกได้ว่าตอบสนองความสะดวกสบาย และยังลดการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามโครงการ "แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง" และสถานการณ์ภัยแล้งเพิ่มเติมได้ทาง www.thaipbs.or.th/WaterSharing

ลดน้ำ 30% : เทคโนโลยีประหยัดน้ำ

12 เม.ย. 59
การลดการใช้น้ำ ไม่ได้หมายถึง การงดใช้อย่างเด็ดขาด แต่คือการใช้อย่างไรและเพื่ออะไรให้คุ้มค่าที่สุด การแก้ปัญหาการสูญเสียน้ำในสมัยนี้จึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ เรียกได้ว่าตอบสนองความสะดวกสบาย และยังลดการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามโครงการ "แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง" และสถานการณ์ภัยแล้งเพิ่มเติมได้ทาง www.thaipbs.or.th/WaterSharing

สถานีประชาชน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - ล่าสุด

สถานีประชาชน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - ล่าสุด