เปิดปม
เปิดปม

นักเรียนล่องหน

หน้ารายการ
17 ธ.ค. 61

ป.ป.ท. พบหลายโรงเรียนทางภาคอีสาน มีชื่อนักเรียนอยู่ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC แต่บางคนมาเรียนไม่ถึง 1 ภาคการศึกษา บางคนขาดเรียนกว่า 1 ปี และออกไปทำงานแล้ว แต่โรงเรียนยังคงเก็บชื่อไว้อยู่ ทั้งที่ระบบ DMC เปิดให้อัปเดต 2 ครั้งต่อปี หลายโรงเรียนอ้างกฎหมายการศึกษาไม่สามารถคัดชื่อออกได้

การคงรายชื่อนักเรียนไว้ในระบบหลายร้อยคน ส่งผลต่อการได้รับเงินอุดหนุนการศึกษา และมีผลต่อประสบการณ์ของผู้บริหาร ที่อนาคตสามารถใช้เป็นเครดิตในการขอย้ายไปคุมโรงเรียนที่ใหญ่กว่า

ติดตามชมในรายการเปิดปม วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

นักเรียนล่องหน

17 ธ.ค. 61

ป.ป.ท. พบหลายโรงเรียนทางภาคอีสาน มีชื่อนักเรียนอยู่ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC แต่บางคนมาเรียนไม่ถึง 1 ภาคการศึกษา บางคนขาดเรียนกว่า 1 ปี และออกไปทำงานแล้ว แต่โรงเรียนยังคงเก็บชื่อไว้อยู่ ทั้งที่ระบบ DMC เปิดให้อัปเดต 2 ครั้งต่อปี หลายโรงเรียนอ้างกฎหมายการศึกษาไม่สามารถคัดชื่อออกได้

การคงรายชื่อนักเรียนไว้ในระบบหลายร้อยคน ส่งผลต่อการได้รับเงินอุดหนุนการศึกษา และมีผลต่อประสบการณ์ของผู้บริหาร ที่อนาคตสามารถใช้เป็นเครดิตในการขอย้ายไปคุมโรงเรียนที่ใหญ่กว่า

ติดตามชมในรายการเปิดปม วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เปิดปม

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - ล่าสุด

เปิดปม

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - ล่าสุด