เปิดปม - สวนสัตว์สีเทา | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
เปิดปม
เปิดปม

สวนสัตว์สีเทา

หน้ารายการ
18 ม.ค. 64

ผล DNA ชัด ซากกระดูกที่พบในกรงเลี้ยงเก้งสวนสัตว์สงขลาเมื่อ ก.พ. 63 ไม่ใช่เก้งเผือกที่หายไป และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับเก้งอื่นในกรง ยืนยันเก้งเผือกหาย 1 ตัวผล DNA จากศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ ระบุว่าซากเก้งที่ถูกงูเหลือมกิน เป็นเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทาน ปัจจุบัน คุณมูมู่ เป็นเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานเพียงตัวเดียวที่เหลืออยู่ในสวนสัตว์สงขลา

องค์การสวนสัตว์ฯ แจ้งความเจ้าหน้าที่ประจำกรงเลี้ยงเก้ง 1 คน ข้อหาลักทรัพย์ พร้อมสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ประจำกรงเลี้ยงเก้ง และ ผอ.สวนสัตว์สงขลาในขณะนั้นออกนอกพื้นที่ชั่วคราว

เจ้าหน้าที่ประจำกรงเลี้ยงเก้งที่ถูกดำเนินคดี เป็นคนเดียวกับผู้ดูแลนกแก้วมาคอว์ในช่วงที่เกิดเหตุ นกแก้วมาคอว์ 13 ตัว หายไปจากส่วนเลี้ยงและจัดแสดงภายในสวนสัตว์สงขลา

นกแก้วมาคอว์ 13 ตัว ถูกโพสต์ขาย ติดตามกลับมาได้ 2 ตัว และดำเนินคดีกับผู้โพสต์ข้อหาลักทรัพย์ ศาลยกฟ้องเพราะหลักฐานไม่เพียงพอ องค์การสวนสัตว์ฯ ไม่อุทธรณ์ภายใน 30 วัน คดีจึงหมดอายุความ สภ.เมืองสงขลา อยู่ระหว่างรื้อคดี

ข้อสรุปกรณีตรวจสอบการดำเนินการกิจการภายในสวนสัตว์สงขลา รวมถึงคดีการหายไปของสัตว์ป่าอื่น ๆ ระบุรายงานชนิดและจำนวนสัตว์ป่าไม่สอดคล้องกับจำนวนสัตว์ที่มีอยู่จริง

สัตว์หลายชนิดมีจำนวนมากกว่าบัญชีที่รายงาน ส่งผลต่อปริมาณอาหารเลี้ยงดู มูลค่าสัตว์ที่มีอยู่จริง หรืออาจมีไว้เพื่อจำหน่ายจ่ายโอนสู่ระบบภายนอก

สัตว์หลายชนิดพันธุ์มีจำนวนน้อยกว่าบัญชีที่รายงาน ทำให้งบประมาณอาหารสูงเกินความเป็นจริง อาจเป็นเพราะสัตว์หลุดหาย หรือถูกลักลอบนำออกไป

งานซ่อมแซมจุดชำรุดและปรับปรุงความแข็งแรงของกรงเลี้ยงเป็นภารกิจสำคัญของสวนสัตว์สงขลา หลังมีความเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ กรณีตรวจสอบการดำเนินการกิจการภายในสวนสัตว์ รวมถึงคดีการหายไปของสัตว์ป่าอื่น ๆ ของสวนสัตว์สงขลา

นายสุรศักดิ์ ยิ้มประเสริฐ หัวหน้างานวิจัยและรักษาการ หัวหน้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สวนสัตว์สงขลา ระบุว่าจำนวนสัตว์ในรายงานบัญชีสัตว์ป่าคลาดเคลื่อนเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ถูกงูกับลิงในธรรมชาติคุกคาม สัตว์หลายชนิดถูกนำมาปล่อย หรือรับบริจาคมา

คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงฯ ระบุว่าการรับบริจาค หรือจัดหาสัตว์จากธรรมชาติ ต้องมีหลักฐานการได้มา มิฉะนั้นสัตว์ที่มีอยู่จริงจะมีจำนวนมากกว่าที่รายงานในระบบ เสี่ยงต่อการถูกจำหน่าย จ่าย โอน ยากต่อการติดตามตรวจสอบ

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา รักษาการแทน ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ ระบุว่าการให้สวนสัตว์นำส่งจำนวนประชากรสัตว์ทุก 25 วัน อาจทำให้จำนวนคลาดเคลื่อน ขณะนี้เปลี่ยนการแจ้งเกิด - ตายของสัตว์ภายใน 24 ชั่วโมง

ติดตามชมในรายการเปิดปม วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 21.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

สวนสัตว์สีเทา

18 ม.ค. 64

ผล DNA ชัด ซากกระดูกที่พบในกรงเลี้ยงเก้งสวนสัตว์สงขลาเมื่อ ก.พ. 63 ไม่ใช่เก้งเผือกที่หายไป และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับเก้งอื่นในกรง ยืนยันเก้งเผือกหาย 1 ตัวผล DNA จากศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ ระบุว่าซากเก้งที่ถูกงูเหลือมกิน เป็นเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทาน ปัจจุบัน คุณมูมู่ เป็นเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานเพียงตัวเดียวที่เหลืออยู่ในสวนสัตว์สงขลา

องค์การสวนสัตว์ฯ แจ้งความเจ้าหน้าที่ประจำกรงเลี้ยงเก้ง 1 คน ข้อหาลักทรัพย์ พร้อมสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ประจำกรงเลี้ยงเก้ง และ ผอ.สวนสัตว์สงขลาในขณะนั้นออกนอกพื้นที่ชั่วคราว

เจ้าหน้าที่ประจำกรงเลี้ยงเก้งที่ถูกดำเนินคดี เป็นคนเดียวกับผู้ดูแลนกแก้วมาคอว์ในช่วงที่เกิดเหตุ นกแก้วมาคอว์ 13 ตัว หายไปจากส่วนเลี้ยงและจัดแสดงภายในสวนสัตว์สงขลา

นกแก้วมาคอว์ 13 ตัว ถูกโพสต์ขาย ติดตามกลับมาได้ 2 ตัว และดำเนินคดีกับผู้โพสต์ข้อหาลักทรัพย์ ศาลยกฟ้องเพราะหลักฐานไม่เพียงพอ องค์การสวนสัตว์ฯ ไม่อุทธรณ์ภายใน 30 วัน คดีจึงหมดอายุความ สภ.เมืองสงขลา อยู่ระหว่างรื้อคดี

ข้อสรุปกรณีตรวจสอบการดำเนินการกิจการภายในสวนสัตว์สงขลา รวมถึงคดีการหายไปของสัตว์ป่าอื่น ๆ ระบุรายงานชนิดและจำนวนสัตว์ป่าไม่สอดคล้องกับจำนวนสัตว์ที่มีอยู่จริง

สัตว์หลายชนิดมีจำนวนมากกว่าบัญชีที่รายงาน ส่งผลต่อปริมาณอาหารเลี้ยงดู มูลค่าสัตว์ที่มีอยู่จริง หรืออาจมีไว้เพื่อจำหน่ายจ่ายโอนสู่ระบบภายนอก

สัตว์หลายชนิดพันธุ์มีจำนวนน้อยกว่าบัญชีที่รายงาน ทำให้งบประมาณอาหารสูงเกินความเป็นจริง อาจเป็นเพราะสัตว์หลุดหาย หรือถูกลักลอบนำออกไป

งานซ่อมแซมจุดชำรุดและปรับปรุงความแข็งแรงของกรงเลี้ยงเป็นภารกิจสำคัญของสวนสัตว์สงขลา หลังมีความเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ กรณีตรวจสอบการดำเนินการกิจการภายในสวนสัตว์ รวมถึงคดีการหายไปของสัตว์ป่าอื่น ๆ ของสวนสัตว์สงขลา

นายสุรศักดิ์ ยิ้มประเสริฐ หัวหน้างานวิจัยและรักษาการ หัวหน้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สวนสัตว์สงขลา ระบุว่าจำนวนสัตว์ในรายงานบัญชีสัตว์ป่าคลาดเคลื่อนเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ถูกงูกับลิงในธรรมชาติคุกคาม สัตว์หลายชนิดถูกนำมาปล่อย หรือรับบริจาคมา

คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงฯ ระบุว่าการรับบริจาค หรือจัดหาสัตว์จากธรรมชาติ ต้องมีหลักฐานการได้มา มิฉะนั้นสัตว์ที่มีอยู่จริงจะมีจำนวนมากกว่าที่รายงานในระบบ เสี่ยงต่อการถูกจำหน่าย จ่าย โอน ยากต่อการติดตามตรวจสอบ

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา รักษาการแทน ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ ระบุว่าการให้สวนสัตว์นำส่งจำนวนประชากรสัตว์ทุก 25 วัน อาจทำให้จำนวนคลาดเคลื่อน ขณะนี้เปลี่ยนการแจ้งเกิด - ตายของสัตว์ภายใน 24 ชั่วโมง

ติดตามชมในรายการเปิดปม วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 21.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เปิดปม

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - ล่าสุด

เปิดปม

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด