พลิกปมข่าว - RETURN กฎหมาย PRTR | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
พลิกปมข่าว
5 ก.ค. 65

กรณีหมิงตี้ ให้บทเรียนสำคัญว่า ทำอย่างไรสังคมจะรับรู้ ที่มาที่ไปของสารเคมีอันตรายที่อยู่ภายในโรงงาน จะได้เตรียมรับมือ หากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น สอดคล้องกับความพยายามของภาคประชาชน ที่ร่วมกันผลักดัน ร่างกฎหมายการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อย และเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม หรือ PRTR ขึ้น แต่ที่ผ่านมายังไปไม่ถึงฝัน เพราะอะไร กฎหมาย PRTR จึงถูกเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้

ติดตามชมรายการพลิกปมข่าว วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่ ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

พลิกปมข่าว

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - ล่าสุด
กำลังเล่น...
RETURN กฎหมาย PRTR
RETURN กฎหมาย PRTR
5 ก.ค. 65
เปิดประตู งบฯ กรุงเทพมหานคร
เปิดประตู งบฯ กรุงเทพมหานคร
6 ก.ค. 65
โอกาส "หาบเร่แผงลอย" ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก
โอกาส "หาบเร่แผงลอย" ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก
7 ก.ค. 65
ความเหลื่อมล้ำ ปัจจัยส่งต่อความจนข้ามรุ่น
ความเหลื่อมล้ำ ปัจจัยส่งต่อความจนข้ามรุ่น
8 ก.ค. 65
การแพทย์ปฐมภูมิ อุ้มสังคมสูงวัย
การแพทย์ปฐมภูมิ อุ้มสังคมสูงวัย
11 ก.ค. 65
เห็นต่าง "จัดการ" ทรัพยากรทางทะเล
เห็นต่าง "จัดการ" ทรัพยากรทางทะเล
12 ก.ค. 65
ต้นทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยบนเส้นทางการศึกษา
ต้นทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยบนเส้นทางการศึกษา
13 ก.ค. 65
ภาพฝัน...หาดปลอด เหล้า - บุหรี่
ภาพฝัน...หาดปลอด เหล้า - บุหรี่
14 ก.ค. 65
เปิดทางตัวเลือกพลังงานไทย
เปิดทางตัวเลือกพลังงานไทย
15 ก.ค. 65
สิทธิสุขภาพ "คนไร้บ้าน"
สิทธิสุขภาพ "คนไร้บ้าน"
18 ก.ค. 65
ภาค ปชช.ไม่ไว้วางใจแก้ปัญหาลดเหลื่อมล้ำ
ภาค ปชช.ไม่ไว้วางใจแก้ปัญหาลดเหลื่อมล้ำ
19 ก.ค. 65
ซักฟอก ไม่รอสภาฯ
ซักฟอก ไม่รอสภาฯ
20 ก.ค. 65
ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ"จุติ" โครงการเคหะสุขประชา
ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ"จุติ" โครงการเคหะสุขประชา
21 ก.ค. 65
โหวตนอกสภาฯ
โหวตนอกสภาฯ
22 ก.ค. 65
ระบบสุขภาพปฐมภูมิชุมชน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิชุมชน
25 ก.ค. 65
"มันนิ" วิถีแห่งผืนป่า
"มันนิ" วิถีแห่งผืนป่า
26 ก.ค. 65
แผนที่เสี่ยงชุมชน จัดการน้ำ จัดการชีวิต
แผนที่เสี่ยงชุมชน จัดการน้ำ จัดการชีวิต
27 ก.ค. 65
ฟื้นคลอง ฟื้นคน
ฟื้นคลอง ฟื้นคน
29 ก.ค. 65
คืนอาชีพ คืนโอกาสคนพิการ
คืนอาชีพ คืนโอกาสคนพิการ
1 ส.ค. 65
กระจายอำนาจ ภูเก็ต (ขอ) จัดการตัวเอง EP.1
กระจายอำนาจ ภูเก็ต (ขอ) จัดการตัวเอง EP.1
2 ส.ค. 65
ปัญหาข้อพิพาทที่ดินกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เพชรบุรี
ปัญหาข้อพิพาทที่ดินกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เพชรบุรี
3 ส.ค. 65
กระจายอำนาจสภาพลเมืองภูเก็ต หัวใจ(ขอ)จัดการตัวเอง EP.2
กระจายอำนาจสภาพลเมืองภูเก็ต หัวใจ(ขอ)จัดการตัวเอง EP.2
4 ส.ค. 65
ไร้สถานะ ไร้สิทธิ์สุขภาพในเมืองใหญ่
ไร้สถานะ ไร้สิทธิ์สุขภาพในเมืองใหญ่
5 ส.ค. 65
เตือนภัยครบวงจร รับมือน้ำท่วม กทม.
เตือนภัยครบวงจร รับมือน้ำท่วม กทม.
8 ส.ค. 65
กฎหมายชาติพันธุ์ สิทธิคนเท่ากัน
กฎหมายชาติพันธุ์ สิทธิคนเท่ากัน
9 ส.ค. 65
เรียนฟรีไม่จริง เสี่ยงหลุดระบบการศึกษา
เรียนฟรีไม่จริง เสี่ยงหลุดระบบการศึกษา
10 ส.ค. 65
บทบาทท้องถิ่นพิเศษ แก้เหลื่อมล้ำการศึกษา
บทบาทท้องถิ่นพิเศษ แก้เหลื่อมล้ำการศึกษา
11 ส.ค. 65
ขนส่ง เข้าถึงยาก?
ขนส่ง เข้าถึงยาก?
15 ส.ค. 65
บูรณาการฐานข้อมูล จัดการน้ำท่วม กทม.
บูรณาการฐานข้อมูล จัดการน้ำท่วม กทม.
16 ส.ค. 65
"ธนาคารเวลา" รองรับสังคมสูงวัย
"ธนาคารเวลา" รองรับสังคมสูงวัย
17 ส.ค. 65

พลิกปมข่าว

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - ล่าสุด
กำลังเล่น...
RETURN กฎหมาย PRTR
RETURN กฎหมาย PRTR
5 ก.ค. 65
เปิดประตู งบฯ กรุงเทพมหานคร
เปิดประตู งบฯ กรุงเทพมหานคร
6 ก.ค. 65
โอกาส "หาบเร่แผงลอย" ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก
โอกาส "หาบเร่แผงลอย" ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก
7 ก.ค. 65
ความเหลื่อมล้ำ ปัจจัยส่งต่อความจนข้ามรุ่น
ความเหลื่อมล้ำ ปัจจัยส่งต่อความจนข้ามรุ่น
8 ก.ค. 65
การแพทย์ปฐมภูมิ อุ้มสังคมสูงวัย
การแพทย์ปฐมภูมิ อุ้มสังคมสูงวัย
11 ก.ค. 65
เห็นต่าง "จัดการ" ทรัพยากรทางทะเล
เห็นต่าง "จัดการ" ทรัพยากรทางทะเล
12 ก.ค. 65
ต้นทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยบนเส้นทางการศึกษา
ต้นทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยบนเส้นทางการศึกษา
13 ก.ค. 65
ภาพฝัน...หาดปลอด เหล้า - บุหรี่
ภาพฝัน...หาดปลอด เหล้า - บุหรี่
14 ก.ค. 65
เปิดทางตัวเลือกพลังงานไทย
เปิดทางตัวเลือกพลังงานไทย
15 ก.ค. 65
สิทธิสุขภาพ "คนไร้บ้าน"
สิทธิสุขภาพ "คนไร้บ้าน"
18 ก.ค. 65
ภาค ปชช.ไม่ไว้วางใจแก้ปัญหาลดเหลื่อมล้ำ
ภาค ปชช.ไม่ไว้วางใจแก้ปัญหาลดเหลื่อมล้ำ
19 ก.ค. 65
ซักฟอก ไม่รอสภาฯ
ซักฟอก ไม่รอสภาฯ
20 ก.ค. 65
ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ"จุติ" โครงการเคหะสุขประชา
ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ"จุติ" โครงการเคหะสุขประชา
21 ก.ค. 65
โหวตนอกสภาฯ
โหวตนอกสภาฯ
22 ก.ค. 65
ระบบสุขภาพปฐมภูมิชุมชน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิชุมชน
25 ก.ค. 65
"มันนิ" วิถีแห่งผืนป่า
"มันนิ" วิถีแห่งผืนป่า
26 ก.ค. 65
แผนที่เสี่ยงชุมชน จัดการน้ำ จัดการชีวิต
แผนที่เสี่ยงชุมชน จัดการน้ำ จัดการชีวิต
27 ก.ค. 65
ฟื้นคลอง ฟื้นคน
ฟื้นคลอง ฟื้นคน
29 ก.ค. 65
คืนอาชีพ คืนโอกาสคนพิการ
คืนอาชีพ คืนโอกาสคนพิการ
1 ส.ค. 65
กระจายอำนาจ ภูเก็ต (ขอ) จัดการตัวเอง EP.1
กระจายอำนาจ ภูเก็ต (ขอ) จัดการตัวเอง EP.1
2 ส.ค. 65
ปัญหาข้อพิพาทที่ดินกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เพชรบุรี
ปัญหาข้อพิพาทที่ดินกลุ่มชาติพันธุ์ จ.เพชรบุรี
3 ส.ค. 65
กระจายอำนาจสภาพลเมืองภูเก็ต หัวใจ(ขอ)จัดการตัวเอง EP.2
กระจายอำนาจสภาพลเมืองภูเก็ต หัวใจ(ขอ)จัดการตัวเอง EP.2
4 ส.ค. 65
ไร้สถานะ ไร้สิทธิ์สุขภาพในเมืองใหญ่
ไร้สถานะ ไร้สิทธิ์สุขภาพในเมืองใหญ่
5 ส.ค. 65
เตือนภัยครบวงจร รับมือน้ำท่วม กทม.
เตือนภัยครบวงจร รับมือน้ำท่วม กทม.
8 ส.ค. 65
กฎหมายชาติพันธุ์ สิทธิคนเท่ากัน
กฎหมายชาติพันธุ์ สิทธิคนเท่ากัน
9 ส.ค. 65
เรียนฟรีไม่จริง เสี่ยงหลุดระบบการศึกษา
เรียนฟรีไม่จริง เสี่ยงหลุดระบบการศึกษา
10 ส.ค. 65
บทบาทท้องถิ่นพิเศษ แก้เหลื่อมล้ำการศึกษา
บทบาทท้องถิ่นพิเศษ แก้เหลื่อมล้ำการศึกษา
11 ส.ค. 65
ขนส่ง เข้าถึงยาก?
ขนส่ง เข้าถึงยาก?
15 ส.ค. 65
บูรณาการฐานข้อมูล จัดการน้ำท่วม กทม.
บูรณาการฐานข้อมูล จัดการน้ำท่วม กทม.
16 ส.ค. 65
"ธนาคารเวลา" รองรับสังคมสูงวัย
"ธนาคารเวลา" รองรับสังคมสูงวัย
17 ส.ค. 65

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย