มุมการเมือง
มุมการเมือง

​สภาฯล่ม ฝ่ายค้านแสดงตนเพียง 21 คน

หน้ารายการ
24 พ.ย. 65

สภาล่มเมื่อวานนี้ ระหว่างพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น วาระ 2 - 3 สมาชิกอยู่กันบางตาจน ชวน หลีกภัย ต้องสั่งพักการประชุม จากนั้นเมื่อเปิดประชุมอีกครั้ง ปรากฎว่าองค์ประชุมไม่ครบ จนทำให้ประธานต้องสั่งปิดการประชุมในที่สุด ทำให้พิจารณาไปได้แค่ 9 มาตรา

ติดตามรายการ "มุมการเมือง" ย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/PoliticalView

​สภาฯล่ม ฝ่ายค้านแสดงตนเพียง 21 คน

24 พ.ย. 65

สภาล่มเมื่อวานนี้ ระหว่างพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น วาระ 2 - 3 สมาชิกอยู่กันบางตาจน ชวน หลีกภัย ต้องสั่งพักการประชุม จากนั้นเมื่อเปิดประชุมอีกครั้ง ปรากฎว่าองค์ประชุมไม่ครบ จนทำให้ประธานต้องสั่งปิดการประชุมในที่สุด ทำให้พิจารณาไปได้แค่ 9 มาตรา

ติดตามรายการ "มุมการเมือง" ย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/PoliticalView

มุมการเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - ล่าสุด

มุมการเมือง

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - ล่าสุด