รากสุวรรณภูมิ ซีซัน 2 - ศรีเทพ รัฐแรกเริ่ม หรือ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ Si Thep : The primary state or the ancient sacred land | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
รากสุวรรณภูมิ ซีซัน 2
รากสุวรรณภูมิ ซีซัน 2

ศรีเทพ รัฐแรกเริ่ม หรือ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ Si Thep : The primary state or the ancient sacred land

หน้ารายการ
25 มิ.ย. 66

“เมืองโบราณศรีเทพ” ปรากฏร่องรอยหลักฐานสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนเข้าสู่วัฒนธรรมทวารวดี และขอมหรือเขมรโบราณ

เมืองโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเมืองซ้อนเมืองขนาดใหญ่ ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและศาสนาหลากหลายแบบผสมผสาน ทั้งทวารวดี และขอมหรือเขมรโบราณ คาดว่าอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี ความเจริญของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม สันนิษฐานว่า อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-16

ห่างไปอีกราว 15 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกคือที่ตั้งของ “เขาถมอรัตน์” ซึ่งมีลักษณะเด่นทั้งจุดที่ตั้ง และรูปทรงที่มองจากระยะไกลจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายพีรามิด เกิดเป็นความเชื่อเรื่องภูเขาศักดิ์สิทธิ์ พบการแกะสลักพระพุทธรูปไว้ในถ้ำบนเขาถมอรัตน์ซึ่งอาจเป็นเรื่องของความเชื่อ หรือการประกาศการเข้ามาของศาสนา

เมืองโบราณศรีเทพ คือรัฐแรกเริ่ม หรือ เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ สถานที่จารึกแสวงบุญทางศาสนา ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไร ล้วนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณศรีเทพทั้งสิ้น 2,500 ปี ที่มีผู้คนมาอยู่อาศัยมา 1,400 ปี ในวัฒนธรรมทวารวดี

รวมระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองกว่า 800 ปี และมีการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาจนเท่าถึงปัจจุบัน เมืองโบราณศรีเทพจึงถูกนำเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก้ พิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก

ติดตามในสารคดี "รากสุวรรณภูมิ" วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

รากสุวรรณภูมิ

ล่าสุด
ปฐมบทแห่งสุวรรณภูมิ The Beginning of Suvarnabhumi
ปฐมบทแห่งสุวรรณภูมิ The Beginning of Suvarnabhumi
5 มิ.ย. 65
อารยธรรมชายฝั่งตะวันออก The Civilization of East Coast
อารยธรรมชายฝั่งตะวันออก The Civilization of East Coast
12 มิ.ย. 65
วิวัฒนาการมนุษย์แห่งลุ่มน้ำมูล The Human Evolution of Mun River Basin
วิวัฒนาการมนุษย์แห่งลุ่มน้ำมูล The Human Evolution of Mun River Basin
19 มิ.ย. 65
ดินแดนกสิกรรมตะวันตก The Land of Western Agriculture
ดินแดนกสิกรรมตะวันตก The Land of Western Agriculture
26 มิ.ย. 65
"ลพบุรี" ชุมทางการค้าก่อนประวัติศาสตร์ “Lop Buri” The Prehistoric Trade Route
"ลพบุรี" ชุมทางการค้าก่อนประวัติศาสตร์ “Lop Buri” The Prehistoric Trade Route
3 ก.ค. 65
วัฒนธรรมทุ่งกุลา วิถีอีสานโบราณ “Thung Kula Culture” Northeastern Ancient Way
วัฒนธรรมทุ่งกุลา วิถีอีสานโบราณ “Thung Kula Culture” Northeastern Ancient Way
10 ก.ค. 65
“สุวรรณภูมิ” ชุมทางโบราณข้ามคาบสมุทร Suvarnabhumi : The ancient junction across the peninsula
“สุวรรณภูมิ” ชุมทางโบราณข้ามคาบสมุทร Suvarnabhumi : The ancient junction across the peninsula
11 มิ.ย. 66
สามเหลี่ยมมหัศจรรย์แห่งทวารวดี The Miracle Triangle of  Dvaravati
สามเหลี่ยมมหัศจรรย์แห่งทวารวดี The Miracle Triangle of Dvaravati
18 มิ.ย. 66
กำลังเล่น...
ศรีเทพ รัฐแรกเริ่ม หรือ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ Si Thep : The primary state or the ancient sacred land
ศรีเทพ รัฐแรกเริ่ม หรือ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ Si Thep : The primary state or the ancient sacred land
25 มิ.ย. 66
“พนมรุ้ง” ปราสาทแห่ง อำนาจ ศาสนา และภูมิปัญญาโบราณ The Phanom Rung : Castle of authority, religion and ancient wisdom
“พนมรุ้ง” ปราสาทแห่ง อำนาจ ศาสนา และภูมิปัญญาโบราณ The Phanom Rung : Castle of authority, religion and ancient wisdom
2 ก.ค. 66
“สุโขทัย” ภูมิปัญญาอารยะแห่งเมืองมรดกโลก “Sukhothai” The Civilized Wisdom of the World Heritage city
“สุโขทัย” ภูมิปัญญาอารยะแห่งเมืองมรดกโลก “Sukhothai” The Civilized Wisdom of the World Heritage city
9 ก.ค. 66
“อยุธยา” เมืองโลกาภิวัตน์โบราณ “Ayutthaya” The ancient city of Globalization
“อยุธยา” เมืองโลกาภิวัตน์โบราณ “Ayutthaya” The ancient city of Globalization
16 ก.ค. 66
“บางกอก” เมือง 2 ราชธานี “Bangkok” The original city of two capitals
“บางกอก” เมือง 2 ราชธานี “Bangkok” The original city of two capitals
23 ก.ค. 66

รากสุวรรณภูมิ

ล่าสุด
ปฐมบทแห่งสุวรรณภูมิ The Beginning of Suvarnabhumi
ปฐมบทแห่งสุวรรณภูมิ The Beginning of Suvarnabhumi
5 มิ.ย. 65
อารยธรรมชายฝั่งตะวันออก The Civilization of East Coast
อารยธรรมชายฝั่งตะวันออก The Civilization of East Coast
12 มิ.ย. 65
วิวัฒนาการมนุษย์แห่งลุ่มน้ำมูล The Human Evolution of Mun River Basin
วิวัฒนาการมนุษย์แห่งลุ่มน้ำมูล The Human Evolution of Mun River Basin
19 มิ.ย. 65
ดินแดนกสิกรรมตะวันตก The Land of Western Agriculture
ดินแดนกสิกรรมตะวันตก The Land of Western Agriculture
26 มิ.ย. 65
"ลพบุรี" ชุมทางการค้าก่อนประวัติศาสตร์ “Lop Buri” The Prehistoric Trade Route
"ลพบุรี" ชุมทางการค้าก่อนประวัติศาสตร์ “Lop Buri” The Prehistoric Trade Route
3 ก.ค. 65
วัฒนธรรมทุ่งกุลา วิถีอีสานโบราณ “Thung Kula Culture” Northeastern Ancient Way
วัฒนธรรมทุ่งกุลา วิถีอีสานโบราณ “Thung Kula Culture” Northeastern Ancient Way
10 ก.ค. 65
“สุวรรณภูมิ” ชุมทางโบราณข้ามคาบสมุทร Suvarnabhumi : The ancient junction across the peninsula
“สุวรรณภูมิ” ชุมทางโบราณข้ามคาบสมุทร Suvarnabhumi : The ancient junction across the peninsula
11 มิ.ย. 66
สามเหลี่ยมมหัศจรรย์แห่งทวารวดี The Miracle Triangle of  Dvaravati
สามเหลี่ยมมหัศจรรย์แห่งทวารวดี The Miracle Triangle of Dvaravati
18 มิ.ย. 66
กำลังเล่น...
ศรีเทพ รัฐแรกเริ่ม หรือ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ Si Thep : The primary state or the ancient sacred land
ศรีเทพ รัฐแรกเริ่ม หรือ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ Si Thep : The primary state or the ancient sacred land
25 มิ.ย. 66
“พนมรุ้ง” ปราสาทแห่ง อำนาจ ศาสนา และภูมิปัญญาโบราณ The Phanom Rung : Castle of authority, religion and ancient wisdom
“พนมรุ้ง” ปราสาทแห่ง อำนาจ ศาสนา และภูมิปัญญาโบราณ The Phanom Rung : Castle of authority, religion and ancient wisdom
2 ก.ค. 66
“สุโขทัย” ภูมิปัญญาอารยะแห่งเมืองมรดกโลก “Sukhothai” The Civilized Wisdom of the World Heritage city
“สุโขทัย” ภูมิปัญญาอารยะแห่งเมืองมรดกโลก “Sukhothai” The Civilized Wisdom of the World Heritage city
9 ก.ค. 66
“อยุธยา” เมืองโลกาภิวัตน์โบราณ “Ayutthaya” The ancient city of Globalization
“อยุธยา” เมืองโลกาภิวัตน์โบราณ “Ayutthaya” The ancient city of Globalization
16 ก.ค. 66
“บางกอก” เมือง 2 ราชธานี “Bangkok” The original city of two capitals
“บางกอก” เมือง 2 ราชธานี “Bangkok” The original city of two capitals
23 ก.ค. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย