ภูมิภาค 3.0
ภูมิภาค 3.0

หนองโอง โขง ชี มูล, ใครว่าเทพาไม่มีอะไร, สะพานบุญ โขกู้โส่

หน้ารายการ
2 ต.ค. 59

ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ไปกันที่ ศรีสะเกษ สงขลา และแม่ฮ่องสอน

ออกเดินทางกันที่ศรีสะเกษ แม้จะย้อนอดีตไม่ได้ แต่เรื่องราวของบ้านหนองโอง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 1 ใน 2 หมู่บ้านที่เคยต้องให้อพยพออกจากพื้นที่ เพราะประสบปัญหาน้ำท่วมหลังมีเขื่อนหัวนา 1 ใน 14 เขื่อนของโครงการโขง ชี มูล ซึ่งยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนมานานกว่า 20 ปี จากอดีตถึงปัจจุบันผู้คนที่นี่เรียนรู้ ปรับตัว และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างไร ติดตามใน อยู่ดีมีแฮง ตอน หนองโอง โขง ชี มูล

จากนั้นเดินทางสู่ อ.เทพา จ.สงขลา พื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือ เพื่อหาคำตอบผ่านกลุ่มชาวประมงผู้เลี้ยงปลากะพง ว่า "ที่นี่มีอะไรดี" ทำไมผู้คนจึงผูกพันกับ "เล" มากกว่าที่จะเฮรับอุตสาหกรรม และไปทำความรู้จักกับอาหาร "หรอยแรง" อย่าง "แกงเขียวหวานไก่ทอดเทพา" ใน แลต๊ะแลใต้ ตอน ใครว่าเทพาไม่มีอะไร

และต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาว ที่บ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทใหญ่และชื่นชมความงามของสะพานบุญ "โขกู้โส่" ทางเดินเชื่อมชุมชนกับวัดที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรง ความศรัทธาของคนในชุมชน และจากต้นทุนความงามเหล่านี้ ชาวบ้านจึงช่วยกันคิดค้น ออกแบบ และจัดการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชน ที่เรียกว่า CBT (Community - Based Tourism) ใน The North องศาเหนือ ตอน สะพานบุญ โขกู้โส่

ติดตาม 3 เรื่องราว จาก 3 พื้นที่ ในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 -14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

หนองโอง โขง ชี มูล, ใครว่าเทพาไม่มีอะไร, สะพานบุญ โขกู้โส่

2 ต.ค. 59

ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ไปกันที่ ศรีสะเกษ สงขลา และแม่ฮ่องสอน

ออกเดินทางกันที่ศรีสะเกษ แม้จะย้อนอดีตไม่ได้ แต่เรื่องราวของบ้านหนองโอง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 1 ใน 2 หมู่บ้านที่เคยต้องให้อพยพออกจากพื้นที่ เพราะประสบปัญหาน้ำท่วมหลังมีเขื่อนหัวนา 1 ใน 14 เขื่อนของโครงการโขง ชี มูล ซึ่งยังอยู่ในความทรงจำของผู้คนมานานกว่า 20 ปี จากอดีตถึงปัจจุบันผู้คนที่นี่เรียนรู้ ปรับตัว และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างไร ติดตามใน อยู่ดีมีแฮง ตอน หนองโอง โขง ชี มูล

จากนั้นเดินทางสู่ อ.เทพา จ.สงขลา พื้นที่เป้าหมายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือ เพื่อหาคำตอบผ่านกลุ่มชาวประมงผู้เลี้ยงปลากะพง ว่า "ที่นี่มีอะไรดี" ทำไมผู้คนจึงผูกพันกับ "เล" มากกว่าที่จะเฮรับอุตสาหกรรม และไปทำความรู้จักกับอาหาร "หรอยแรง" อย่าง "แกงเขียวหวานไก่ทอดเทพา" ใน แลต๊ะแลใต้ ตอน ใครว่าเทพาไม่มีอะไร

และต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาว ที่บ้านแพมบก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทใหญ่และชื่นชมความงามของสะพานบุญ "โขกู้โส่" ทางเดินเชื่อมชุมชนกับวัดที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรง ความศรัทธาของคนในชุมชน และจากต้นทุนความงามเหล่านี้ ชาวบ้านจึงช่วยกันคิดค้น ออกแบบ และจัดการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชน ที่เรียกว่า CBT (Community - Based Tourism) ใน The North องศาเหนือ ตอน สะพานบุญ โขกู้โส่

ติดตาม 3 เรื่องราว จาก 3 พื้นที่ ในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 -14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

ภูมิภาค 3.0

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด

ภูมิภาค 3.0

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด