ภูมิภาค 3.0
ภูมิภาค 3.0

พ่อบุญเหล็ง สายแวว, ครอบครัวพอเพียงแห่งบ้านบาเลาะ และ รักษ์เมล็ดพันธุ์เพื่อชีวิต, ฟื้นชีวิตดิน คืนชีวิตดิน

หน้ารายการ
4 ธ.ค. 59

ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้ โดยติดตามวิถีชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรที่อุบลราชธานี ปัตตานี และเชียงใหม่

เริ่มต้นเดินทางกับผู้ผลิตภาคพลเมือง ทีมข้าวโฮยเกลือสตูดิโอ ไปที่สวนเกษตรของ "พ่อบุญเหล็ง สายแวว" ปราชญ์ชุมชนบ้านหัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ที่พลิกฟื้นผืนดินบนพื้นที่ 16 ไร่ ทำการเกษตรแบบผสมผสานมานานกว่า 43 ปี โดยมีคาถาพารวยภาคปฏิบัติ คือ "หาแนวยามให้ได้เก้า หาแนวเฝ้าให้ได้สิบ" ในอยู่ดีมีแฮง ตอน พ่อบุญเหล็ง สายแวว

จากนั้นลัดเลาะลงใต้ที่ จ.ปัตตานี ติดตามเรื่องราวความประทับใจของพระสหายแห่งสายบุรี "วาเด็ง ปูเต๊ะ" ผ่านถ้อยคำของคนในครอบครัวที่ยังยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกับเมื่อครั้ง "วาเด็ง ปูเต๊ะ" ยังมีชีวิตอยู่ และติดตามความพยายามรักษาเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นผ่านโรงเรียนแห่งความสุข กับผู้ผลิตภาคพลเมืองทีมไอดิโอสตูดิโอ ใน แลต๊ะแลใต้ ตอน ครอบครัวพอเพียงแห่งบ้านบาเลาะ และ รักษ์เมล็ดพันธุ์เพื่อชีวิต

ก่อนเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิต ความผูกพันของผู้คนและผืนดินที่ จ.เชียงใหม่ ในโอกาส "วันดินโลก" (World Soil Day) โดยกำหนดวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของทุกปี เพื่อสดุดีในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามมติขององค์การสหประชาชาติ (UN) กับผู้ผลิตภาคพลเมืองทีมปันภาพ ที่ว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขปัญหาดินบนพื้นที่สูงเพราะเชื่อว่าดินดีเป็นต้นทางของการเพาะปลูกที่จะนำมาสู่ชีวิตที่ดี และติดตามการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันดินโลกของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วง "แนวเหนือ" กับ The North องศาเหนือ ตอน ฟื้นชีวิตดิน คืนชีวิตดิน

นอกจากนี้ยังมีผลงานช่วงปล่อยของ "จากโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง" กับเหล่าศิลปินตัวน้อยมากฝีมือ โดยติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 -14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Liveพ่อบุญเหล็ง สายแวว, ครอบครัวพอเพียงแห่งบ้านบาเลาะ และ รักษ์เมล็ดพันธุ์เพื่อชีวิต, ฟื้นชีวิตดิน คืนชีวิตดิน

4 ธ.ค. 59

ภูมิภาค 3.0 สัปดาห์นี้ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้ โดยติดตามวิถีชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรที่อุบลราชธานี ปัตตานี และเชียงใหม่

เริ่มต้นเดินทางกับผู้ผลิตภาคพลเมือง ทีมข้าวโฮยเกลือสตูดิโอ ไปที่สวนเกษตรของ "พ่อบุญเหล็ง สายแวว" ปราชญ์ชุมชนบ้านหัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ที่พลิกฟื้นผืนดินบนพื้นที่ 16 ไร่ ทำการเกษตรแบบผสมผสานมานานกว่า 43 ปี โดยมีคาถาพารวยภาคปฏิบัติ คือ "หาแนวยามให้ได้เก้า หาแนวเฝ้าให้ได้สิบ" ในอยู่ดีมีแฮง ตอน พ่อบุญเหล็ง สายแวว

จากนั้นลัดเลาะลงใต้ที่ จ.ปัตตานี ติดตามเรื่องราวความประทับใจของพระสหายแห่งสายบุรี "วาเด็ง ปูเต๊ะ" ผ่านถ้อยคำของคนในครอบครัวที่ยังยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกับเมื่อครั้ง "วาเด็ง ปูเต๊ะ" ยังมีชีวิตอยู่ และติดตามความพยายามรักษาเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นผ่านโรงเรียนแห่งความสุข กับผู้ผลิตภาคพลเมืองทีมไอดิโอสตูดิโอ ใน แลต๊ะแลใต้ ตอน ครอบครัวพอเพียงแห่งบ้านบาเลาะ และ รักษ์เมล็ดพันธุ์เพื่อชีวิต

ก่อนเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิต ความผูกพันของผู้คนและผืนดินที่ จ.เชียงใหม่ ในโอกาส "วันดินโลก" (World Soil Day) โดยกำหนดวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของทุกปี เพื่อสดุดีในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามมติขององค์การสหประชาชาติ (UN) กับผู้ผลิตภาคพลเมืองทีมปันภาพ ที่ว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขปัญหาดินบนพื้นที่สูงเพราะเชื่อว่าดินดีเป็นต้นทางของการเพาะปลูกที่จะนำมาสู่ชีวิตที่ดี และติดตามการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันดินโลกของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วง "แนวเหนือ" กับ The North องศาเหนือ ตอน ฟื้นชีวิตดิน คืนชีวิตดิน

นอกจากนี้ยังมีผลงานช่วงปล่อยของ "จากโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง" กับเหล่าศิลปินตัวน้อยมากฝีมือ โดยติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการภูมิภาค 3.0 วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 -14.00 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Liveภูมิภาค 3.0

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด

ภูมิภาค 3.0

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด