รู้เท่ารู้ทัน
รู้เท่ารู้ทัน

คิดอย่างไรกับระบบบริการขนส่งมวลชน?, ยกเลิก BRT ประชาชนได้หรือเสีย?, คัดค้านการยัดเยียดโฆษณาบน BTS ทำได้ไหม?

หน้ารายการ
15 ก.พ. 60
ชวนพูดคุยเรื่องของการขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการที่หน่วยงานของรัฐจัดให้บริการประชาชน โดยเฉพาะในเมืองที่มีการจราจรคับคั่งการจัดให้มีบริการดังกล่าว นับว่าเป็นการเอื้อต่อการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดให้ลดลง ซึ่งการให้บริการ BRT ก็เช่นกันที่จัดให้บริการเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด แต่เมื่อหมดสัญญาทางกทม. ก็แจ้งที่จะไม่ต่อสัญญาทำให้ต้องปิดให้บริการในวันที่ 30 เมษายนนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ใชบริการแน่นอน ส่วน BTS เป็นอีกหนึ่งการบริการที่ประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อมีการโฆษณาบนพื้นที่รถโดยสารซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามากเกินไป และเป็นการละเมิดพื้นที่ส่วนบุคคลนำมาซึ่งการล่ารายชื่อคัดค้าน ติดตามชมรายการ รู้เท่ารู้ทัน วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00 - 07.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

คิดอย่างไรกับระบบบริการขนส่งมวลชน?, ยกเลิก BRT ประชาชนได้หรือเสีย?, คัดค้านการยัดเยียดโฆษณาบน BTS ทำได้ไหม?

15 ก.พ. 60
ชวนพูดคุยเรื่องของการขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการที่หน่วยงานของรัฐจัดให้บริการประชาชน โดยเฉพาะในเมืองที่มีการจราจรคับคั่งการจัดให้มีบริการดังกล่าว นับว่าเป็นการเอื้อต่อการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดให้ลดลง ซึ่งการให้บริการ BRT ก็เช่นกันที่จัดให้บริการเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด แต่เมื่อหมดสัญญาทางกทม. ก็แจ้งที่จะไม่ต่อสัญญาทำให้ต้องปิดให้บริการในวันที่ 30 เมษายนนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ใชบริการแน่นอน ส่วน BTS เป็นอีกหนึ่งการบริการที่ประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อมีการโฆษณาบนพื้นที่รถโดยสารซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามากเกินไป และเป็นการละเมิดพื้นที่ส่วนบุคคลนำมาซึ่งการล่ารายชื่อคัดค้าน ติดตามชมรายการ รู้เท่ารู้ทัน วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00 - 07.30 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

รู้เท่ารู้ทัน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - ล่าสุด

รู้เท่ารู้ทัน

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - ล่าสุด