ฟังเสียงประเทศไทย
ฟังเสียงประเทศไทย

Online first Ep.12 : สมุยสะอาด...ไหม?

หน้ารายการ
18 พ.ค. 61

สมุยเป็นหนึ่งในเกาะสวรรค์ที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแวะเวียนมานับแสนคนต่อเดือน บนเกาะแห่งนี้มีขยะที่เกิดขึ้นจากทั้งการท่องเที่ยวและชุมชนบนเกาะสมุยเองตกค้างอยู่กว่าสองแสนตัน เป็นภูเขาที่กำลังสุมขึ้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในขณะเดียวกันยังมีขยะประจำวันเกิดขึ้นอีกนับร้อยตันในแต่ละวัน

คนสมุยเริ่มตระหนักถึงอนาคตของพวกเขาเองแล้วว่า ขยะเป็นปัญหาที่อาจส่งผลต่อการท่องเที่ยวและปากท้องของคนสมุยในวันข้างหน้า ซึ่งคนสมุยส่วนนึงลุกขึ้นมาจัดการปัญหานี้ด้วยตัวเอง เพื่อหวังให้เกิดโมเดลสมุยสะอาด เป็นต้นแบบจากการร่วมมือกันจัดการปัญหาขยะที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงทั่วทั้งเกาะ

คุณสุทธิชัย หยุ่น จะพาไปฟังคำตอบที่อยู่ในหมู่บ้าน จากผู้คนบนเกาะสมุย ว่าพวกเขาจะลงมือปฎิบัติการให้สมุยฟื้นกลับกลายเป็นสมุยคลีนนิ่งขึ้นมาได้อย่างไร

ฟังเสียงประชาชนคนสมุยกับสุทธิชัย หยุ่น ในรายการThailand LIVE ฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan และ www.youtube.com/ThaiPBS ชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive

Online first Ep.12 : สมุยสะอาด...ไหม?

18 พ.ค. 61

สมุยเป็นหนึ่งในเกาะสวรรค์ที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแวะเวียนมานับแสนคนต่อเดือน บนเกาะแห่งนี้มีขยะที่เกิดขึ้นจากทั้งการท่องเที่ยวและชุมชนบนเกาะสมุยเองตกค้างอยู่กว่าสองแสนตัน เป็นภูเขาที่กำลังสุมขึ้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในขณะเดียวกันยังมีขยะประจำวันเกิดขึ้นอีกนับร้อยตันในแต่ละวัน

คนสมุยเริ่มตระหนักถึงอนาคตของพวกเขาเองแล้วว่า ขยะเป็นปัญหาที่อาจส่งผลต่อการท่องเที่ยวและปากท้องของคนสมุยในวันข้างหน้า ซึ่งคนสมุยส่วนนึงลุกขึ้นมาจัดการปัญหานี้ด้วยตัวเอง เพื่อหวังให้เกิดโมเดลสมุยสะอาด เป็นต้นแบบจากการร่วมมือกันจัดการปัญหาขยะที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงทั่วทั้งเกาะ

คุณสุทธิชัย หยุ่น จะพาไปฟังคำตอบที่อยู่ในหมู่บ้าน จากผู้คนบนเกาะสมุย ว่าพวกเขาจะลงมือปฎิบัติการให้สมุยฟื้นกลับกลายเป็นสมุยคลีนนิ่งขึ้นมาได้อย่างไร

ฟังเสียงประชาชนคนสมุยกับสุทธิชัย หยุ่น ในรายการThailand LIVE ฟังเสียงประเทศไทย สดเฉพาะออนไลน์ www.facebook.com/ThaiPBSFan และ www.youtube.com/ThaiPBS ชมย้อนหลังได้ทาง www.thaipbs.or.th/ThailandLive

ฟังเสียงประเทศไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - ล่าสุด

ฟังเสียงประเทศไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - ล่าสุด