ฟังเสียงประเทศไทย
ฟังเสียงประเทศไทย

สถานพินิจ บ้านพักฟื้นเข้ม รับมือโควิด-19

หน้ารายการ
16 พ.ค. 63

สถานพินิจฯ และบ้านพักฟื้นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทันทีหากมีการระบาดของโควิด-19 ด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ต้องอยู่รวมกัน มาตรการคุ้มเข้มและการเยียวยาจิตใจด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคมจึงเป็นทางออกที่ดีในยามนี้

ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน สถานพินิจ บ้านพักฟื้นเข้ม รับมือโควิด-19 วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

สถานพินิจ บ้านพักฟื้นเข้ม รับมือโควิด-19

16 พ.ค. 63

สถานพินิจฯ และบ้านพักฟื้นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทันทีหากมีการระบาดของโควิด-19 ด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ต้องอยู่รวมกัน มาตรการคุ้มเข้มและการเยียวยาจิตใจด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคมจึงเป็นทางออกที่ดีในยามนี้

ติดตามชมรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน สถานพินิจ บ้านพักฟื้นเข้ม รับมือโควิด-19 วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ฟังเสียงประเทศไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - ล่าสุด

ฟังเสียงประเทศไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - ล่าสุด