ท้าประลองวิทย์ Season 2
ท้าประลองวิทย์ Season 2

รอบ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก

หน้ารายการ
10 ม.ค. 59

การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดเด็กเก่งวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศไทย ชิงโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท ด้วยโจทย์วิทยาศาสตร์ 3 โจทย์ คือ วิทย์คิดไว วิทย์คิดวิเคราะห์ และวิทย์คิดดวล สัปดาห์นี้เป็นการท้าประลองวิทย์ รอบ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ 2 ทีมที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ซึ่งผู้แข่งขัน 3 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

2. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ

3. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ติดตามชม เชียร์ และสนุกกับวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน ในรายการ "Thailand Science Challenge ท้าประลองวิทย์" วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 11.00 – 12.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

รอบ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก

10 ม.ค. 59

การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดเด็กเก่งวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศไทย ชิงโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท ด้วยโจทย์วิทยาศาสตร์ 3 โจทย์ คือ วิทย์คิดไว วิทย์คิดวิเคราะห์ และวิทย์คิดดวล สัปดาห์นี้เป็นการท้าประลองวิทย์ รอบ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ 2 ทีมที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ซึ่งผู้แข่งขัน 3 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

2. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ

3. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ติดตามชม เชียร์ และสนุกกับวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน ในรายการ "Thailand Science Challenge ท้าประลองวิทย์" วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 11.00 – 12.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ท้าประลองวิทย์ Season 2

ล่าสุด

ท้าประลองวิทย์ Season 2

ล่าสุด