ท้าประลองวิทย์ Season 2
ท้าประลองวิทย์ Season 2

รอบคัดเลือก ภาคใต้ สายที่ 1

หน้ารายการ
13 ธ.ค. 58
 การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดเด็กเก่งวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศไทย ชิงโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท ด้วยโจทย์วิทยาศาสตร์ 3 โจทย์ คือ วิทย์คิดไว  วิทย์คิดวิเคราะห์ และวิทย์คิดดวล ประเดิมการท้าประลองวิทย์ ด้วยรอบคัดเลือก ภาคใต้ สายที่ 1 เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ 1 ทีมที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2  โดยเป็นการแข่งขันระหว่าง 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ จ.ยะลา2. โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา3. โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง ติดตามชม เชียร์ และสนุกกับวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน ในรายการ “Thailand Science Challenge ท้าประลองวิทย์” วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558  เวลา 11.00 – 12.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live 

รอบคัดเลือก ภาคใต้ สายที่ 1

13 ธ.ค. 58
 การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดเด็กเก่งวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศไทย ชิงโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท ด้วยโจทย์วิทยาศาสตร์ 3 โจทย์ คือ วิทย์คิดไว  วิทย์คิดวิเคราะห์ และวิทย์คิดดวล ประเดิมการท้าประลองวิทย์ ด้วยรอบคัดเลือก ภาคใต้ สายที่ 1 เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ 1 ทีมที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2  โดยเป็นการแข่งขันระหว่าง 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ จ.ยะลา2. โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา3. โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง ติดตามชม เชียร์ และสนุกกับวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน ในรายการ “Thailand Science Challenge ท้าประลองวิทย์” วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2558  เวลา 11.00 – 12.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live 

ท้าประลองวิทย์ Season 2

ล่าสุด

ท้าประลองวิทย์ Season 2

ล่าสุด