ณ ขณะเหงา
ณ ขณะเหงา

ส่งต่อ Passion จาก "พาย สายน้ำแห่งความฝัน" สู่การเข้าใจและยอมรับความต่าง ใน "ณ ขณะเหงา" | เริ่ม 30 ต.ค.นี้

หน้ารายการ
21 ต.ค. 65

"Voice of Youth เพราะเสียงของวัยรุ่น มีพลัง และมีความหมาย"

โปรเจกต์ละครใหม่ 5 เรื่อง 5 รสชาติ จากไทยพีบีเอส ที่ตั้งใจสะท้อนเสียงของวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ให้ดังขึ้นในสังคม

จาก "พาย สายน้ำแห่งความฝัน" ละครที่จะทำให้คุณเห็นความสำคัญกับทุก "Passion" ของวัยรุ่น

สู่ "ณ ขณะเหงา The Broken Us" ละครที่จะทำให้คุณเข้าใจ และยอมรับชีวิตที่แตกต่างกัน (Empathy)

มาเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันและกัน เริ่มตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 65

ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง Thai PBS ช่องหมายเลข 3

รับชมย้อนหลังได้ทาง www.VIPA.me และ www.thaipbs.or.th/TheBrokenUs

ส่งต่อ Passion จาก "พาย สายน้ำแห่งความฝัน" สู่การเข้าใจและยอมรับความต่าง ใน "ณ ขณะเหงา" | เริ่ม 30 ต.ค.นี้

21 ต.ค. 65

"Voice of Youth เพราะเสียงของวัยรุ่น มีพลัง และมีความหมาย"

โปรเจกต์ละครใหม่ 5 เรื่อง 5 รสชาติ จากไทยพีบีเอส ที่ตั้งใจสะท้อนเสียงของวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ให้ดังขึ้นในสังคม

จาก "พาย สายน้ำแห่งความฝัน" ละครที่จะทำให้คุณเห็นความสำคัญกับทุก "Passion" ของวัยรุ่น

สู่ "ณ ขณะเหงา The Broken Us" ละครที่จะทำให้คุณเข้าใจ และยอมรับชีวิตที่แตกต่างกัน (Empathy)

มาเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันและกัน เริ่มตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 65

ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง Thai PBS ช่องหมายเลข 3

รับชมย้อนหลังได้ทาง www.VIPA.me และ www.thaipbs.or.th/TheBrokenUs

ณ ขณะเหงา

ล่าสุด

ณ ขณะเหงา

ล่าสุด