ณ ขณะเหงา
ณ ขณะเหงา

[SIDE STORIES] รู้จักภาวะ Asperger’s Syndrome

หน้ารายการ
30 ต.ค. 65

ชวนมาทำความรู้ภาวะ Asperger’s Syndrome ผ่านตัวละคร "ซัน" ที่เป็นตัวแทนหรือนำเสนอให้เห็นว่า คนที่มีภาวะดังกล่าวนี้ จะเผชิญกับความรู้สึกคับข้องใจ โดดเดี่ยว หรือเศร้าใจ มาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไปพร้อมกันกับ พ.ญ.ศุภรา เชาว์ปรีชา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ติดตามชมละคร ณ ขณะเหงา The Broken Us

ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง Thai PBS ช่องหมายเลข 3

รับชมย้อนหลังได้ทาง www.VIPA.me และ www.thaipbs.or.th/TheBrokenUs

[SIDE STORIES] รู้จักภาวะ Asperger’s Syndrome

30 ต.ค. 65

ชวนมาทำความรู้ภาวะ Asperger’s Syndrome ผ่านตัวละคร "ซัน" ที่เป็นตัวแทนหรือนำเสนอให้เห็นว่า คนที่มีภาวะดังกล่าวนี้ จะเผชิญกับความรู้สึกคับข้องใจ โดดเดี่ยว หรือเศร้าใจ มาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไปพร้อมกันกับ พ.ญ.ศุภรา เชาว์ปรีชา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ติดตามชมละคร ณ ขณะเหงา The Broken Us

ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง Thai PBS ช่องหมายเลข 3

รับชมย้อนหลังได้ทาง www.VIPA.me และ www.thaipbs.or.th/TheBrokenUs

ณ ขณะเหงา

ล่าสุด

ณ ขณะเหงา

ล่าสุด