บันทึกธรรมชาติออสเตรเลีย ตอน ค้างคาวแม่ไก่กับคลื่นความร้อน

ออกอากาศ23 พ.ย. 65

*** รายการท่องโลกกว้าง เป็นรายการที่ติดลิขสิทธิ์ต่างประเทศ จึงไม่มีให้บริการชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ รับชมได้เฉพาะหน้าจอไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3

บันทึกธรรมชาติออสเตรเลีย ตอน ค้างคาวแม่ไก่กับคลื่นความร้อน (WILDLIFE DIARIES AUSTRALIA: Ep.1 OF FLYING FOXES AND HEAT WAVES)

เรื่องของวอลลาบี ค้างคาวแม่ไก่ กับจิงโจ้ต้นไม้ ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเกาะแห่งนี้เท่านั้น ผู้ชมจะได้เห็นกลุ่มคนที่เข้าใจความสำคัญของสัตว์ป่าและมีเมตตา ปฏิบัติต่อพวกมันอย่างมีมนุษยธรรม เพราะสัตว์เหล่านี้ได้รับผลกระทบทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ต่างจากพวกเรา และยังได้รับผลกระทบจากการกระทำของคนทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

คนกลุ่มนี้เสียสละเวลาดูแลช่วยเหลือสัตว์ป่าทั้ง 3 ชนิดนี้อย่างเต็มกำลังและอย่างจริงจังมานานนับสิบ ๆ ปี เพื่อให้พวกมันพ้นจากอันตราย อีกทั้งสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัยและผาสุกที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เมื่อได้ดูสารคดีนี้แล้ว เราอาจได้เห็นโลกในอีกแง่มุมหนึ่ง และตระหนักว่า ไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ครอบครองโลก แต่สัตว์ทั้งหลายก็มีสิทธิ์ในฐานะผู้อยู่อาศัยในโลกใบนี้ไม่ต่างไปจากเรา

ติดตามชมรายการท่องโลกกว้าง วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.02 - 18.50 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

*** รายการท่องโลกกว้าง เป็นรายการที่ติดลิขสิทธิ์ต่างประเทศ จึงไม่มีให้บริการชมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ รับชมได้เฉพาะหน้าจอไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3

บันทึกธรรมชาติออสเตรเลีย ตอน ค้างคาวแม่ไก่กับคลื่นความร้อน (WILDLIFE DIARIES AUSTRALIA: Ep.1 OF FLYING FOXES AND HEAT WAVES)

เรื่องของวอลลาบี ค้างคาวแม่ไก่ กับจิงโจ้ต้นไม้ ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเกาะแห่งนี้เท่านั้น ผู้ชมจะได้เห็นกลุ่มคนที่เข้าใจความสำคัญของสัตว์ป่าและมีเมตตา ปฏิบัติต่อพวกมันอย่างมีมนุษยธรรม เพราะสัตว์เหล่านี้ได้รับผลกระทบทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ต่างจากพวกเรา และยังได้รับผลกระทบจากการกระทำของคนทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

คนกลุ่มนี้เสียสละเวลาดูแลช่วยเหลือสัตว์ป่าทั้ง 3 ชนิดนี้อย่างเต็มกำลังและอย่างจริงจังมานานนับสิบ ๆ ปี เพื่อให้พวกมันพ้นจากอันตราย อีกทั้งสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัยและผาสุกที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เมื่อได้ดูสารคดีนี้แล้ว เราอาจได้เห็นโลกในอีกแง่มุมหนึ่ง และตระหนักว่า ไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ครอบครองโลก แต่สัตว์ทั้งหลายก็มีสิทธิ์ในฐานะผู้อยู่อาศัยในโลกใบนี้ไม่ต่างไปจากเรา

ติดตามชมรายการท่องโลกกว้าง วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.02 - 18.50 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live