ทุกทิศทั่วไทย - ​อาชีพทั่วไทย : เปิดหลักสูตรเชิดหุ่นกระบอกสานวัฒนธรรมไทย | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
ทุกทิศทั่วไทย
ทุกทิศทั่วไทย

​อาชีพทั่วไทย : เปิดหลักสูตรเชิดหุ่นกระบอกสานวัฒนธรรมไทย

หน้ารายการ
16 พ.ย. 66

#จุฑามาศทุกทิศทั่วไทย พาไปชมการเรียนการสอนการเชิดหุ่นกระบอกไทย ในวิชาเลือกเสรีของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สอนให้เรียนรู้การเชิดหุ่นและยังต้องฝึกการพากย์หุ่นให้เข้ากับบทบาทอีกด้วย ชมย้อนหลังรายการทุกทิศทั่วไทย ได้ทาง www.thaipbs.or.th/Tuktid

ทุกทิศทั่วไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - ล่าสุด
อาชีพทั่วไทย : Eco print ไม้มงคลผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สู่ชุมชน
อาชีพทั่วไทย : Eco print ไม้มงคลผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สู่ชุมชน
31 ต.ค. 66
อาชีพทั่วไทย : คนรุ่นใหม่เพาะพันธุ์ไม้ขายออนไลน์ จ.สุราษฎร์ธานี
อาชีพทั่วไทย : คนรุ่นใหม่เพาะพันธุ์ไม้ขายออนไลน์ จ.สุราษฎร์ธานี
1 พ.ย. 66
อาชีพทั่วไทย : ประดิษฐ์รถตัดหญ้าบังคับวิทยุ จ.สุราษฎร์ธานี
อาชีพทั่วไทย : ประดิษฐ์รถตัดหญ้าบังคับวิทยุ จ.สุราษฎร์ธานี
2 พ.ย. 66
สร้างสรรค์งานศิลป์บนไม้เก่า จ.ลำปาง
สร้างสรรค์งานศิลป์บนไม้เก่า จ.ลำปาง
3 พ.ย. 66
เที่ยวปากพนังชมประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ
เที่ยวปากพนังชมประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ
3 พ.ย. 66
อาชีพทั่วไทย : ขนมแปะโอ่งของดีนาบอน จ.นครศรีธรรมราช
อาชีพทั่วไทย : ขนมแปะโอ่งของดีนาบอน จ.นครศรีธรรมราช
6 พ.ย. 66
วิถีทั่วไทย : อ.สังขละบุรีเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหนาวนี้
วิถีทั่วไทย : อ.สังขละบุรีเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหนาวนี้
7 พ.ย. 66
วิถีทั่วไทย : วิถีหาปลากระทิงดำรงชีวิต
วิถีทั่วไทย : วิถีหาปลากระทิงดำรงชีวิต
8 พ.ย. 66
อาชีพทั่วไทย : เลี้ยงกุ้งก้ามกรามรวมกุ้งขาว จ.สุพรรณบุรี
อาชีพทั่วไทย : เลี้ยงกุ้งก้ามกรามรวมกุ้งขาว จ.สุพรรณบุรี
9 พ.ย. 66
อาชีพทั่วไทย : นวัตกรรมอิฐประหยัดพลังงาน จ.ระยอง
อาชีพทั่วไทย : นวัตกรรมอิฐประหยัดพลังงาน จ.ระยอง
10 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : ดูแลสวนทุเรียนด้วยระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ
​อาชีพทั่วไทย : ดูแลสวนทุเรียนด้วยระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ
13 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : เลี้ยงหมูระบบไบโอไดนามิก (เกื้อกูลธรรมชาติ)
​อาชีพทั่วไทย : เลี้ยงหมูระบบไบโอไดนามิก (เกื้อกูลธรรมชาติ)
14 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : คำหมากพลูสู่การกลืนกลายเป็นอาชีพในสังคมเมือง
​อาชีพทั่วไทย : คำหมากพลูสู่การกลืนกลายเป็นอาชีพในสังคมเมือง
15 พ.ย. 66
กำลังเล่น...
​อาชีพทั่วไทย : เปิดหลักสูตรเชิดหุ่นกระบอกสานวัฒนธรรมไทย
​อาชีพทั่วไทย : เปิดหลักสูตรเชิดหุ่นกระบอกสานวัฒนธรรมไทย
16 พ.ย. 66
​วิถีทั่วไทย : ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวไร่ จ.กาญจนบุรี
​วิถีทั่วไทย : ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวไร่ จ.กาญจนบุรี
17 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : คนรุ่นใหม่ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
​อาชีพทั่วไทย : คนรุ่นใหม่ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
20 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : ชาวบ้านแม่ส้านปลูกมะแขว่นเป็นอาชีพหลัก
​อาชีพทั่วไทย : ชาวบ้านแม่ส้านปลูกมะแขว่นเป็นอาชีพหลัก
21 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : ผู้สูงอายุพัฒนางานจักสานให้ทันสมัย
​อาชีพทั่วไทย : ผู้สูงอายุพัฒนางานจักสานให้ทันสมัย
22 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : "ยอหลาม" ของดีห้วยพระ จ.นครปฐม
​อาชีพทั่วไทย : "ยอหลาม" ของดีห้วยพระ จ.นครปฐม
23 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : ประดิษฐ์โคมแขวนสร้างรายได้ จ.เชียงใหม่
​อาชีพทั่วไทย : ประดิษฐ์โคมแขวนสร้างรายได้ จ.เชียงใหม่
24 พ.ย. 66
วิถีทั่วไทย : อนุรักษ์ข้าวไร่สายพันธุ์พื้นบ้านกว่า 20 สายพันธุ์
วิถีทั่วไทย : อนุรักษ์ข้าวไร่สายพันธุ์พื้นบ้านกว่า 20 สายพันธุ์
27 พ.ย. 66
อาชีพทั่วไทย : ปลูกละมุดนอกฤดูขายดี จ.นครราชสีมา
อาชีพทั่วไทย : ปลูกละมุดนอกฤดูขายดี จ.นครราชสีมา
28 พ.ย. 66
อาชีพทั่วไทย : เรืออีโปงจากต้นตาลขายดี จ.นครราชสีมา
อาชีพทั่วไทย : เรืออีโปงจากต้นตาลขายดี จ.นครราชสีมา
29 พ.ย. 66
อาชีพทั่วไทย : อนุรักษ์ละมุดพันธุ์มะกอก อายุกว่า 200 ปี
อาชีพทั่วไทย : อนุรักษ์ละมุดพันธุ์มะกอก อายุกว่า 200 ปี
30 พ.ย. 66

ทุกทิศทั่วไทย

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - ล่าสุด
อาชีพทั่วไทย : Eco print ไม้มงคลผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สู่ชุมชน
อาชีพทั่วไทย : Eco print ไม้มงคลผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สู่ชุมชน
31 ต.ค. 66
อาชีพทั่วไทย : คนรุ่นใหม่เพาะพันธุ์ไม้ขายออนไลน์ จ.สุราษฎร์ธานี
อาชีพทั่วไทย : คนรุ่นใหม่เพาะพันธุ์ไม้ขายออนไลน์ จ.สุราษฎร์ธานี
1 พ.ย. 66
อาชีพทั่วไทย : ประดิษฐ์รถตัดหญ้าบังคับวิทยุ จ.สุราษฎร์ธานี
อาชีพทั่วไทย : ประดิษฐ์รถตัดหญ้าบังคับวิทยุ จ.สุราษฎร์ธานี
2 พ.ย. 66
สร้างสรรค์งานศิลป์บนไม้เก่า จ.ลำปาง
สร้างสรรค์งานศิลป์บนไม้เก่า จ.ลำปาง
3 พ.ย. 66
เที่ยวปากพนังชมประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ
เที่ยวปากพนังชมประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ
3 พ.ย. 66
อาชีพทั่วไทย : ขนมแปะโอ่งของดีนาบอน จ.นครศรีธรรมราช
อาชีพทั่วไทย : ขนมแปะโอ่งของดีนาบอน จ.นครศรีธรรมราช
6 พ.ย. 66
วิถีทั่วไทย : อ.สังขละบุรีเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหนาวนี้
วิถีทั่วไทย : อ.สังขละบุรีเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวหนาวนี้
7 พ.ย. 66
วิถีทั่วไทย : วิถีหาปลากระทิงดำรงชีวิต
วิถีทั่วไทย : วิถีหาปลากระทิงดำรงชีวิต
8 พ.ย. 66
อาชีพทั่วไทย : เลี้ยงกุ้งก้ามกรามรวมกุ้งขาว จ.สุพรรณบุรี
อาชีพทั่วไทย : เลี้ยงกุ้งก้ามกรามรวมกุ้งขาว จ.สุพรรณบุรี
9 พ.ย. 66
อาชีพทั่วไทย : นวัตกรรมอิฐประหยัดพลังงาน จ.ระยอง
อาชีพทั่วไทย : นวัตกรรมอิฐประหยัดพลังงาน จ.ระยอง
10 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : ดูแลสวนทุเรียนด้วยระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ
​อาชีพทั่วไทย : ดูแลสวนทุเรียนด้วยระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ
13 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : เลี้ยงหมูระบบไบโอไดนามิก (เกื้อกูลธรรมชาติ)
​อาชีพทั่วไทย : เลี้ยงหมูระบบไบโอไดนามิก (เกื้อกูลธรรมชาติ)
14 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : คำหมากพลูสู่การกลืนกลายเป็นอาชีพในสังคมเมือง
​อาชีพทั่วไทย : คำหมากพลูสู่การกลืนกลายเป็นอาชีพในสังคมเมือง
15 พ.ย. 66
กำลังเล่น...
​อาชีพทั่วไทย : เปิดหลักสูตรเชิดหุ่นกระบอกสานวัฒนธรรมไทย
​อาชีพทั่วไทย : เปิดหลักสูตรเชิดหุ่นกระบอกสานวัฒนธรรมไทย
16 พ.ย. 66
​วิถีทั่วไทย : ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวไร่ จ.กาญจนบุรี
​วิถีทั่วไทย : ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวไร่ จ.กาญจนบุรี
17 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : คนรุ่นใหม่ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
​อาชีพทั่วไทย : คนรุ่นใหม่ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
20 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : ชาวบ้านแม่ส้านปลูกมะแขว่นเป็นอาชีพหลัก
​อาชีพทั่วไทย : ชาวบ้านแม่ส้านปลูกมะแขว่นเป็นอาชีพหลัก
21 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : ผู้สูงอายุพัฒนางานจักสานให้ทันสมัย
​อาชีพทั่วไทย : ผู้สูงอายุพัฒนางานจักสานให้ทันสมัย
22 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : "ยอหลาม" ของดีห้วยพระ จ.นครปฐม
​อาชีพทั่วไทย : "ยอหลาม" ของดีห้วยพระ จ.นครปฐม
23 พ.ย. 66
​อาชีพทั่วไทย : ประดิษฐ์โคมแขวนสร้างรายได้ จ.เชียงใหม่
​อาชีพทั่วไทย : ประดิษฐ์โคมแขวนสร้างรายได้ จ.เชียงใหม่
24 พ.ย. 66
วิถีทั่วไทย : อนุรักษ์ข้าวไร่สายพันธุ์พื้นบ้านกว่า 20 สายพันธุ์
วิถีทั่วไทย : อนุรักษ์ข้าวไร่สายพันธุ์พื้นบ้านกว่า 20 สายพันธุ์
27 พ.ย. 66
อาชีพทั่วไทย : ปลูกละมุดนอกฤดูขายดี จ.นครราชสีมา
อาชีพทั่วไทย : ปลูกละมุดนอกฤดูขายดี จ.นครราชสีมา
28 พ.ย. 66
อาชีพทั่วไทย : เรืออีโปงจากต้นตาลขายดี จ.นครราชสีมา
อาชีพทั่วไทย : เรืออีโปงจากต้นตาลขายดี จ.นครราชสีมา
29 พ.ย. 66
อาชีพทั่วไทย : อนุรักษ์ละมุดพันธุ์มะกอก อายุกว่า 200 ปี
อาชีพทั่วไทย : อนุรักษ์ละมุดพันธุ์มะกอก อายุกว่า 200 ปี
30 พ.ย. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย