เป็นเมือง
เป็นเมือง

​คนไทยเชื้อสายเวียดนาม ในอุบลราชธานี

หน้ารายการ
15 ต.ค. 62

สมัยนี้จะเชื้อสายไหน ๆ ก็ไทยด้วยกันทั้งนั้น แต่สมัยก่อน รัฐบาลควบคุมกลุ่มชาวญวนที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทยอย่างเคร่งครัด เพราะกลัวปัญหาคอมมิวนิสต์ ในยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม มีการควบคุมชาวเวียดนามเข้มงวด ในปี 2496 มีประกาศให้ชาวเวียดนามอพยพอาศัยอยู่ได้ใน 5 จังหวัด เท่านั้น คือ หนองคาย อุบลราชธานี สกลนคร นครพนม และปราจีนบุรีปัจจุบัน คนไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดเหล่านี้จึงมีมาก และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เมืองเป็นอย่างมากด้วย ติดตามชมรายการ เป็นเมือง อาทิตย์ที่ 20 ต.ค.นี้ เวลา 21.15 – 22.05 น. ทางไทยพีบีเอส www.thaipbs.or.th/UrbanBeing

​คนไทยเชื้อสายเวียดนาม ในอุบลราชธานี

15 ต.ค. 62

สมัยนี้จะเชื้อสายไหน ๆ ก็ไทยด้วยกันทั้งนั้น แต่สมัยก่อน รัฐบาลควบคุมกลุ่มชาวญวนที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทยอย่างเคร่งครัด เพราะกลัวปัญหาคอมมิวนิสต์ ในยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม มีการควบคุมชาวเวียดนามเข้มงวด ในปี 2496 มีประกาศให้ชาวเวียดนามอพยพอาศัยอยู่ได้ใน 5 จังหวัด เท่านั้น คือ หนองคาย อุบลราชธานี สกลนคร นครพนม และปราจีนบุรีปัจจุบัน คนไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดเหล่านี้จึงมีมาก และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เมืองเป็นอย่างมากด้วย ติดตามชมรายการ เป็นเมือง อาทิตย์ที่ 20 ต.ค.นี้ เวลา 21.15 – 22.05 น. ทางไทยพีบีเอส www.thaipbs.or.th/UrbanBeing

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด