วันใหม่  ไทยพีบีเอส
วันใหม่ ไทยพีบีเอส

เรียนภาพยนตร์บนโลกเสมือนจริงพัฒนาภาษาอังกฤษ

หน้ารายการ
1 เม.ย. 67

ปัจจุบันแรงงานไทยในวงการภาพยนตร์ มักพลาดโอกาสร่วมงานกับต่างชาติ เพราะข้อจำกัดด้านภาษา ทำให้วงการศึกษาไทยคิดค้นแพลตฟอร์ม เรียนภาพยนตร์บนโลกเสมือนจริงขึ้นมา เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

นักศึกษากำลังทดลองเรียนใน Metaverse หรือ การจำลองเรียนรู้ได้ โลกเสมือนจริงที่มีการโต้ตอบกันและมีภารกิจงานที่ต้องทำ ทำให้นักศึกษากระตือรือร้น เรียนรู้ เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อม 3 มิติที่สมจริง ผ่านแพลตฟอร์ม Eng Lab For Film

เรียนภาพยนตร์บนโลกเสมือนจริงพัฒนาภาษาอังกฤษ

1 เม.ย. 67

ปัจจุบันแรงงานไทยในวงการภาพยนตร์ มักพลาดโอกาสร่วมงานกับต่างชาติ เพราะข้อจำกัดด้านภาษา ทำให้วงการศึกษาไทยคิดค้นแพลตฟอร์ม เรียนภาพยนตร์บนโลกเสมือนจริงขึ้นมา เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

นักศึกษากำลังทดลองเรียนใน Metaverse หรือ การจำลองเรียนรู้ได้ โลกเสมือนจริงที่มีการโต้ตอบกันและมีภารกิจงานที่ต้องทำ ทำให้นักศึกษากระตือรือร้น เรียนรู้ เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อม 3 มิติที่สมจริง ผ่านแพลตฟอร์ม Eng Lab For Film

วันใหม่ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - 1,740
1,741 - 1,770
1,771 - 1,800
1,801 - 1,830
1,831 - 1,860
1,861 - 1,890
1,891 - 1,920
1,921 - 1,950
1,951 - 1,980
1,981 - 2,010
2,011 - 2,040
2,041 - 2,070
2,071 - 2,100
2,101 - 2,130
2,131 - 2,160
2,161 - 2,190
2,191 - 2,220
2,221 - 2,250
2,251 - 2,280
2,281 - 2,310
2,311 - 2,340
2,341 - 2,370
2,371 - 2,400
2,401 - 2,430
2,431 - 2,460
2,461 - 2,490
2,491 - 2,520
2,521 - 2,550
2,551 - 2,580
2,581 - 2,610
2,611 - 2,640
2,641 - 2,670
2,671 - 2,700
2,701 - 2,730
2,731 - 2,760
2,761 - 2,790
2,791 - 2,820
2,821 - 2,850
2,851 - 2,880
2,881 - 2,910
2,911 - 2,940
2,941 - 2,970
2,971 - 3,000
3,001 - 3,030
3,031 - 3,060
3,061 - 3,090
3,091 - 3,120
3,121 - 3,150
3,151 - 3,180
3,181 - 3,210
3,211 - 3,240
3,241 - 3,270
3,271 - 3,300
3,301 - 3,330
3,331 - 3,360
3,361 - 3,390
3,391 - 3,420
3,421 - 3,450
3,451 - 3,480
3,481 - 3,510
3,511 - 3,540
3,541 - 3,570
3,571 - 3,600
3,601 - 3,630
3,631 - 3,660
3,661 - 3,690
3,691 - 3,720
3,721 - 3,750
3,751 - 3,780
3,781 - 3,810
3,811 - 3,840
3,841 - 3,870
3,871 - 3,900
3,901 - 3,930
3,931 - 3,960
3,961 - 3,990
3,991 - 4,020
4,021 - 4,050
4,051 - 4,080
4,081 - 4,110
4,111 - 4,140
4,141 - 4,170
4,171 - 4,200
4,201 - 4,230
4,231 - 4,260
4,261 - 4,290
4,291 - 4,320
4,321 - 4,350
4,351 - 4,380
4,381 - 4,410
4,411 - 4,440
4,441 - 4,470
4,471 - 4,500
4,501 - 4,530
4,531 - 4,560
4,561 - 4,590
4,591 - 4,620
4,621 - 4,650
4,651 - 4,680
4,681 - 4,710
4,711 - 4,740
4,741 - 4,770
4,771 - 4,800
4,801 - 4,830
4,831 - 4,860
4,861 - 4,890
4,891 - 4,920
4,921 - 4,950
4,951 - 4,980
4,981 - 5,010
5,011 - 5,040
5,041 - 5,070
5,071 - 5,100
5,101 - 5,130
5,131 - 5,160
5,161 - 5,190
5,191 - 5,220
5,221 - 5,250
5,251 - 5,280
5,281 - 5,310
5,311 - 5,340
5,341 - 5,370
5,371 - 5,400
5,401 - 5,430
5,431 - 5,460
5,461 - 5,490
5,491 - 5,520
5,521 - 5,550
5,551 - 5,580
5,581 - 5,610
5,611 - 5,640
5,641 - 5,670
5,671 - 5,700
5,701 - 5,730
5,731 - 5,760
5,761 - 5,790
5,791 - 5,820
5,821 - 5,850
5,851 - 5,880
5,881 - 5,910
5,911 - 5,940
5,941 - 5,970
5,971 - 6,000
6,001 - 6,030
6,031 - 6,060
6,061 - 6,090
6,091 - 6,120
6,121 - 6,150
6,151 - 6,180
6,181 - 6,210
6,211 - 6,240
6,241 - 6,270
6,271 - 6,300
6,301 - 6,330
6,331 - 6,360
6,361 - 6,390
6,391 - 6,420
6,421 - 6,450
6,451 - 6,480
6,481 - 6,510
6,511 - 6,540
6,541 - 6,570
6,571 - 6,600
6,601 - 6,630
6,631 - 6,660
6,661 - 6,690
6,691 - 6,720
6,721 - 6,750
6,751 - 6,780
6,781 - 6,810
6,811 - 6,840
6,841 - 6,870
6,871 - 6,900
6,901 - 6,930
6,931 - 6,960
6,961 - 6,990
6,991 - 7,020
7,021 - 7,050
7,051 - 7,080
7,081 - 7,110
7,111 - 7,140
7,141 - 7,170
7,171 - 7,200
7,201 - 7,230
7,231 - 7,260
7,261 - 7,290
7,291 - 7,320
7,321 - 7,350
7,351 - 7,380
7,381 - 7,410
7,411 - 7,440
7,441 - 7,470
7,471 - 7,500
7,501 - 7,530
7,531 - 7,560
7,561 - 7,590
7,591 - 7,620
7,621 - 7,650
7,651 - 7,680
7,681 - 7,710
7,711 - 7,740
7,741 - 7,770
7,771 - 7,800
7,801 - 7,830
7,831 - 7,860
7,861 - 7,890
7,891 - 7,920
7,921 - 7,950
7,951 - 7,980
7,981 - 8,010
8,011 - 8,040
8,041 - 8,070
8,071 - 8,100
8,101 - 8,130
8,131 - 8,160
8,161 - 8,190
8,191 - 8,220
8,221 - 8,250
8,251 - 8,280
8,281 - 8,310
8,311 - 8,340
8,341 - 8,370
8,371 - 8,400
8,401 - 8,430
8,431 - 8,460
8,461 - 8,490
8,491 - 8,520
8,521 - 8,550
8,551 - 8,580
8,581 - 8,610
8,611 - 8,640
8,641 - 8,670
8,671 - 8,700
8,701 - 8,730
8,731 - 8,760
8,761 - 8,790
8,791 - 8,820
8,821 - 8,850
8,851 - 8,880
8,881 - 8,910
8,911 - 8,940
8,941 - 8,970
8,971 - 9,000
9,001 - 9,030
9,031 - 9,060
9,061 - 9,090
9,091 - 9,120
9,121 - 9,150
9,151 - 9,180
9,181 - 9,210
9,211 - 9,240
9,241 - 9,270
9,271 - 9,300
9,301 - 9,330
9,331 - 9,360
9,361 - 9,390
9,391 - 9,420
9,421 - 9,450
9,451 - 9,480
9,481 - 9,510
9,511 - 9,540
9,541 - 9,570
9,571 - 9,600
9,601 - 9,630
9,631 - 9,660
9,661 - 9,690
9,691 - 9,720
9,721 - 9,750
9,751 - 9,780
9,781 - 9,810
9,811 - 9,840
9,841 - 9,870
9,871 - 9,900
9,901 - 9,930
9,931 - 9,960
9,961 - 9,990
9,991 - 10,020
10,021 - 10,050
10,051 - 10,080
10,081 - 10,110
10,111 - 10,140
10,141 - 10,170
10,171 - 10,200
10,201 - 10,230
10,231 - 10,260
10,261 - 10,290
10,291 - 10,320
10,321 - 10,350
10,351 - 10,380
10,381 - 10,410
10,411 - 10,440
10,441 - 10,470
10,471 - 10,500
10,501 - 10,530
10,531 - 10,560
10,561 - 10,590
10,591 - 10,620
10,621 - 10,650
10,651 - 10,680
10,681 - 10,710
10,711 - 10,740
10,741 - 10,770
10,771 - 10,800
10,801 - 10,830
10,831 - 10,860
10,861 - 10,890
10,891 - 10,920
10,921 - 10,950
10,951 - 10,980
10,981 - 11,010
11,011 - 11,040
11,041 - 11,070
11,071 - 11,100
11,101 - 11,130
11,131 - 11,160
11,161 - 11,190
11,191 - 11,220
11,221 - 11,250
11,251 - 11,280
11,281 - 11,310
11,311 - 11,340
11,341 - 11,370
11,371 - 11,400
11,401 - 11,430
11,431 - 11,460
11,461 - 11,490
11,491 - 11,520
11,521 - 11,550
11,551 - 11,580
11,581 - 11,610
11,611 - 11,640
11,641 - 11,670
11,671 - 11,700
11,701 - 11,730
11,731 - 11,760
11,761 - 11,790
11,791 - 11,820
11,821 - 11,850
11,851 - 11,880
11,881 - 11,910
11,911 - 11,940
11,941 - 11,970
11,971 - 12,000
12,001 - 12,030
12,031 - 12,060
12,061 - 12,090
12,091 - 12,120
12,121 - 12,150
12,151 - 12,180
12,181 - 12,210
12,211 - 12,240
12,241 - 12,270
12,271 - 12,300
12,301 - 12,330
12,331 - 12,360
12,361 - 12,390
12,391 - 12,420
12,421 - 12,450
12,451 - 12,480
12,481 - 12,510
12,511 - 12,540
12,541 - 12,570
12,571 - 12,600
12,601 - 12,630
12,631 - 12,660
12,661 - 12,690
12,691 - 12,720
12,721 - 12,750
12,751 - 12,780
12,781 - 12,810
12,811 - 12,840
12,841 - 12,870
12,871 - 12,900
12,901 - 12,930
12,931 - 12,960
12,961 - 12,990
12,991 - 13,020
13,021 - 13,050
13,051 - 13,080
13,081 - 13,110
13,111 - 13,140
13,141 - 13,170
13,171 - 13,200
13,201 - 13,230
13,231 - 13,260
13,261 - 13,290
13,291 - 13,320
13,321 - 13,350
13,351 - 13,380
13,381 - 13,410
13,411 - 13,440
13,441 - 13,470
13,471 - 13,500
13,501 - 13,530
13,531 - 13,560
13,561 - 13,590
13,591 - 13,620
13,621 - 13,650
13,651 - 13,680
13,681 - 13,710
13,711 - 13,740
13,741 - 13,770
13,771 - 13,800
13,801 - 13,830
13,831 - 13,860
13,861 - 13,890
13,891 - 13,920
13,921 - 13,950
13,951 - 13,980
13,981 - 14,010
14,011 - 14,040
14,041 - 14,070
14,071 - 14,100
14,101 - 14,130
14,131 - 14,160
14,161 - 14,190
14,191 - 14,220
14,221 - 14,250
14,251 - 14,280
14,281 - 14,310
14,311 - 14,340
14,341 - 14,370
14,371 - 14,400
14,401 - 14,430
14,431 - 14,460
14,461 - 14,490
14,491 - 14,520
14,521 - 14,550
14,551 - 14,580
14,581 - 14,610
14,611 - 14,640
14,641 - 14,670
14,671 - 14,700
14,701 - 14,730
14,731 - 14,760
14,761 - 14,790
14,791 - 14,820
14,821 - 14,850
14,851 - 14,880
14,881 - 14,910
14,911 - 14,940
14,941 - 14,970
14,971 - 15,000
15,001 - 15,030
15,031 - 15,060
15,061 - 15,090
15,091 - 15,120
15,121 - 15,150
15,151 - 15,180
15,181 - 15,210
15,211 - 15,240
15,241 - 15,270
15,271 - 15,300
15,301 - 15,330
15,331 - 15,360
15,361 - 15,390
15,391 - 15,420
15,421 - 15,450
15,451 - 15,480
15,481 - 15,510
15,511 - 15,540
15,541 - 15,570
15,571 - 15,600
15,601 - 15,630
15,631 - 15,660
15,661 - 15,690
15,691 - 15,720
15,721 - 15,750
15,751 - 15,780
15,781 - 15,810
15,811 - 15,840
15,841 - ล่าสุด
นายกฯ ชี้ถึงเวลาดึง “ธุรกิจสีเทา” ขึ้นมาบนดิน
นายกฯ ชี้ถึงเวลาดึง “ธุรกิจสีเทา” ขึ้นมาบนดิน
29 มี.ค. 67
หอพัก 2 ชั้น ริมน้ำเจ้าพระยาทรุดตัว เสาทับผู้เช่าคลานหนีตาย
หอพัก 2 ชั้น ริมน้ำเจ้าพระยาทรุดตัว เสาทับผู้เช่าคลานหนีตาย
29 มี.ค. 67
ฟุตซอลไทย ถล่ม ออสเตรเลีย 9-2 คว้าแชมป์ NSDF
ฟุตซอลไทย ถล่ม ออสเตรเลีย 9-2 คว้าแชมป์ NSDF
29 มี.ค. 67
​"เทคนิคระยอง" เปิดตัวหุ่นยนต์ขานชื่อนักศึกษา งานรับใบประกาศนียบัตร
​"เทคนิคระยอง" เปิดตัวหุ่นยนต์ขานชื่อนักศึกษา งานรับใบประกาศนียบัตร
29 มี.ค. 67
นายกฯ อินเดีย ชี้ ปราบทุจริตทำฝ่ายค้านระส่ำ
นายกฯ อินเดีย ชี้ ปราบทุจริตทำฝ่ายค้านระส่ำ
1 เม.ย. 67
กำลังเล่น...
เรียนภาพยนตร์บนโลกเสมือนจริงพัฒนาภาษาอังกฤษ
เรียนภาพยนตร์บนโลกเสมือนจริงพัฒนาภาษาอังกฤษ
1 เม.ย. 67
คนไทยอารมณ์ขัน แม้เผชิญอากาศร้อน
คนไทยอารมณ์ขัน แม้เผชิญอากาศร้อน
1 เม.ย. 67
อิสราเอลถล่มเต็นท์ผู้พลัดถิ่นในโรงพยาบาลกาซา
อิสราเอลถล่มเต็นท์ผู้พลัดถิ่นในโรงพยาบาลกาซา
1 เม.ย. 67
"เจ้าอาวาส" เสพเมถุนนาน 2 ปี เหยื่อแจ้งตำรวจจับกุม
"เจ้าอาวาส" เสพเมถุนนาน 2 ปี เหยื่อแจ้งตำรวจจับกุม
1 เม.ย. 67
ดีเดย์ ทอท. ปรับขึ้น "ค่าบริการผู้โดยสารขาออก"
ดีเดย์ ทอท. ปรับขึ้น "ค่าบริการผู้โดยสารขาออก"
1 เม.ย. 67
8 วิธี รับมืออากาศร้อน
8 วิธี รับมืออากาศร้อน
1 เม.ย. 67
รอถ่ายภาพ "ไอ้ด่าง" จระเข้บึงบอระเพ็ด
รอถ่ายภาพ "ไอ้ด่าง" จระเข้บึงบอระเพ็ด
1 เม.ย. 67
ญี่ปุ่นตรวจโรงงานอาหารเสริมยีสต์แดงปมเสียชีวิต 5 คน
ญี่ปุ่นตรวจโรงงานอาหารเสริมยีสต์แดงปมเสียชีวิต 5 คน
1 เม.ย. 67
เศษวัสดุรื้อถอนอาคารหล่นใส่บ้านใกล้เคียง
เศษวัสดุรื้อถอนอาคารหล่นใส่บ้านใกล้เคียง
1 เม.ย. 67
พักการค้นหาเด็กลาหู่ 2 ขวบ หายจากบ้าน
พักการค้นหาเด็กลาหู่ 2 ขวบ หายจากบ้าน
1 เม.ย. 67
อิสราเอลถอนกำลังออกจากโรงพยาบาลในกาซา
อิสราเอลถอนกำลังออกจากโรงพยาบาลในกาซา
2 เม.ย. 67
หมอสุดอึ้ง เด็ก 11 ปี ติด HIV เป็นเพื่อนแฟน
หมอสุดอึ้ง เด็ก 11 ปี ติด HIV เป็นเพื่อนแฟน
2 เม.ย. 67
จับไม่ได้ “เจ้าแหว่ง” ลิงเกเร ฉลาดเรียนรู้ไม่หลงกลเจ้าหน้าที่
จับไม่ได้ “เจ้าแหว่ง” ลิงเกเร ฉลาดเรียนรู้ไม่หลงกลเจ้าหน้าที่
2 เม.ย. 67
ส่งชิ้นเนื้อตรวจ DNA หลังถูกร้องเป็นเนื้อสุนัข
ส่งชิ้นเนื้อตรวจ DNA หลังถูกร้องเป็นเนื้อสุนัข
2 เม.ย. 67
ภัยแล้งช่วยสร้างรายได้ให้กับอาชีพรับจ้างขุดบ่อน้ำ
ภัยแล้งช่วยสร้างรายได้ให้กับอาชีพรับจ้างขุดบ่อน้ำ
2 เม.ย. 67
โอกาสไทย ร้อนทะลุ 42 องศาฯ ?
โอกาสไทย ร้อนทะลุ 42 องศาฯ ?
2 เม.ย. 67
พบโครงกระดูกช้างในบ่อดิน จ.สมุทรสาคร
พบโครงกระดูกช้างในบ่อดิน จ.สมุทรสาคร
2 เม.ย. 67
สหรัฐฯ ยึดจระเข้อ้วนหวั่นเป็นอันตราย
สหรัฐฯ ยึดจระเข้อ้วนหวั่นเป็นอันตราย
3 เม.ย. 67
อิสราเอลโจมตีรถช่วยเหลือในกาซา เสียชีวิต 7 คน
อิสราเอลโจมตีรถช่วยเหลือในกาซา เสียชีวิต 7 คน
3 เม.ย. 67
รัฐบาลพร้อมปรับ เงินเดือนแรกรับราชการ ป.ตรี 18,000 บาท
รัฐบาลพร้อมปรับ เงินเดือนแรกรับราชการ ป.ตรี 18,000 บาท
3 เม.ย. 67
ตัดสายเน็ตลอบข้ามชายแดนปราบแก๊งคอลเซนเตอร์
ตัดสายเน็ตลอบข้ามชายแดนปราบแก๊งคอลเซนเตอร์
3 เม.ย. 67
เมนู "หมูทอด" ดังไกลถึงญี่ปุ่น
เมนู "หมูทอด" ดังไกลถึงญี่ปุ่น
3 เม.ย. 67
ลักลอบเผานา ไหม้ลามบ้านประชาชน – โรงเก็บไม้ เสียหาย 20 ล้านบาท
ลักลอบเผานา ไหม้ลามบ้านประชาชน – โรงเก็บไม้ เสียหาย 20 ล้านบาท
3 เม.ย. 67
"ฟินแลนด์" จับนักเรียนวัย 12 ปี ยิงเพื่อนร่วมชั้น
"ฟินแลนด์" จับนักเรียนวัย 12 ปี ยิงเพื่อนร่วมชั้น
3 เม.ย. 67
ปรับ 1,000 บาท นักท่องเที่ยวขับรถลงหาดกมลา จ.ภูเก็ต
ปรับ 1,000 บาท นักท่องเที่ยวขับรถลงหาดกมลา จ.ภูเก็ต
3 เม.ย. 67

วันใหม่ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - 1,740
1,741 - 1,770
1,771 - 1,800
1,801 - 1,830
1,831 - 1,860
1,861 - 1,890
1,891 - 1,920
1,921 - 1,950
1,951 - 1,980
1,981 - 2,010
2,011 - 2,040
2,041 - 2,070
2,071 - 2,100
2,101 - 2,130
2,131 - 2,160
2,161 - 2,190
2,191 - 2,220
2,221 - 2,250
2,251 - 2,280
2,281 - 2,310
2,311 - 2,340
2,341 - 2,370
2,371 - 2,400
2,401 - 2,430
2,431 - 2,460
2,461 - 2,490
2,491 - 2,520
2,521 - 2,550
2,551 - 2,580
2,581 - 2,610
2,611 - 2,640
2,641 - 2,670
2,671 - 2,700
2,701 - 2,730
2,731 - 2,760
2,761 - 2,790
2,791 - 2,820
2,821 - 2,850
2,851 - 2,880
2,881 - 2,910
2,911 - 2,940
2,941 - 2,970
2,971 - 3,000
3,001 - 3,030
3,031 - 3,060
3,061 - 3,090
3,091 - 3,120
3,121 - 3,150
3,151 - 3,180
3,181 - 3,210
3,211 - 3,240
3,241 - 3,270
3,271 - 3,300
3,301 - 3,330
3,331 - 3,360
3,361 - 3,390
3,391 - 3,420
3,421 - 3,450
3,451 - 3,480
3,481 - 3,510
3,511 - 3,540
3,541 - 3,570
3,571 - 3,600
3,601 - 3,630
3,631 - 3,660
3,661 - 3,690
3,691 - 3,720
3,721 - 3,750
3,751 - 3,780
3,781 - 3,810
3,811 - 3,840
3,841 - 3,870
3,871 - 3,900
3,901 - 3,930
3,931 - 3,960
3,961 - 3,990
3,991 - 4,020
4,021 - 4,050
4,051 - 4,080
4,081 - 4,110
4,111 - 4,140
4,141 - 4,170
4,171 - 4,200
4,201 - 4,230
4,231 - 4,260
4,261 - 4,290
4,291 - 4,320
4,321 - 4,350
4,351 - 4,380
4,381 - 4,410
4,411 - 4,440
4,441 - 4,470
4,471 - 4,500
4,501 - 4,530
4,531 - 4,560
4,561 - 4,590
4,591 - 4,620
4,621 - 4,650
4,651 - 4,680
4,681 - 4,710
4,711 - 4,740
4,741 - 4,770
4,771 - 4,800
4,801 - 4,830
4,831 - 4,860
4,861 - 4,890
4,891 - 4,920
4,921 - 4,950
4,951 - 4,980
4,981 - 5,010
5,011 - 5,040
5,041 - 5,070
5,071 - 5,100
5,101 - 5,130
5,131 - 5,160
5,161 - 5,190
5,191 - 5,220
5,221 - 5,250
5,251 - 5,280
5,281 - 5,310
5,311 - 5,340
5,341 - 5,370
5,371 - 5,400
5,401 - 5,430
5,431 - 5,460
5,461 - 5,490
5,491 - 5,520
5,521 - 5,550
5,551 - 5,580
5,581 - 5,610
5,611 - 5,640
5,641 - 5,670
5,671 - 5,700
5,701 - 5,730
5,731 - 5,760
5,761 - 5,790
5,791 - 5,820
5,821 - 5,850
5,851 - 5,880
5,881 - 5,910
5,911 - 5,940
5,941 - 5,970
5,971 - 6,000
6,001 - 6,030
6,031 - 6,060
6,061 - 6,090
6,091 - 6,120
6,121 - 6,150
6,151 - 6,180
6,181 - 6,210
6,211 - 6,240
6,241 - 6,270
6,271 - 6,300
6,301 - 6,330
6,331 - 6,360
6,361 - 6,390
6,391 - 6,420
6,421 - 6,450
6,451 - 6,480
6,481 - 6,510
6,511 - 6,540
6,541 - 6,570
6,571 - 6,600
6,601 - 6,630
6,631 - 6,660
6,661 - 6,690
6,691 - 6,720
6,721 - 6,750
6,751 - 6,780
6,781 - 6,810
6,811 - 6,840
6,841 - 6,870
6,871 - 6,900
6,901 - 6,930
6,931 - 6,960
6,961 - 6,990
6,991 - 7,020
7,021 - 7,050
7,051 - 7,080
7,081 - 7,110
7,111 - 7,140
7,141 - 7,170
7,171 - 7,200
7,201 - 7,230
7,231 - 7,260
7,261 - 7,290
7,291 - 7,320
7,321 - 7,350
7,351 - 7,380
7,381 - 7,410
7,411 - 7,440
7,441 - 7,470
7,471 - 7,500
7,501 - 7,530
7,531 - 7,560
7,561 - 7,590
7,591 - 7,620
7,621 - 7,650
7,651 - 7,680
7,681 - 7,710
7,711 - 7,740
7,741 - 7,770
7,771 - 7,800
7,801 - 7,830
7,831 - 7,860
7,861 - 7,890
7,891 - 7,920
7,921 - 7,950
7,951 - 7,980
7,981 - 8,010
8,011 - 8,040
8,041 - 8,070
8,071 - 8,100
8,101 - 8,130
8,131 - 8,160
8,161 - 8,190
8,191 - 8,220
8,221 - 8,250
8,251 - 8,280
8,281 - 8,310
8,311 - 8,340
8,341 - 8,370
8,371 - 8,400
8,401 - 8,430
8,431 - 8,460
8,461 - 8,490
8,491 - 8,520
8,521 - 8,550
8,551 - 8,580
8,581 - 8,610
8,611 - 8,640
8,641 - 8,670
8,671 - 8,700
8,701 - 8,730
8,731 - 8,760
8,761 - 8,790
8,791 - 8,820
8,821 - 8,850
8,851 - 8,880
8,881 - 8,910
8,911 - 8,940
8,941 - 8,970
8,971 - 9,000
9,001 - 9,030
9,031 - 9,060
9,061 - 9,090
9,091 - 9,120
9,121 - 9,150
9,151 - 9,180
9,181 - 9,210
9,211 - 9,240
9,241 - 9,270
9,271 - 9,300
9,301 - 9,330
9,331 - 9,360
9,361 - 9,390
9,391 - 9,420
9,421 - 9,450
9,451 - 9,480
9,481 - 9,510
9,511 - 9,540
9,541 - 9,570
9,571 - 9,600
9,601 - 9,630
9,631 - 9,660
9,661 - 9,690
9,691 - 9,720
9,721 - 9,750
9,751 - 9,780
9,781 - 9,810
9,811 - 9,840
9,841 - 9,870
9,871 - 9,900
9,901 - 9,930
9,931 - 9,960
9,961 - 9,990
9,991 - 10,020
10,021 - 10,050
10,051 - 10,080
10,081 - 10,110
10,111 - 10,140
10,141 - 10,170
10,171 - 10,200
10,201 - 10,230
10,231 - 10,260
10,261 - 10,290
10,291 - 10,320
10,321 - 10,350
10,351 - 10,380
10,381 - 10,410
10,411 - 10,440
10,441 - 10,470
10,471 - 10,500
10,501 - 10,530
10,531 - 10,560
10,561 - 10,590
10,591 - 10,620
10,621 - 10,650
10,651 - 10,680
10,681 - 10,710
10,711 - 10,740
10,741 - 10,770
10,771 - 10,800
10,801 - 10,830
10,831 - 10,860
10,861 - 10,890
10,891 - 10,920
10,921 - 10,950
10,951 - 10,980
10,981 - 11,010
11,011 - 11,040
11,041 - 11,070
11,071 - 11,100
11,101 - 11,130
11,131 - 11,160
11,161 - 11,190
11,191 - 11,220
11,221 - 11,250
11,251 - 11,280
11,281 - 11,310
11,311 - 11,340
11,341 - 11,370
11,371 - 11,400
11,401 - 11,430
11,431 - 11,460
11,461 - 11,490
11,491 - 11,520
11,521 - 11,550
11,551 - 11,580
11,581 - 11,610
11,611 - 11,640
11,641 - 11,670
11,671 - 11,700
11,701 - 11,730
11,731 - 11,760
11,761 - 11,790
11,791 - 11,820
11,821 - 11,850
11,851 - 11,880
11,881 - 11,910
11,911 - 11,940
11,941 - 11,970
11,971 - 12,000
12,001 - 12,030
12,031 - 12,060
12,061 - 12,090
12,091 - 12,120
12,121 - 12,150
12,151 - 12,180
12,181 - 12,210
12,211 - 12,240
12,241 - 12,270
12,271 - 12,300
12,301 - 12,330
12,331 - 12,360
12,361 - 12,390
12,391 - 12,420
12,421 - 12,450
12,451 - 12,480
12,481 - 12,510
12,511 - 12,540
12,541 - 12,570
12,571 - 12,600
12,601 - 12,630
12,631 - 12,660
12,661 - 12,690
12,691 - 12,720
12,721 - 12,750
12,751 - 12,780
12,781 - 12,810
12,811 - 12,840
12,841 - 12,870
12,871 - 12,900
12,901 - 12,930
12,931 - 12,960
12,961 - 12,990
12,991 - 13,020
13,021 - 13,050
13,051 - 13,080
13,081 - 13,110
13,111 - 13,140
13,141 - 13,170
13,171 - 13,200
13,201 - 13,230
13,231 - 13,260
13,261 - 13,290
13,291 - 13,320
13,321 - 13,350
13,351 - 13,380
13,381 - 13,410
13,411 - 13,440
13,441 - 13,470
13,471 - 13,500
13,501 - 13,530
13,531 - 13,560
13,561 - 13,590
13,591 - 13,620
13,621 - 13,650
13,651 - 13,680
13,681 - 13,710
13,711 - 13,740
13,741 - 13,770
13,771 - 13,800
13,801 - 13,830
13,831 - 13,860
13,861 - 13,890
13,891 - 13,920
13,921 - 13,950
13,951 - 13,980
13,981 - 14,010
14,011 - 14,040
14,041 - 14,070
14,071 - 14,100
14,101 - 14,130
14,131 - 14,160
14,161 - 14,190
14,191 - 14,220
14,221 - 14,250
14,251 - 14,280
14,281 - 14,310
14,311 - 14,340
14,341 - 14,370
14,371 - 14,400
14,401 - 14,430
14,431 - 14,460
14,461 - 14,490
14,491 - 14,520
14,521 - 14,550
14,551 - 14,580
14,581 - 14,610
14,611 - 14,640
14,641 - 14,670
14,671 - 14,700
14,701 - 14,730
14,731 - 14,760
14,761 - 14,790
14,791 - 14,820
14,821 - 14,850
14,851 - 14,880
14,881 - 14,910
14,911 - 14,940
14,941 - 14,970
14,971 - 15,000
15,001 - 15,030
15,031 - 15,060
15,061 - 15,090
15,091 - 15,120
15,121 - 15,150
15,151 - 15,180
15,181 - 15,210
15,211 - 15,240
15,241 - 15,270
15,271 - 15,300
15,301 - 15,330
15,331 - 15,360
15,361 - 15,390
15,391 - 15,420
15,421 - 15,450
15,451 - 15,480
15,481 - 15,510
15,511 - 15,540
15,541 - 15,570
15,571 - 15,600
15,601 - 15,630
15,631 - 15,660
15,661 - 15,690
15,691 - 15,720
15,721 - 15,750
15,751 - 15,780
15,781 - 15,810
15,811 - 15,840
15,841 - ล่าสุด
นายกฯ ชี้ถึงเวลาดึง “ธุรกิจสีเทา” ขึ้นมาบนดิน
นายกฯ ชี้ถึงเวลาดึง “ธุรกิจสีเทา” ขึ้นมาบนดิน
29 มี.ค. 67
หอพัก 2 ชั้น ริมน้ำเจ้าพระยาทรุดตัว เสาทับผู้เช่าคลานหนีตาย
หอพัก 2 ชั้น ริมน้ำเจ้าพระยาทรุดตัว เสาทับผู้เช่าคลานหนีตาย
29 มี.ค. 67
ฟุตซอลไทย ถล่ม ออสเตรเลีย 9-2 คว้าแชมป์ NSDF
ฟุตซอลไทย ถล่ม ออสเตรเลีย 9-2 คว้าแชมป์ NSDF
29 มี.ค. 67
​"เทคนิคระยอง" เปิดตัวหุ่นยนต์ขานชื่อนักศึกษา งานรับใบประกาศนียบัตร
​"เทคนิคระยอง" เปิดตัวหุ่นยนต์ขานชื่อนักศึกษา งานรับใบประกาศนียบัตร
29 มี.ค. 67
นายกฯ อินเดีย ชี้ ปราบทุจริตทำฝ่ายค้านระส่ำ
นายกฯ อินเดีย ชี้ ปราบทุจริตทำฝ่ายค้านระส่ำ
1 เม.ย. 67
กำลังเล่น...
เรียนภาพยนตร์บนโลกเสมือนจริงพัฒนาภาษาอังกฤษ
เรียนภาพยนตร์บนโลกเสมือนจริงพัฒนาภาษาอังกฤษ
1 เม.ย. 67
คนไทยอารมณ์ขัน แม้เผชิญอากาศร้อน
คนไทยอารมณ์ขัน แม้เผชิญอากาศร้อน
1 เม.ย. 67
อิสราเอลถล่มเต็นท์ผู้พลัดถิ่นในโรงพยาบาลกาซา
อิสราเอลถล่มเต็นท์ผู้พลัดถิ่นในโรงพยาบาลกาซา
1 เม.ย. 67
"เจ้าอาวาส" เสพเมถุนนาน 2 ปี เหยื่อแจ้งตำรวจจับกุม
"เจ้าอาวาส" เสพเมถุนนาน 2 ปี เหยื่อแจ้งตำรวจจับกุม
1 เม.ย. 67
ดีเดย์ ทอท. ปรับขึ้น "ค่าบริการผู้โดยสารขาออก"
ดีเดย์ ทอท. ปรับขึ้น "ค่าบริการผู้โดยสารขาออก"
1 เม.ย. 67
8 วิธี รับมืออากาศร้อน
8 วิธี รับมืออากาศร้อน
1 เม.ย. 67
รอถ่ายภาพ "ไอ้ด่าง" จระเข้บึงบอระเพ็ด
รอถ่ายภาพ "ไอ้ด่าง" จระเข้บึงบอระเพ็ด
1 เม.ย. 67
ญี่ปุ่นตรวจโรงงานอาหารเสริมยีสต์แดงปมเสียชีวิต 5 คน
ญี่ปุ่นตรวจโรงงานอาหารเสริมยีสต์แดงปมเสียชีวิต 5 คน
1 เม.ย. 67
เศษวัสดุรื้อถอนอาคารหล่นใส่บ้านใกล้เคียง
เศษวัสดุรื้อถอนอาคารหล่นใส่บ้านใกล้เคียง
1 เม.ย. 67
พักการค้นหาเด็กลาหู่ 2 ขวบ หายจากบ้าน
พักการค้นหาเด็กลาหู่ 2 ขวบ หายจากบ้าน
1 เม.ย. 67
อิสราเอลถอนกำลังออกจากโรงพยาบาลในกาซา
อิสราเอลถอนกำลังออกจากโรงพยาบาลในกาซา
2 เม.ย. 67
หมอสุดอึ้ง เด็ก 11 ปี ติด HIV เป็นเพื่อนแฟน
หมอสุดอึ้ง เด็ก 11 ปี ติด HIV เป็นเพื่อนแฟน
2 เม.ย. 67
จับไม่ได้ “เจ้าแหว่ง” ลิงเกเร ฉลาดเรียนรู้ไม่หลงกลเจ้าหน้าที่
จับไม่ได้ “เจ้าแหว่ง” ลิงเกเร ฉลาดเรียนรู้ไม่หลงกลเจ้าหน้าที่
2 เม.ย. 67
ส่งชิ้นเนื้อตรวจ DNA หลังถูกร้องเป็นเนื้อสุนัข
ส่งชิ้นเนื้อตรวจ DNA หลังถูกร้องเป็นเนื้อสุนัข
2 เม.ย. 67
ภัยแล้งช่วยสร้างรายได้ให้กับอาชีพรับจ้างขุดบ่อน้ำ
ภัยแล้งช่วยสร้างรายได้ให้กับอาชีพรับจ้างขุดบ่อน้ำ
2 เม.ย. 67
โอกาสไทย ร้อนทะลุ 42 องศาฯ ?
โอกาสไทย ร้อนทะลุ 42 องศาฯ ?
2 เม.ย. 67
พบโครงกระดูกช้างในบ่อดิน จ.สมุทรสาคร
พบโครงกระดูกช้างในบ่อดิน จ.สมุทรสาคร
2 เม.ย. 67
สหรัฐฯ ยึดจระเข้อ้วนหวั่นเป็นอันตราย
สหรัฐฯ ยึดจระเข้อ้วนหวั่นเป็นอันตราย
3 เม.ย. 67
อิสราเอลโจมตีรถช่วยเหลือในกาซา เสียชีวิต 7 คน
อิสราเอลโจมตีรถช่วยเหลือในกาซา เสียชีวิต 7 คน
3 เม.ย. 67
รัฐบาลพร้อมปรับ เงินเดือนแรกรับราชการ ป.ตรี 18,000 บาท
รัฐบาลพร้อมปรับ เงินเดือนแรกรับราชการ ป.ตรี 18,000 บาท
3 เม.ย. 67
ตัดสายเน็ตลอบข้ามชายแดนปราบแก๊งคอลเซนเตอร์
ตัดสายเน็ตลอบข้ามชายแดนปราบแก๊งคอลเซนเตอร์
3 เม.ย. 67
เมนู "หมูทอด" ดังไกลถึงญี่ปุ่น
เมนู "หมูทอด" ดังไกลถึงญี่ปุ่น
3 เม.ย. 67
ลักลอบเผานา ไหม้ลามบ้านประชาชน – โรงเก็บไม้ เสียหาย 20 ล้านบาท
ลักลอบเผานา ไหม้ลามบ้านประชาชน – โรงเก็บไม้ เสียหาย 20 ล้านบาท
3 เม.ย. 67
"ฟินแลนด์" จับนักเรียนวัย 12 ปี ยิงเพื่อนร่วมชั้น
"ฟินแลนด์" จับนักเรียนวัย 12 ปี ยิงเพื่อนร่วมชั้น
3 เม.ย. 67
ปรับ 1,000 บาท นักท่องเที่ยวขับรถลงหาดกมลา จ.ภูเก็ต
ปรับ 1,000 บาท นักท่องเที่ยวขับรถลงหาดกมลา จ.ภูเก็ต
3 เม.ย. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่