วันใหม่  ไทยพีบีเอส
วันใหม่ ไทยพีบีเอส

พม. สั่งปิดศูนย์เด็กออทิสติก จ.นนทบุรี หลังถูกร้องเรียนใช้ความรุนแรง

หน้ารายการ
27 ก.พ. 67

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สั่งปิดศูนย์ดูแลเด็กพิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี หลังถูกร้องเรียนว่า มีผู้ดูแลทำร้ายเด็ก และสถานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งที่เก็บเงินจากผู้ปกครองเดือนละหลายหมื่นบาท

ชมรายการวันใหม่ไทยพีบีเอส (27 ก.พ. 67) ที่ www.thaipbs.or.th/program/WanmaiThaiPBS/episodes/1...

พม. สั่งปิดศูนย์เด็กออทิสติก จ.นนทบุรี หลังถูกร้องเรียนใช้ความรุนแรง

27 ก.พ. 67

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สั่งปิดศูนย์ดูแลเด็กพิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี หลังถูกร้องเรียนว่า มีผู้ดูแลทำร้ายเด็ก และสถานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งที่เก็บเงินจากผู้ปกครองเดือนละหลายหมื่นบาท

ชมรายการวันใหม่ไทยพีบีเอส (27 ก.พ. 67) ที่ www.thaipbs.or.th/program/WanmaiThaiPBS/episodes/1...

วันใหม่ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - 1,740
1,741 - 1,770
1,771 - 1,800
1,801 - 1,830
1,831 - 1,860
1,861 - 1,890
1,891 - 1,920
1,921 - 1,950
1,951 - 1,980
1,981 - 2,010
2,011 - 2,040
2,041 - 2,070
2,071 - 2,100
2,101 - 2,130
2,131 - 2,160
2,161 - 2,190
2,191 - 2,220
2,221 - 2,250
2,251 - 2,280
2,281 - 2,310
2,311 - 2,340
2,341 - 2,370
2,371 - 2,400
2,401 - 2,430
2,431 - 2,460
2,461 - 2,490
2,491 - 2,520
2,521 - 2,550
2,551 - 2,580
2,581 - 2,610
2,611 - 2,640
2,641 - 2,670
2,671 - 2,700
2,701 - 2,730
2,731 - 2,760
2,761 - 2,790
2,791 - 2,820
2,821 - 2,850
2,851 - 2,880
2,881 - 2,910
2,911 - 2,940
2,941 - 2,970
2,971 - 3,000
3,001 - 3,030
3,031 - 3,060
3,061 - 3,090
3,091 - 3,120
3,121 - 3,150
3,151 - 3,180
3,181 - 3,210
3,211 - 3,240
3,241 - 3,270
3,271 - 3,300
3,301 - 3,330
3,331 - 3,360
3,361 - 3,390
3,391 - 3,420
3,421 - 3,450
3,451 - 3,480
3,481 - 3,510
3,511 - 3,540
3,541 - 3,570
3,571 - 3,600
3,601 - 3,630
3,631 - 3,660
3,661 - 3,690
3,691 - 3,720
3,721 - 3,750
3,751 - 3,780
3,781 - 3,810
3,811 - 3,840
3,841 - 3,870
3,871 - 3,900
3,901 - 3,930
3,931 - 3,960
3,961 - 3,990
3,991 - 4,020
4,021 - 4,050
4,051 - 4,080
4,081 - 4,110
4,111 - 4,140
4,141 - 4,170
4,171 - 4,200
4,201 - 4,230
4,231 - 4,260
4,261 - 4,290
4,291 - 4,320
4,321 - 4,350
4,351 - 4,380
4,381 - 4,410
4,411 - 4,440
4,441 - 4,470
4,471 - 4,500
4,501 - 4,530
4,531 - 4,560
4,561 - 4,590
4,591 - 4,620
4,621 - 4,650
4,651 - 4,680
4,681 - 4,710
4,711 - 4,740
4,741 - 4,770
4,771 - 4,800
4,801 - 4,830
4,831 - 4,860
4,861 - 4,890
4,891 - 4,920
4,921 - 4,950
4,951 - 4,980
4,981 - 5,010
5,011 - 5,040
5,041 - 5,070
5,071 - 5,100
5,101 - 5,130
5,131 - 5,160
5,161 - 5,190
5,191 - 5,220
5,221 - 5,250
5,251 - 5,280
5,281 - 5,310
5,311 - 5,340
5,341 - 5,370
5,371 - 5,400
5,401 - 5,430
5,431 - 5,460
5,461 - 5,490
5,491 - 5,520
5,521 - 5,550
5,551 - 5,580
5,581 - 5,610
5,611 - 5,640
5,641 - 5,670
5,671 - 5,700
5,701 - 5,730
5,731 - 5,760
5,761 - 5,790
5,791 - 5,820
5,821 - 5,850
5,851 - 5,880
5,881 - 5,910
5,911 - 5,940
5,941 - 5,970
5,971 - 6,000
6,001 - 6,030
6,031 - 6,060
6,061 - 6,090
6,091 - 6,120
6,121 - 6,150
6,151 - 6,180
6,181 - 6,210
6,211 - 6,240
6,241 - 6,270
6,271 - 6,300
6,301 - 6,330
6,331 - 6,360
6,361 - 6,390
6,391 - 6,420
6,421 - 6,450
6,451 - 6,480
6,481 - 6,510
6,511 - 6,540
6,541 - 6,570
6,571 - 6,600
6,601 - 6,630
6,631 - 6,660
6,661 - 6,690
6,691 - 6,720
6,721 - 6,750
6,751 - 6,780
6,781 - 6,810
6,811 - 6,840
6,841 - 6,870
6,871 - 6,900
6,901 - 6,930
6,931 - 6,960
6,961 - 6,990
6,991 - 7,020
7,021 - 7,050
7,051 - 7,080
7,081 - 7,110
7,111 - 7,140
7,141 - 7,170
7,171 - 7,200
7,201 - 7,230
7,231 - 7,260
7,261 - 7,290
7,291 - 7,320
7,321 - 7,350
7,351 - 7,380
7,381 - 7,410
7,411 - 7,440
7,441 - 7,470
7,471 - 7,500
7,501 - 7,530
7,531 - 7,560
7,561 - 7,590
7,591 - 7,620
7,621 - 7,650
7,651 - 7,680
7,681 - 7,710
7,711 - 7,740
7,741 - 7,770
7,771 - 7,800
7,801 - 7,830
7,831 - 7,860
7,861 - 7,890
7,891 - 7,920
7,921 - 7,950
7,951 - 7,980
7,981 - 8,010
8,011 - 8,040
8,041 - 8,070
8,071 - 8,100
8,101 - 8,130
8,131 - 8,160
8,161 - 8,190
8,191 - 8,220
8,221 - 8,250
8,251 - 8,280
8,281 - 8,310
8,311 - 8,340
8,341 - 8,370
8,371 - 8,400
8,401 - 8,430
8,431 - 8,460
8,461 - 8,490
8,491 - 8,520
8,521 - 8,550
8,551 - 8,580
8,581 - 8,610
8,611 - 8,640
8,641 - 8,670
8,671 - 8,700
8,701 - 8,730
8,731 - 8,760
8,761 - 8,790
8,791 - 8,820
8,821 - 8,850
8,851 - 8,880
8,881 - 8,910
8,911 - 8,940
8,941 - 8,970
8,971 - 9,000
9,001 - 9,030
9,031 - 9,060
9,061 - 9,090
9,091 - 9,120
9,121 - 9,150
9,151 - 9,180
9,181 - 9,210
9,211 - 9,240
9,241 - 9,270
9,271 - 9,300
9,301 - 9,330
9,331 - 9,360
9,361 - 9,390
9,391 - 9,420
9,421 - 9,450
9,451 - 9,480
9,481 - 9,510
9,511 - 9,540
9,541 - 9,570
9,571 - 9,600
9,601 - 9,630
9,631 - 9,660
9,661 - 9,690
9,691 - 9,720
9,721 - 9,750
9,751 - 9,780
9,781 - 9,810
9,811 - 9,840
9,841 - 9,870
9,871 - 9,900
9,901 - 9,930
9,931 - 9,960
9,961 - 9,990
9,991 - 10,020
10,021 - 10,050
10,051 - 10,080
10,081 - 10,110
10,111 - 10,140
10,141 - 10,170
10,171 - 10,200
10,201 - 10,230
10,231 - 10,260
10,261 - 10,290
10,291 - 10,320
10,321 - 10,350
10,351 - 10,380
10,381 - 10,410
10,411 - 10,440
10,441 - 10,470
10,471 - 10,500
10,501 - 10,530
10,531 - 10,560
10,561 - 10,590
10,591 - 10,620
10,621 - 10,650
10,651 - 10,680
10,681 - 10,710
10,711 - 10,740
10,741 - 10,770
10,771 - 10,800
10,801 - 10,830
10,831 - 10,860
10,861 - 10,890
10,891 - 10,920
10,921 - 10,950
10,951 - 10,980
10,981 - 11,010
11,011 - 11,040
11,041 - 11,070
11,071 - 11,100
11,101 - 11,130
11,131 - 11,160
11,161 - 11,190
11,191 - 11,220
11,221 - 11,250
11,251 - 11,280
11,281 - 11,310
11,311 - 11,340
11,341 - 11,370
11,371 - 11,400
11,401 - 11,430
11,431 - 11,460
11,461 - 11,490
11,491 - 11,520
11,521 - 11,550
11,551 - 11,580
11,581 - 11,610
11,611 - 11,640
11,641 - 11,670
11,671 - 11,700
11,701 - 11,730
11,731 - 11,760
11,761 - 11,790
11,791 - 11,820
11,821 - 11,850
11,851 - 11,880
11,881 - 11,910
11,911 - 11,940
11,941 - 11,970
11,971 - 12,000
12,001 - 12,030
12,031 - 12,060
12,061 - 12,090
12,091 - 12,120
12,121 - 12,150
12,151 - 12,180
12,181 - 12,210
12,211 - 12,240
12,241 - 12,270
12,271 - 12,300
12,301 - 12,330
12,331 - 12,360
12,361 - 12,390
12,391 - 12,420
12,421 - 12,450
12,451 - 12,480
12,481 - 12,510
12,511 - 12,540
12,541 - 12,570
12,571 - 12,600
12,601 - 12,630
12,631 - 12,660
12,661 - 12,690
12,691 - 12,720
12,721 - 12,750
12,751 - 12,780
12,781 - 12,810
12,811 - 12,840
12,841 - 12,870
12,871 - 12,900
12,901 - 12,930
12,931 - 12,960
12,961 - 12,990
12,991 - 13,020
13,021 - 13,050
13,051 - 13,080
13,081 - 13,110
13,111 - 13,140
13,141 - 13,170
13,171 - 13,200
13,201 - 13,230
13,231 - 13,260
13,261 - 13,290
13,291 - 13,320
13,321 - 13,350
13,351 - 13,380
13,381 - 13,410
13,411 - 13,440
13,441 - 13,470
13,471 - 13,500
13,501 - 13,530
13,531 - 13,560
13,561 - 13,590
13,591 - 13,620
13,621 - 13,650
13,651 - 13,680
13,681 - 13,710
13,711 - 13,740
13,741 - 13,770
13,771 - 13,800
13,801 - 13,830
13,831 - 13,860
13,861 - 13,890
13,891 - 13,920
13,921 - 13,950
13,951 - 13,980
13,981 - 14,010
14,011 - 14,040
14,041 - 14,070
14,071 - 14,100
14,101 - 14,130
14,131 - 14,160
14,161 - 14,190
14,191 - 14,220
14,221 - 14,250
14,251 - 14,280
14,281 - 14,310
14,311 - 14,340
14,341 - 14,370
14,371 - 14,400
14,401 - 14,430
14,431 - 14,460
14,461 - 14,490
14,491 - 14,520
14,521 - 14,550
14,551 - 14,580
14,581 - 14,610
14,611 - 14,640
14,641 - 14,670
14,671 - 14,700
14,701 - 14,730
14,731 - 14,760
14,761 - 14,790
14,791 - 14,820
14,821 - 14,850
14,851 - 14,880
14,881 - 14,910
14,911 - 14,940
14,941 - 14,970
14,971 - 15,000
15,001 - 15,030
15,031 - 15,060
15,061 - 15,090
15,091 - 15,120
15,121 - 15,150
15,151 - 15,180
15,181 - 15,210
15,211 - 15,240
15,241 - 15,270
15,271 - 15,300
15,301 - 15,330
15,331 - 15,360
15,361 - ล่าสุด
อดีต นอภ.ขามสะแกแสง ทำธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ภัยแล้ง-น้ำท่วม
อดีต นอภ.ขามสะแกแสง ทำธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ภัยแล้ง-น้ำท่วม
27 ก.พ. 67
อาหารใส่บาตรจำนวนมาก ถูกทิ้งถังขยะ จ.ปทุมธานี ?
อาหารใส่บาตรจำนวนมาก ถูกทิ้งถังขยะ จ.ปทุมธานี ?
27 ก.พ. 67
แนะซื้อ Power Bank แบบไหน ไม่เสี่ยงอันตราย !
แนะซื้อ Power Bank แบบไหน ไม่เสี่ยงอันตราย !
27 ก.พ. 67
นักศึกษารวมตัวค้านย้าย "อุเทนถวาย"
นักศึกษารวมตัวค้านย้าย "อุเทนถวาย"
27 ก.พ. 67
จับตาราคานมกล่อง เตรียมขึ้นราคา !
จับตาราคานมกล่อง เตรียมขึ้นราคา !
27 ก.พ. 67
สัญญาณรุนแรง “เปลี่ยน - ไม่เปลี่ยน” นายกฯ
สัญญาณรุนแรง “เปลี่ยน - ไม่เปลี่ยน” นายกฯ
27 ก.พ. 67
กำลังเล่น...
พม. สั่งปิดศูนย์เด็กออทิสติก จ.นนทบุรี  หลังถูกร้องเรียนใช้ความรุนแรง
พม. สั่งปิดศูนย์เด็กออทิสติก จ.นนทบุรี หลังถูกร้องเรียนใช้ความรุนแรง
27 ก.พ. 67
คนใกล้ชิดเผย นาวาลนี เสียชีวิตก่อนได้รับอิสรภาพ.mp4
คนใกล้ชิดเผย นาวาลนี เสียชีวิตก่อนได้รับอิสรภาพ.mp4
27 ก.พ. 67
"โค้ชอ๊อด" เผย FIVB หนุนไทยใช้โค้ชนอก เพื่อเป้าโอลิมปิก
"โค้ชอ๊อด" เผย FIVB หนุนไทยใช้โค้ชนอก เพื่อเป้าโอลิมปิก
27 ก.พ. 67
รถสองแถวเมืองพัทยาคุมเข้มราคาค่าโดยสาร
รถสองแถวเมืองพัทยาคุมเข้มราคาค่าโดยสาร
28 ก.พ. 67
"เสือไฟ" ชีวิตที่ต้องเสี่ยง
"เสือไฟ" ชีวิตที่ต้องเสี่ยง
28 ก.พ. 67
"หนูน้อยจ้าวเวหา" สอนบินโดรน ฉีดพ่นสวนทุเรียน
"หนูน้อยจ้าวเวหา" สอนบินโดรน ฉีดพ่นสวนทุเรียน
28 ก.พ. 67
ไฟป่า อช.ออบหลวง ยังคงคุกคาม
ไฟป่า อช.ออบหลวง ยังคงคุกคาม
28 ก.พ. 67
ยอดผู้เสียชีวิตในกาซาใกล้แตะ 30,000 คน
ยอดผู้เสียชีวิตในกาซาใกล้แตะ 30,000 คน
28 ก.พ. 67
ค่าไฟงวด พ.ค.-ส.ค. ไม่เกินหน่วยละ 4.18 บาท
ค่าไฟงวด พ.ค.-ส.ค. ไม่เกินหน่วยละ 4.18 บาท
28 ก.พ. 67
อัตราการเกิดญี่ปุ่นปี 2566 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
อัตราการเกิดญี่ปุ่นปี 2566 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
28 ก.พ. 67
ติดป้ายห้ามให้อาหารลิงอ่าวนาง
ติดป้ายห้ามให้อาหารลิงอ่าวนาง
28 ก.พ. 67
ญี่ปุ่นพบ "เพรียงทะเล" หน้าตาเหมือน "แพนด้า"
ญี่ปุ่นพบ "เพรียงทะเล" หน้าตาเหมือน "แพนด้า"
28 ก.พ. 67
นายกฯ ลงพื้นที่ปัตตานี ผลักดันเป็นเมืองรอง ดึงดูดนักท่องเที่ยว
นายกฯ ลงพื้นที่ปัตตานี ผลักดันเป็นเมืองรอง ดึงดูดนักท่องเที่ยว
28 ก.พ. 67
ขนส่งอยุธยา ตรวจสอบรถตุ๊กตุ๊ก ปมคิดค่าโดยสาร “พี่ฮง” แพง
ขนส่งอยุธยา ตรวจสอบรถตุ๊กตุ๊ก ปมคิดค่าโดยสาร “พี่ฮง” แพง
28 ก.พ. 67
เปิด 10 สายพันธุ์ข้าวไทย เตรียมทวงแชมป์โลก
เปิด 10 สายพันธุ์ข้าวไทย เตรียมทวงแชมป์โลก
28 ก.พ. 67
นายกฯ สั่งแก้ปัญหาก่อสร้างถนนพระราม 2 ล่าช้า
นายกฯ สั่งแก้ปัญหาก่อสร้างถนนพระราม 2 ล่าช้า
28 ก.พ. 67
ดีเซลจ่อขยับแตะ 32 บาท พลังงานเร่งถกคลังลดภาษีเพิ่ม
ดีเซลจ่อขยับแตะ 32 บาท พลังงานเร่งถกคลังลดภาษีเพิ่ม
29 ก.พ. 67
เชียงใหม่  เข้มงวดเผาป่า- เร่งหาอาชีพเสริมให้ผู้หาของป่า | วันใหม่ไทยพีบีเอส
เชียงใหม่ เข้มงวดเผาป่า- เร่งหาอาชีพเสริมให้ผู้หาของป่า | วันใหม่ไทยพีบีเอส
29 ก.พ. 67
เกษตรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย ยังขาดทุนต่อเนื่อง
เกษตรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย ยังขาดทุนต่อเนื่อง
29 ก.พ. 67
ทดสอบส่งยา-เวชภัณฑ์ด้วยโดรน ช่วยลดภาระผู้ป่วย
ทดสอบส่งยา-เวชภัณฑ์ด้วยโดรน ช่วยลดภาระผู้ป่วย
29 ก.พ. 67
อากาศร้อน ! เฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย
อากาศร้อน ! เฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย
29 ก.พ. 67
ชาวฝรั่งเศสเปิดบริการรับตกแต่งเล็บหมู
ชาวฝรั่งเศสเปิดบริการรับตกแต่งเล็บหมู
29 ก.พ. 67
ผู้เลี้ยงหมูยื่นฎีกาขอเร่งรัดแก้ "หมูเถื่อน-ต้นทุนอาหารสัตว์"
ผู้เลี้ยงหมูยื่นฎีกาขอเร่งรัดแก้ "หมูเถื่อน-ต้นทุนอาหารสัตว์"
29 ก.พ. 67
อัตราการเกิด “เกาหลีใต้” ลดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
อัตราการเกิด “เกาหลีใต้” ลดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
29 ก.พ. 67

วันใหม่ ไทยพีบีเอส

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - 1,740
1,741 - 1,770
1,771 - 1,800
1,801 - 1,830
1,831 - 1,860
1,861 - 1,890
1,891 - 1,920
1,921 - 1,950
1,951 - 1,980
1,981 - 2,010
2,011 - 2,040
2,041 - 2,070
2,071 - 2,100
2,101 - 2,130
2,131 - 2,160
2,161 - 2,190
2,191 - 2,220
2,221 - 2,250
2,251 - 2,280
2,281 - 2,310
2,311 - 2,340
2,341 - 2,370
2,371 - 2,400
2,401 - 2,430
2,431 - 2,460
2,461 - 2,490
2,491 - 2,520
2,521 - 2,550
2,551 - 2,580
2,581 - 2,610
2,611 - 2,640
2,641 - 2,670
2,671 - 2,700
2,701 - 2,730
2,731 - 2,760
2,761 - 2,790
2,791 - 2,820
2,821 - 2,850
2,851 - 2,880
2,881 - 2,910
2,911 - 2,940
2,941 - 2,970
2,971 - 3,000
3,001 - 3,030
3,031 - 3,060
3,061 - 3,090
3,091 - 3,120
3,121 - 3,150
3,151 - 3,180
3,181 - 3,210
3,211 - 3,240
3,241 - 3,270
3,271 - 3,300
3,301 - 3,330
3,331 - 3,360
3,361 - 3,390
3,391 - 3,420
3,421 - 3,450
3,451 - 3,480
3,481 - 3,510
3,511 - 3,540
3,541 - 3,570
3,571 - 3,600
3,601 - 3,630
3,631 - 3,660
3,661 - 3,690
3,691 - 3,720
3,721 - 3,750
3,751 - 3,780
3,781 - 3,810
3,811 - 3,840
3,841 - 3,870
3,871 - 3,900
3,901 - 3,930
3,931 - 3,960
3,961 - 3,990
3,991 - 4,020
4,021 - 4,050
4,051 - 4,080
4,081 - 4,110
4,111 - 4,140
4,141 - 4,170
4,171 - 4,200
4,201 - 4,230
4,231 - 4,260
4,261 - 4,290
4,291 - 4,320
4,321 - 4,350
4,351 - 4,380
4,381 - 4,410
4,411 - 4,440
4,441 - 4,470
4,471 - 4,500
4,501 - 4,530
4,531 - 4,560
4,561 - 4,590
4,591 - 4,620
4,621 - 4,650
4,651 - 4,680
4,681 - 4,710
4,711 - 4,740
4,741 - 4,770
4,771 - 4,800
4,801 - 4,830
4,831 - 4,860
4,861 - 4,890
4,891 - 4,920
4,921 - 4,950
4,951 - 4,980
4,981 - 5,010
5,011 - 5,040
5,041 - 5,070
5,071 - 5,100
5,101 - 5,130
5,131 - 5,160
5,161 - 5,190
5,191 - 5,220
5,221 - 5,250
5,251 - 5,280
5,281 - 5,310
5,311 - 5,340
5,341 - 5,370
5,371 - 5,400
5,401 - 5,430
5,431 - 5,460
5,461 - 5,490
5,491 - 5,520
5,521 - 5,550
5,551 - 5,580
5,581 - 5,610
5,611 - 5,640
5,641 - 5,670
5,671 - 5,700
5,701 - 5,730
5,731 - 5,760
5,761 - 5,790
5,791 - 5,820
5,821 - 5,850
5,851 - 5,880
5,881 - 5,910
5,911 - 5,940
5,941 - 5,970
5,971 - 6,000
6,001 - 6,030
6,031 - 6,060
6,061 - 6,090
6,091 - 6,120
6,121 - 6,150
6,151 - 6,180
6,181 - 6,210
6,211 - 6,240
6,241 - 6,270
6,271 - 6,300
6,301 - 6,330
6,331 - 6,360
6,361 - 6,390
6,391 - 6,420
6,421 - 6,450
6,451 - 6,480
6,481 - 6,510
6,511 - 6,540
6,541 - 6,570
6,571 - 6,600
6,601 - 6,630
6,631 - 6,660
6,661 - 6,690
6,691 - 6,720
6,721 - 6,750
6,751 - 6,780
6,781 - 6,810
6,811 - 6,840
6,841 - 6,870
6,871 - 6,900
6,901 - 6,930
6,931 - 6,960
6,961 - 6,990
6,991 - 7,020
7,021 - 7,050
7,051 - 7,080
7,081 - 7,110
7,111 - 7,140
7,141 - 7,170
7,171 - 7,200
7,201 - 7,230
7,231 - 7,260
7,261 - 7,290
7,291 - 7,320
7,321 - 7,350
7,351 - 7,380
7,381 - 7,410
7,411 - 7,440
7,441 - 7,470
7,471 - 7,500
7,501 - 7,530
7,531 - 7,560
7,561 - 7,590
7,591 - 7,620
7,621 - 7,650
7,651 - 7,680
7,681 - 7,710
7,711 - 7,740
7,741 - 7,770
7,771 - 7,800
7,801 - 7,830
7,831 - 7,860
7,861 - 7,890
7,891 - 7,920
7,921 - 7,950
7,951 - 7,980
7,981 - 8,010
8,011 - 8,040
8,041 - 8,070
8,071 - 8,100
8,101 - 8,130
8,131 - 8,160
8,161 - 8,190
8,191 - 8,220
8,221 - 8,250
8,251 - 8,280
8,281 - 8,310
8,311 - 8,340
8,341 - 8,370
8,371 - 8,400
8,401 - 8,430
8,431 - 8,460
8,461 - 8,490
8,491 - 8,520
8,521 - 8,550
8,551 - 8,580
8,581 - 8,610
8,611 - 8,640
8,641 - 8,670
8,671 - 8,700
8,701 - 8,730
8,731 - 8,760
8,761 - 8,790
8,791 - 8,820
8,821 - 8,850
8,851 - 8,880
8,881 - 8,910
8,911 - 8,940
8,941 - 8,970
8,971 - 9,000
9,001 - 9,030
9,031 - 9,060
9,061 - 9,090
9,091 - 9,120
9,121 - 9,150
9,151 - 9,180
9,181 - 9,210
9,211 - 9,240
9,241 - 9,270
9,271 - 9,300
9,301 - 9,330
9,331 - 9,360
9,361 - 9,390
9,391 - 9,420
9,421 - 9,450
9,451 - 9,480
9,481 - 9,510
9,511 - 9,540
9,541 - 9,570
9,571 - 9,600
9,601 - 9,630
9,631 - 9,660
9,661 - 9,690
9,691 - 9,720
9,721 - 9,750
9,751 - 9,780
9,781 - 9,810
9,811 - 9,840
9,841 - 9,870
9,871 - 9,900
9,901 - 9,930
9,931 - 9,960
9,961 - 9,990
9,991 - 10,020
10,021 - 10,050
10,051 - 10,080
10,081 - 10,110
10,111 - 10,140
10,141 - 10,170
10,171 - 10,200
10,201 - 10,230
10,231 - 10,260
10,261 - 10,290
10,291 - 10,320
10,321 - 10,350
10,351 - 10,380
10,381 - 10,410
10,411 - 10,440
10,441 - 10,470
10,471 - 10,500
10,501 - 10,530
10,531 - 10,560
10,561 - 10,590
10,591 - 10,620
10,621 - 10,650
10,651 - 10,680
10,681 - 10,710
10,711 - 10,740
10,741 - 10,770
10,771 - 10,800
10,801 - 10,830
10,831 - 10,860
10,861 - 10,890
10,891 - 10,920
10,921 - 10,950
10,951 - 10,980
10,981 - 11,010
11,011 - 11,040
11,041 - 11,070
11,071 - 11,100
11,101 - 11,130
11,131 - 11,160
11,161 - 11,190
11,191 - 11,220
11,221 - 11,250
11,251 - 11,280
11,281 - 11,310
11,311 - 11,340
11,341 - 11,370
11,371 - 11,400
11,401 - 11,430
11,431 - 11,460
11,461 - 11,490
11,491 - 11,520
11,521 - 11,550
11,551 - 11,580
11,581 - 11,610
11,611 - 11,640
11,641 - 11,670
11,671 - 11,700
11,701 - 11,730
11,731 - 11,760
11,761 - 11,790
11,791 - 11,820
11,821 - 11,850
11,851 - 11,880
11,881 - 11,910
11,911 - 11,940
11,941 - 11,970
11,971 - 12,000
12,001 - 12,030
12,031 - 12,060
12,061 - 12,090
12,091 - 12,120
12,121 - 12,150
12,151 - 12,180
12,181 - 12,210
12,211 - 12,240
12,241 - 12,270
12,271 - 12,300
12,301 - 12,330
12,331 - 12,360
12,361 - 12,390
12,391 - 12,420
12,421 - 12,450
12,451 - 12,480
12,481 - 12,510
12,511 - 12,540
12,541 - 12,570
12,571 - 12,600
12,601 - 12,630
12,631 - 12,660
12,661 - 12,690
12,691 - 12,720
12,721 - 12,750
12,751 - 12,780
12,781 - 12,810
12,811 - 12,840
12,841 - 12,870
12,871 - 12,900
12,901 - 12,930
12,931 - 12,960
12,961 - 12,990
12,991 - 13,020
13,021 - 13,050
13,051 - 13,080
13,081 - 13,110
13,111 - 13,140
13,141 - 13,170
13,171 - 13,200
13,201 - 13,230
13,231 - 13,260
13,261 - 13,290
13,291 - 13,320
13,321 - 13,350
13,351 - 13,380
13,381 - 13,410
13,411 - 13,440
13,441 - 13,470
13,471 - 13,500
13,501 - 13,530
13,531 - 13,560
13,561 - 13,590
13,591 - 13,620
13,621 - 13,650
13,651 - 13,680
13,681 - 13,710
13,711 - 13,740
13,741 - 13,770
13,771 - 13,800
13,801 - 13,830
13,831 - 13,860
13,861 - 13,890
13,891 - 13,920
13,921 - 13,950
13,951 - 13,980
13,981 - 14,010
14,011 - 14,040
14,041 - 14,070
14,071 - 14,100
14,101 - 14,130
14,131 - 14,160
14,161 - 14,190
14,191 - 14,220
14,221 - 14,250
14,251 - 14,280
14,281 - 14,310
14,311 - 14,340
14,341 - 14,370
14,371 - 14,400
14,401 - 14,430
14,431 - 14,460
14,461 - 14,490
14,491 - 14,520
14,521 - 14,550
14,551 - 14,580
14,581 - 14,610
14,611 - 14,640
14,641 - 14,670
14,671 - 14,700
14,701 - 14,730
14,731 - 14,760
14,761 - 14,790
14,791 - 14,820
14,821 - 14,850
14,851 - 14,880
14,881 - 14,910
14,911 - 14,940
14,941 - 14,970
14,971 - 15,000
15,001 - 15,030
15,031 - 15,060
15,061 - 15,090
15,091 - 15,120
15,121 - 15,150
15,151 - 15,180
15,181 - 15,210
15,211 - 15,240
15,241 - 15,270
15,271 - 15,300
15,301 - 15,330
15,331 - 15,360
15,361 - ล่าสุด
อดีต นอภ.ขามสะแกแสง ทำธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ภัยแล้ง-น้ำท่วม
อดีต นอภ.ขามสะแกแสง ทำธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ภัยแล้ง-น้ำท่วม
27 ก.พ. 67
อาหารใส่บาตรจำนวนมาก ถูกทิ้งถังขยะ จ.ปทุมธานี ?
อาหารใส่บาตรจำนวนมาก ถูกทิ้งถังขยะ จ.ปทุมธานี ?
27 ก.พ. 67
แนะซื้อ Power Bank แบบไหน ไม่เสี่ยงอันตราย !
แนะซื้อ Power Bank แบบไหน ไม่เสี่ยงอันตราย !
27 ก.พ. 67
นักศึกษารวมตัวค้านย้าย "อุเทนถวาย"
นักศึกษารวมตัวค้านย้าย "อุเทนถวาย"
27 ก.พ. 67
จับตาราคานมกล่อง เตรียมขึ้นราคา !
จับตาราคานมกล่อง เตรียมขึ้นราคา !
27 ก.พ. 67
สัญญาณรุนแรง “เปลี่ยน - ไม่เปลี่ยน” นายกฯ
สัญญาณรุนแรง “เปลี่ยน - ไม่เปลี่ยน” นายกฯ
27 ก.พ. 67
กำลังเล่น...
พม. สั่งปิดศูนย์เด็กออทิสติก จ.นนทบุรี  หลังถูกร้องเรียนใช้ความรุนแรง
พม. สั่งปิดศูนย์เด็กออทิสติก จ.นนทบุรี หลังถูกร้องเรียนใช้ความรุนแรง
27 ก.พ. 67
คนใกล้ชิดเผย นาวาลนี เสียชีวิตก่อนได้รับอิสรภาพ.mp4
คนใกล้ชิดเผย นาวาลนี เสียชีวิตก่อนได้รับอิสรภาพ.mp4
27 ก.พ. 67
"โค้ชอ๊อด" เผย FIVB หนุนไทยใช้โค้ชนอก เพื่อเป้าโอลิมปิก
"โค้ชอ๊อด" เผย FIVB หนุนไทยใช้โค้ชนอก เพื่อเป้าโอลิมปิก
27 ก.พ. 67
รถสองแถวเมืองพัทยาคุมเข้มราคาค่าโดยสาร
รถสองแถวเมืองพัทยาคุมเข้มราคาค่าโดยสาร
28 ก.พ. 67
"เสือไฟ" ชีวิตที่ต้องเสี่ยง
"เสือไฟ" ชีวิตที่ต้องเสี่ยง
28 ก.พ. 67
"หนูน้อยจ้าวเวหา" สอนบินโดรน ฉีดพ่นสวนทุเรียน
"หนูน้อยจ้าวเวหา" สอนบินโดรน ฉีดพ่นสวนทุเรียน
28 ก.พ. 67
ไฟป่า อช.ออบหลวง ยังคงคุกคาม
ไฟป่า อช.ออบหลวง ยังคงคุกคาม
28 ก.พ. 67
ยอดผู้เสียชีวิตในกาซาใกล้แตะ 30,000 คน
ยอดผู้เสียชีวิตในกาซาใกล้แตะ 30,000 คน
28 ก.พ. 67
ค่าไฟงวด พ.ค.-ส.ค. ไม่เกินหน่วยละ 4.18 บาท
ค่าไฟงวด พ.ค.-ส.ค. ไม่เกินหน่วยละ 4.18 บาท
28 ก.พ. 67
อัตราการเกิดญี่ปุ่นปี 2566 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
อัตราการเกิดญี่ปุ่นปี 2566 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
28 ก.พ. 67
ติดป้ายห้ามให้อาหารลิงอ่าวนาง
ติดป้ายห้ามให้อาหารลิงอ่าวนาง
28 ก.พ. 67
ญี่ปุ่นพบ "เพรียงทะเล" หน้าตาเหมือน "แพนด้า"
ญี่ปุ่นพบ "เพรียงทะเล" หน้าตาเหมือน "แพนด้า"
28 ก.พ. 67
นายกฯ ลงพื้นที่ปัตตานี ผลักดันเป็นเมืองรอง ดึงดูดนักท่องเที่ยว
นายกฯ ลงพื้นที่ปัตตานี ผลักดันเป็นเมืองรอง ดึงดูดนักท่องเที่ยว
28 ก.พ. 67
ขนส่งอยุธยา ตรวจสอบรถตุ๊กตุ๊ก ปมคิดค่าโดยสาร “พี่ฮง” แพง
ขนส่งอยุธยา ตรวจสอบรถตุ๊กตุ๊ก ปมคิดค่าโดยสาร “พี่ฮง” แพง
28 ก.พ. 67
เปิด 10 สายพันธุ์ข้าวไทย เตรียมทวงแชมป์โลก
เปิด 10 สายพันธุ์ข้าวไทย เตรียมทวงแชมป์โลก
28 ก.พ. 67
นายกฯ สั่งแก้ปัญหาก่อสร้างถนนพระราม 2 ล่าช้า
นายกฯ สั่งแก้ปัญหาก่อสร้างถนนพระราม 2 ล่าช้า
28 ก.พ. 67
ดีเซลจ่อขยับแตะ 32 บาท พลังงานเร่งถกคลังลดภาษีเพิ่ม
ดีเซลจ่อขยับแตะ 32 บาท พลังงานเร่งถกคลังลดภาษีเพิ่ม
29 ก.พ. 67
เชียงใหม่  เข้มงวดเผาป่า- เร่งหาอาชีพเสริมให้ผู้หาของป่า | วันใหม่ไทยพีบีเอส
เชียงใหม่ เข้มงวดเผาป่า- เร่งหาอาชีพเสริมให้ผู้หาของป่า | วันใหม่ไทยพีบีเอส
29 ก.พ. 67
เกษตรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย ยังขาดทุนต่อเนื่อง
เกษตรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย ยังขาดทุนต่อเนื่อง
29 ก.พ. 67
ทดสอบส่งยา-เวชภัณฑ์ด้วยโดรน ช่วยลดภาระผู้ป่วย
ทดสอบส่งยา-เวชภัณฑ์ด้วยโดรน ช่วยลดภาระผู้ป่วย
29 ก.พ. 67
อากาศร้อน ! เฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย
อากาศร้อน ! เฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย
29 ก.พ. 67
ชาวฝรั่งเศสเปิดบริการรับตกแต่งเล็บหมู
ชาวฝรั่งเศสเปิดบริการรับตกแต่งเล็บหมู
29 ก.พ. 67
ผู้เลี้ยงหมูยื่นฎีกาขอเร่งรัดแก้ "หมูเถื่อน-ต้นทุนอาหารสัตว์"
ผู้เลี้ยงหมูยื่นฎีกาขอเร่งรัดแก้ "หมูเถื่อน-ต้นทุนอาหารสัตว์"
29 ก.พ. 67
อัตราการเกิด “เกาหลีใต้” ลดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
อัตราการเกิด “เกาหลีใต้” ลดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์
29 ก.พ. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด