วันใหม่วาไรตี้ - ประเด็นสังคม : ไทยพีบีเอสมอบของขวัญและความสุขช่วง “วันเด็กแห่งชาติ” | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
วันใหม่วาไรตี้
วันใหม่วาไรตี้

ประเด็นสังคม : ไทยพีบีเอสมอบของขวัญและความสุขช่วง “วันเด็กแห่งชาติ”

หน้ารายการ
13 ม.ค. 66

สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็น “วันเด็กแห่งชาติ” ในทุก ๆ ปีทั่วประเทศจะมีการจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วม ซึ่งปีนี้ที่ไทยพีบีเอสมีจัดงานวันเด็กเช่นกัน แต่ก่อนจะถึงวันเด็ก ไทยพีบีเอสได้ตระเวนมอบของที่ระลึกให้กับสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการมอบของขวัญและความสุข

ชมย้อนหลังรายการ "วันใหม่วาไรตี้" ในช่วง "ประเด็นสังคม" ได้ที่ www.thaipbs.or.th/WanmaiVarietySocialIssues

ประเด็นสังคม

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - ล่าสุด
​ประเด็นสังคม : “คาร์บอนเครดิต” แนวทางเติบโตของเศรษฐกิจและฟื้นฟูป่าไม้
​ประเด็นสังคม : “คาร์บอนเครดิต” แนวทางเติบโตของเศรษฐกิจและฟื้นฟูป่าไม้
2 พ.ย. 65
ประเด็นสังคม : ฟื้นฟูป่าไม้ จ.น่าน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ประเด็นสังคม : ฟื้นฟูป่าไม้ จ.น่าน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
14 พ.ย. 65
​ประเด็นสังคม : พัฒนา - ผลักดัน สินค้าชุมชนให้เติบโต ภายใต้แนวคิด BCG
​ประเด็นสังคม : พัฒนา - ผลักดัน สินค้าชุมชนให้เติบโต ภายใต้แนวคิด BCG
15 พ.ย. 65
ประเด็นสังคม : ปรับตัวธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่รอดอย่างยั่งยืน
ประเด็นสังคม : ปรับตัวธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่รอดอย่างยั่งยืน
16 พ.ย. 65
ประเด็นสังคม : ผู้หญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยผ้าทอบำบัดของศิลปินบุคคลพิเศษ
ประเด็นสังคม : ผู้หญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยผ้าทอบำบัดของศิลปินบุคคลพิเศษ
17 พ.ย. 65
​ประเด็นสังคม : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิดด้วยแนวคิด BCG โมเดล
​ประเด็นสังคม : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิดด้วยแนวคิด BCG โมเดล
18 พ.ย. 65
​ประเด็นสังคม : จิตอาสาปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาส
​ประเด็นสังคม : จิตอาสาปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาส
28 พ.ย. 65
​ประเด็นสังคม : รร.มีชัยพัฒนา เปิดกว้างเพศศึกษา มอบความรู้สู่นักเรียน
​ประเด็นสังคม : รร.มีชัยพัฒนา เปิดกว้างเพศศึกษา มอบความรู้สู่นักเรียน
29 พ.ย. 65
​ประเด็นสังคม : “ไม่ติดใหม่ ไม่ตีตรา ยุติเอดส์” เพราะทุกคนเท่าเทียมกัน
​ประเด็นสังคม : “ไม่ติดใหม่ ไม่ตีตรา ยุติเอดส์” เพราะทุกคนเท่าเทียมกัน
30 พ.ย. 65
​ประเด็นสังคม : บ้านปัญแสง พื้นที่เรียนรู้ทักษะชีวิตสำหรับเด็ก
​ประเด็นสังคม : บ้านปัญแสง พื้นที่เรียนรู้ทักษะชีวิตสำหรับเด็ก
1 ธ.ค. 65
​ประเด็นสังคม : พัฒนาระบบการศึกษาในโรงเรียน สร้างการเรียนรู้สู่เยาวชน
​ประเด็นสังคม : พัฒนาระบบการศึกษาในโรงเรียน สร้างการเรียนรู้สู่เยาวชน
2 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : "ส้มซ่าโมเดล" ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง
ประเด็นสังคม : "ส้มซ่าโมเดล" ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง
12 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : พัฒนา “นักคณิตศาสตร์ตัวน้อย” ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก
ประเด็นสังคม : พัฒนา “นักคณิตศาสตร์ตัวน้อย” ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก
19 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : สร้างหลักประกันรายได้ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ
ประเด็นสังคม : สร้างหลักประกันรายได้ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ
20 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ดูแลช่วยเหลือช้างอย่างยั่งยืน
ประเด็นสังคม : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ดูแลช่วยเหลือช้างอย่างยั่งยืน
21 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : เครื่องดื่มจากข้าวไทย ใส่ใจคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ประเด็นสังคม : เครื่องดื่มจากข้าวไทย ใส่ใจคุณภาพชีวิตเกษตรกร
22 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : จิตแพทย์ไม่เพียงพอ สธ.ตั้งเป้าผลิตเพิ่ม
ประเด็นสังคม : จิตแพทย์ไม่เพียงพอ สธ.ตั้งเป้าผลิตเพิ่ม
23 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ เสริมทักษะ สร้างอาชีพให้ชุมชน
ประเด็นสังคม : ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ เสริมทักษะ สร้างอาชีพให้ชุมชน
26 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : โครงการหมอกระเป๋า เพื่อคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน
ประเด็นสังคม : โครงการหมอกระเป๋า เพื่อคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน
27 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : ธุรกิจเพื่อสังคม ผู้สร้างมูลค่าให้เศษฟางข้าวของเกษตรกร
ประเด็นสังคม : ธุรกิจเพื่อสังคม ผู้สร้างมูลค่าให้เศษฟางข้าวของเกษตรกร
28 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : หลักสูตรวิชาจรรยา “จิตตนคร - สัมมาทิฏฐิ” เพื่อความซื่อสัตย์สุจริต
ประเด็นสังคม : หลักสูตรวิชาจรรยา “จิตตนคร - สัมมาทิฏฐิ” เพื่อความซื่อสัตย์สุจริต
29 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : “นักฉุกเฉินการแพทย์” วิชาชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
ประเด็นสังคม : “นักฉุกเฉินการแพทย์” วิชาชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
3 ม.ค. 66
ประเด็นสังคม : พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน Future is now ท้องถิ่นคนรุ่นใหม่
ประเด็นสังคม : พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน Future is now ท้องถิ่นคนรุ่นใหม่
4 ม.ค. 66
ประเด็นสังคม : พายเรือเก็บขยะเพื่อแม่น้ำบางปะกง
ประเด็นสังคม : พายเรือเก็บขยะเพื่อแม่น้ำบางปะกง
5 ม.ค. 66
ประเด็นสังคม : ฟาร์มแพะคนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ประเด็นสังคม : ฟาร์มแพะคนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิตเกษตรกร
6 ม.ค. 66
ประเด็นสังคม : ส่งต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้น้อง เปิดโลกกว้างสร้างการเรียนรู้
ประเด็นสังคม : ส่งต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้น้อง เปิดโลกกว้างสร้างการเรียนรู้
9 ม.ค. 66
ประเด็นสังคม : ศักยภาพคนพิการกับงานศิลปะ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน
ประเด็นสังคม : ศักยภาพคนพิการกับงานศิลปะ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน
10 ม.ค. 66
ประเด็นสังคม : รถตัดแว่นเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
ประเด็นสังคม : รถตัดแว่นเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
11 ม.ค. 66
ประเด็นสังคม : ผลักดันชุมชน เพิ่มมูลค่าผลผลิต ยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ประเด็นสังคม : ผลักดันชุมชน เพิ่มมูลค่าผลผลิต ยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
12 ม.ค. 66
กำลังเล่น...
ประเด็นสังคม : ไทยพีบีเอสมอบของขวัญและความสุขช่วง “วันเด็กแห่งชาติ”
ประเด็นสังคม : ไทยพีบีเอสมอบของขวัญและความสุขช่วง “วันเด็กแห่งชาติ”
13 ม.ค. 66

ประเด็นสังคม

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - ล่าสุด
​ประเด็นสังคม : “คาร์บอนเครดิต” แนวทางเติบโตของเศรษฐกิจและฟื้นฟูป่าไม้
​ประเด็นสังคม : “คาร์บอนเครดิต” แนวทางเติบโตของเศรษฐกิจและฟื้นฟูป่าไม้
2 พ.ย. 65
ประเด็นสังคม : ฟื้นฟูป่าไม้ จ.น่าน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ประเด็นสังคม : ฟื้นฟูป่าไม้ จ.น่าน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
14 พ.ย. 65
​ประเด็นสังคม : พัฒนา - ผลักดัน สินค้าชุมชนให้เติบโต ภายใต้แนวคิด BCG
​ประเด็นสังคม : พัฒนา - ผลักดัน สินค้าชุมชนให้เติบโต ภายใต้แนวคิด BCG
15 พ.ย. 65
ประเด็นสังคม : ปรับตัวธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่รอดอย่างยั่งยืน
ประเด็นสังคม : ปรับตัวธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่รอดอย่างยั่งยืน
16 พ.ย. 65
ประเด็นสังคม : ผู้หญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยผ้าทอบำบัดของศิลปินบุคคลพิเศษ
ประเด็นสังคม : ผู้หญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยผ้าทอบำบัดของศิลปินบุคคลพิเศษ
17 พ.ย. 65
​ประเด็นสังคม : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิดด้วยแนวคิด BCG โมเดล
​ประเด็นสังคม : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิดด้วยแนวคิด BCG โมเดล
18 พ.ย. 65
​ประเด็นสังคม : จิตอาสาปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาส
​ประเด็นสังคม : จิตอาสาปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาส
28 พ.ย. 65
​ประเด็นสังคม : รร.มีชัยพัฒนา เปิดกว้างเพศศึกษา มอบความรู้สู่นักเรียน
​ประเด็นสังคม : รร.มีชัยพัฒนา เปิดกว้างเพศศึกษา มอบความรู้สู่นักเรียน
29 พ.ย. 65
​ประเด็นสังคม : “ไม่ติดใหม่ ไม่ตีตรา ยุติเอดส์” เพราะทุกคนเท่าเทียมกัน
​ประเด็นสังคม : “ไม่ติดใหม่ ไม่ตีตรา ยุติเอดส์” เพราะทุกคนเท่าเทียมกัน
30 พ.ย. 65
​ประเด็นสังคม : บ้านปัญแสง พื้นที่เรียนรู้ทักษะชีวิตสำหรับเด็ก
​ประเด็นสังคม : บ้านปัญแสง พื้นที่เรียนรู้ทักษะชีวิตสำหรับเด็ก
1 ธ.ค. 65
​ประเด็นสังคม : พัฒนาระบบการศึกษาในโรงเรียน สร้างการเรียนรู้สู่เยาวชน
​ประเด็นสังคม : พัฒนาระบบการศึกษาในโรงเรียน สร้างการเรียนรู้สู่เยาวชน
2 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : "ส้มซ่าโมเดล" ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง
ประเด็นสังคม : "ส้มซ่าโมเดล" ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง
12 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : พัฒนา “นักคณิตศาสตร์ตัวน้อย” ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก
ประเด็นสังคม : พัฒนา “นักคณิตศาสตร์ตัวน้อย” ให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก
19 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : สร้างหลักประกันรายได้ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ
ประเด็นสังคม : สร้างหลักประกันรายได้ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุ
20 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ดูแลช่วยเหลือช้างอย่างยั่งยืน
ประเด็นสังคม : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ดูแลช่วยเหลือช้างอย่างยั่งยืน
21 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : เครื่องดื่มจากข้าวไทย ใส่ใจคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ประเด็นสังคม : เครื่องดื่มจากข้าวไทย ใส่ใจคุณภาพชีวิตเกษตรกร
22 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : จิตแพทย์ไม่เพียงพอ สธ.ตั้งเป้าผลิตเพิ่ม
ประเด็นสังคม : จิตแพทย์ไม่เพียงพอ สธ.ตั้งเป้าผลิตเพิ่ม
23 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ เสริมทักษะ สร้างอาชีพให้ชุมชน
ประเด็นสังคม : ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ เสริมทักษะ สร้างอาชีพให้ชุมชน
26 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : โครงการหมอกระเป๋า เพื่อคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน
ประเด็นสังคม : โครงการหมอกระเป๋า เพื่อคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน
27 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : ธุรกิจเพื่อสังคม ผู้สร้างมูลค่าให้เศษฟางข้าวของเกษตรกร
ประเด็นสังคม : ธุรกิจเพื่อสังคม ผู้สร้างมูลค่าให้เศษฟางข้าวของเกษตรกร
28 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : หลักสูตรวิชาจรรยา “จิตตนคร - สัมมาทิฏฐิ” เพื่อความซื่อสัตย์สุจริต
ประเด็นสังคม : หลักสูตรวิชาจรรยา “จิตตนคร - สัมมาทิฏฐิ” เพื่อความซื่อสัตย์สุจริต
29 ธ.ค. 65
ประเด็นสังคม : “นักฉุกเฉินการแพทย์” วิชาชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
ประเด็นสังคม : “นักฉุกเฉินการแพทย์” วิชาชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
3 ม.ค. 66
ประเด็นสังคม : พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน Future is now ท้องถิ่นคนรุ่นใหม่
ประเด็นสังคม : พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน Future is now ท้องถิ่นคนรุ่นใหม่
4 ม.ค. 66
ประเด็นสังคม : พายเรือเก็บขยะเพื่อแม่น้ำบางปะกง
ประเด็นสังคม : พายเรือเก็บขยะเพื่อแม่น้ำบางปะกง
5 ม.ค. 66
ประเด็นสังคม : ฟาร์มแพะคนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ประเด็นสังคม : ฟาร์มแพะคนรุ่นใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิตเกษตรกร
6 ม.ค. 66
ประเด็นสังคม : ส่งต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้น้อง เปิดโลกกว้างสร้างการเรียนรู้
ประเด็นสังคม : ส่งต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้น้อง เปิดโลกกว้างสร้างการเรียนรู้
9 ม.ค. 66
ประเด็นสังคม : ศักยภาพคนพิการกับงานศิลปะ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน
ประเด็นสังคม : ศักยภาพคนพิการกับงานศิลปะ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน
10 ม.ค. 66
ประเด็นสังคม : รถตัดแว่นเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
ประเด็นสังคม : รถตัดแว่นเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
11 ม.ค. 66
ประเด็นสังคม : ผลักดันชุมชน เพิ่มมูลค่าผลผลิต ยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ประเด็นสังคม : ผลักดันชุมชน เพิ่มมูลค่าผลผลิต ยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
12 ม.ค. 66
กำลังเล่น...
ประเด็นสังคม : ไทยพีบีเอสมอบของขวัญและความสุขช่วง “วันเด็กแห่งชาติ”
ประเด็นสังคม : ไทยพีบีเอสมอบของขวัญและความสุขช่วง “วันเด็กแห่งชาติ”
13 ม.ค. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย