The NEXT คลื่นอนาคต - BCG โมเดลเศรษฐกิจ ปั้นไทยสู่โลก | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
The NEXT คลื่นอนาคต
The NEXT คลื่นอนาคต

BCG โมเดลเศรษฐกิจ ปั้นไทยสู่โลก

หน้ารายการ
20 ส.ค. 64

ปัจจุบัน เทคโนโลยีชีวภาพที่เรียกว่า Bio Economy กำลังเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของทั่วโลกและไทย ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร เราจะสามารถกำหนดคุณสมบัติพืชที่ต้องการปลูกได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาฤดูกาลอีกต่อไป ด้วยวิถีเกษตรใหม่ภายใต้ Plant Factory หรือ โรงงานผลิตพืช

เรากำลังมุ่งพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ไปสู่วิถีการจัดการพืชลักษณะเกษตรแม่นยำ อาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญเข้ามาช่วย นั่นคือ เทคโนโลยีการประเมินสรีระวิทยาและรูปลักษณ์ขั้นสูงของพืช หรือ Plant Phenomics Facility ระบบอัตโนมัติที่จะเป็นฐานความรู้ให้เราจัดการกระบวนการปลูกพืชพร้อมเตือนภัยในภาคการเกษตรในอนาคต

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ BCG โมเดล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศ ที่มีศักยภาพสูงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างทั่วถึง พร้อมผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในด้าน Bio Economy

ร่วมหาคำตอบไปกับ

  • ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล : ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา : รักษาการรองผู้อำนวยการ ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
  • ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร : ห้องปฏิบัติดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ : ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
  • คุณสายันต์ ตันพานิช : รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
  • ดร.นิสภา ศีตะปันย์ : หัวหน้าทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
  • ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง : ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
  • ดร.วรรณพ วิเศษสงวน : ผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
  • ดร.อติกร ปัญญา : หัวหน้าทีมวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
  • ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา : ผู้อำนวยการ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คิดค้น เพื่อสร้างสรรค์ เปลี่ยนความรู้สู่นวัตกรรม พัฒนาสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ติดตามชมได้ในรายการ The NEXT คลื่นอนาคต ตอน BCG โมเดลเศรษฐกิจ ปั้นไทยสู่โลก วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

The NEXT คลื่นอนาคต

ล่าสุด
COVID-19 ไวรัสช็อกโลก
COVID-19 ไวรัสช็อกโลก
9 ก.ค. 64
สุวรรณภูมิ ตำนานสู่อนาคต
สุวรรณภูมิ ตำนานสู่อนาคต
16 ก.ค. 64
มหันตภัย เคมีพิบัติ
มหันตภัย เคมีพิบัติ
6 ส.ค. 64
AI อัจฉริยะกู้โลก
AI อัจฉริยะกู้โลก
13 ส.ค. 64
กำลังเล่น...
BCG โมเดลเศรษฐกิจ ปั้นไทยสู่โลก
BCG โมเดลเศรษฐกิจ ปั้นไทยสู่โลก
20 ส.ค. 64
BCG โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน
BCG โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน
27 ส.ค. 64
เมล็ดพันธุ์ = มั่นคง
เมล็ดพันธุ์ = มั่นคง
3 ก.ย. 64
สมุนไพร พฤกษาบำบัดแห่งอนาคต
สมุนไพร พฤกษาบำบัดแห่งอนาคต
10 ก.ย. 64
PM 2.5 หายนะ เตือนโลก
PM 2.5 หายนะ เตือนโลก
17 ก.ย. 64
Aging Society วิถีแห่งอนาคต
Aging Society วิถีแห่งอนาคต
24 ก.ย. 64

The NEXT คลื่นอนาคต

ล่าสุด
COVID-19 ไวรัสช็อกโลก
COVID-19 ไวรัสช็อกโลก
9 ก.ค. 64
สุวรรณภูมิ ตำนานสู่อนาคต
สุวรรณภูมิ ตำนานสู่อนาคต
16 ก.ค. 64
มหันตภัย เคมีพิบัติ
มหันตภัย เคมีพิบัติ
6 ส.ค. 64
AI อัจฉริยะกู้โลก
AI อัจฉริยะกู้โลก
13 ส.ค. 64
กำลังเล่น...
BCG โมเดลเศรษฐกิจ ปั้นไทยสู่โลก
BCG โมเดลเศรษฐกิจ ปั้นไทยสู่โลก
20 ส.ค. 64
BCG โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน
BCG โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน
27 ส.ค. 64
เมล็ดพันธุ์ = มั่นคง
เมล็ดพันธุ์ = มั่นคง
3 ก.ย. 64
สมุนไพร พฤกษาบำบัดแห่งอนาคต
สมุนไพร พฤกษาบำบัดแห่งอนาคต
10 ก.ย. 64
PM 2.5 หายนะ เตือนโลก
PM 2.5 หายนะ เตือนโลก
17 ก.ย. 64
Aging Society วิถีแห่งอนาคต
Aging Society วิถีแห่งอนาคต
24 ก.ย. 64

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย