WILD SURVIVAL ซีซัน 2
WILD SURVIVAL ซีซัน 2

การถนอมอาหารแบบชาวม้ง

หน้ารายการ
30 ก.ย. 65

“ชาวม้ง” คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพลงมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 กว่าจะเดินทางมาถึงประเทศไทยได้นั้น ต้องผ่านกาลเวลาและสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบาก

“แบ้งค์ - ภาคิณ สุขขี” และแขกรับเชิญกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง “เจ้อคื้อ - ก้องภพ แสงสุริยะโรจน์” จะพาไปเรียนรู้วิธีการรักษาอาหารและการเตรียมอาหาร สำหรับใช้ในการเดินป่าระยะไกล เพื่อเอาตัวรอดในป่า ออกเดินทางไปพร้อมกันเลยครับ !!!

เรียนรู้ เข้าใจง่าย เรื่องการเอาตัวรอด ติดตามชมได้ในรายการ WILD SURVIVAL ตอน การถนอมอาหารแบบชาวม้ง วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

การถนอมอาหารแบบชาวม้ง

30 ก.ย. 65

“ชาวม้ง” คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพลงมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 กว่าจะเดินทางมาถึงประเทศไทยได้นั้น ต้องผ่านกาลเวลาและสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบาก

“แบ้งค์ - ภาคิณ สุขขี” และแขกรับเชิญกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง “เจ้อคื้อ - ก้องภพ แสงสุริยะโรจน์” จะพาไปเรียนรู้วิธีการรักษาอาหารและการเตรียมอาหาร สำหรับใช้ในการเดินป่าระยะไกล เพื่อเอาตัวรอดในป่า ออกเดินทางไปพร้อมกันเลยครับ !!!

เรียนรู้ เข้าใจง่าย เรื่องการเอาตัวรอด ติดตามชมได้ในรายการ WILD SURVIVAL ตอน การถนอมอาหารแบบชาวม้ง วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

WILD SURVIVAL

1 - 30
31 - ล่าสุด

WILD SURVIVAL

1 - 30
31 - ล่าสุด