WILD SURVIVAL ซีซัน 2
WILD SURVIVAL ซีซัน 2

เอาตัวรอดในป่าเหนือเมืองไทย

หน้ารายการ
2 ธ.ค. 65

คนไทยชอบการเดินป่ามากที่สุดก็คือช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนของไทย เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก ที่มีผืนป่าที่กว้างใหญ่ มีภูเขาสูงมากมายที่ง่ายต่อการหลงป่าอย่างมาก เราจะทำยังไงหากเราหลงป่าในช่วงฤดูหนาว จะมีวิธีการเอาตัวรอดได้อย่าง

เรียนรู้ เข้าใจง่าย เรื่องการเอาตัวรอด ติดตามชมได้ในรายการ WILD SURVIVAL วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

เอาตัวรอดในป่าเหนือเมืองไทย

2 ธ.ค. 65

คนไทยชอบการเดินป่ามากที่สุดก็คือช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนของไทย เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก ที่มีผืนป่าที่กว้างใหญ่ มีภูเขาสูงมากมายที่ง่ายต่อการหลงป่าอย่างมาก เราจะทำยังไงหากเราหลงป่าในช่วงฤดูหนาว จะมีวิธีการเอาตัวรอดได้อย่าง

เรียนรู้ เข้าใจง่าย เรื่องการเอาตัวรอด ติดตามชมได้ในรายการ WILD SURVIVAL วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

WILD SURVIVAL

1 - 30
31 - ล่าสุด

WILD SURVIVAL

1 - 30
31 - ล่าสุด