Coronavirus - นโยบายทำหน้ากากส่งผลให้วัสดุหายากและราคาสูง | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
Coronavirus
Coronavirus

นโยบายทำหน้ากากส่งผลให้วัสดุหายากและราคาสูง

หน้ารายการ
12 มี.ค. 63

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 10/2563 อนุมัติงบกลางจำนวน 225 ล้านบาท เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน จำนวน 50 ล้านชิ้น ทำให้ตอนนี้วัตถุดิบในการทำ กำลังเป็นที่ต้องการของท้องตลาด เริ่มหาซื้อยากมากขึ้น ต่อด้วยประเด็นข่าว กิจกรรมอบรมการเย็บหน้ากากผ้า จ.เชียงราย, บริการรับเเลกเงิน รับมือโควิด-19, คลังเร่งผลักดันโครงการ "บอนด์ละบาท" ไตรมาส 3 และเร่งวางนโยบายหนุนเปลี่ยนวินใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เกาะติดสถานการณ์ข่าวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทาง www.thaipbs.or.th/CoronaVirus2019

นโยบายทำหน้ากากส่งผลให้วัสดุหายากและราคาสูง

12 มี.ค. 63

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 10/2563 อนุมัติงบกลางจำนวน 225 ล้านบาท เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน จำนวน 50 ล้านชิ้น ทำให้ตอนนี้วัตถุดิบในการทำ กำลังเป็นที่ต้องการของท้องตลาด เริ่มหาซื้อยากมากขึ้น ต่อด้วยประเด็นข่าว กิจกรรมอบรมการเย็บหน้ากากผ้า จ.เชียงราย, บริการรับเเลกเงิน รับมือโควิด-19, คลังเร่งผลักดันโครงการ "บอนด์ละบาท" ไตรมาส 3 และเร่งวางนโยบายหนุนเปลี่ยนวินใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เกาะติดสถานการณ์ข่าวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทาง www.thaipbs.or.th/CoronaVirus2019

Coronavirus

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - ล่าสุด

Coronavirus

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - ล่าสุด

ตอนใหม่มาแรง

ดูทั้งหมด

สารคดีน่าดู

ดูทั้งหมด