จับตาสถานการณ์
จับตาสถานการณ์

ตกลง - ยินยอม "ประธานสภาฯ"

หน้ารายการ
26 พ.ค. 66

หลังผ่านด่านแรกในการร่วมรัฐบาล 8 พรรค เรื่องข้อตกลง หรือ "เอ็มโอยู" ร่วมรัฐบาลกันมาแล้ว ระหว่างตกผลึกในด่านที่ 2 เรื่องตำแหน่ง "ประธานสภาผู้แทนราษฎร" มีข้อเสนอให้ตกลงกันด้วยความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่ายโดยยกตำแหน่งนี้ ให้พรรคที่ 3 คือ "ประชาชาติ"

ชมรายการจับตาสถานการณ์ ย้อนหลังทาง www.thaipbs.or.th/khaoTieng

ตกลง - ยินยอม "ประธานสภาฯ"

26 พ.ค. 66

หลังผ่านด่านแรกในการร่วมรัฐบาล 8 พรรค เรื่องข้อตกลง หรือ "เอ็มโอยู" ร่วมรัฐบาลกันมาแล้ว ระหว่างตกผลึกในด่านที่ 2 เรื่องตำแหน่ง "ประธานสภาผู้แทนราษฎร" มีข้อเสนอให้ตกลงกันด้วยความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่ายโดยยกตำแหน่งนี้ ให้พรรคที่ 3 คือ "ประชาชาติ"

ชมรายการจับตาสถานการณ์ ย้อนหลังทาง www.thaipbs.or.th/khaoTieng

จับตาสถานการณ์

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - 1,740
1,741 - 1,770
1,771 - 1,800
1,801 - 1,830
1,831 - 1,860
1,861 - 1,890
1,891 - 1,920
1,921 - 1,950
1,951 - 1,980
1,981 - 2,010
2,011 - 2,040
2,041 - 2,070
2,071 - 2,100
2,101 - 2,130
2,131 - 2,160
2,161 - 2,190
2,191 - 2,220
2,221 - 2,250
2,251 - 2,280
2,281 - 2,310
2,311 - 2,340
2,341 - 2,370
2,371 - 2,400
2,401 - 2,430
2,431 - 2,460
2,461 - 2,490
2,491 - 2,520
2,521 - 2,550
2,551 - 2,580
2,581 - 2,610
2,611 - 2,640
2,641 - 2,670
2,671 - 2,700
2,701 - 2,730
2,731 - 2,760
2,761 - 2,790
2,791 - 2,820
2,821 - 2,850
2,851 - 2,880
2,881 - 2,910
2,911 - 2,940
2,941 - 2,970
2,971 - 3,000
3,001 - 3,030
3,031 - 3,060
3,061 - 3,090
3,091 - 3,120
3,121 - 3,150
3,151 - 3,180
3,181 - 3,210
3,211 - 3,240
3,241 - 3,270
3,271 - 3,300
3,301 - 3,330
3,331 - 3,360
3,361 - 3,390
3,391 - 3,420
3,421 - 3,450
3,451 - 3,480
3,481 - 3,510
3,511 - 3,540
3,541 - 3,570
3,571 - 3,600
3,601 - 3,630
3,631 - 3,660
3,661 - 3,690
3,691 - 3,720
3,721 - 3,750
3,751 - 3,780
3,781 - 3,810
3,811 - 3,840
3,841 - 3,870
3,871 - 3,900
3,901 - 3,930
3,931 - 3,960
3,961 - 3,990
3,991 - 4,020
4,021 - 4,050
4,051 - 4,080
4,081 - 4,110
4,111 - 4,140
4,141 - 4,170
4,171 - 4,200
4,201 - 4,230
4,231 - 4,260
4,261 - 4,290
4,291 - 4,320
4,321 - 4,350
4,351 - 4,380
4,381 - 4,410
4,411 - 4,440
4,441 - 4,470
4,471 - 4,500
4,501 - 4,530
4,531 - 4,560
4,561 - 4,590
4,591 - 4,620
4,621 - 4,650
4,651 - 4,680
4,681 - 4,710
4,711 - 4,740
4,741 - 4,770
4,771 - 4,800
4,801 - 4,830
4,831 - 4,860
4,861 - 4,890
4,891 - 4,920
4,921 - 4,950
4,951 - 4,980
4,981 - 5,010
5,011 - 5,040
5,041 - 5,070
5,071 - 5,100
5,101 - 5,130
5,131 - 5,160
5,161 - 5,190
5,191 - 5,220
5,221 - 5,250
5,251 - 5,280
5,281 - 5,310
5,311 - 5,340
5,341 - 5,370
5,371 - 5,400
5,401 - 5,430
5,431 - 5,460
5,461 - 5,490
5,491 - 5,520
5,521 - 5,550
5,551 - 5,580
5,581 - 5,610
5,611 - 5,640
5,641 - 5,670
5,671 - 5,700
5,701 - 5,730
5,731 - 5,760
5,761 - 5,790
5,791 - 5,820
5,821 - 5,850
5,851 - 5,880
5,881 - 5,910
5,911 - 5,940
5,941 - 5,970
5,971 - 6,000
6,001 - 6,030
6,031 - 6,060
6,061 - 6,090
6,091 - 6,120
6,121 - 6,150
6,151 - 6,180
6,181 - 6,210
6,211 - 6,240
6,241 - 6,270
6,271 - 6,300
6,301 - 6,330
6,331 - 6,360
6,361 - 6,390
6,391 - 6,420
6,421 - 6,450
6,451 - 6,480
6,481 - 6,510
6,511 - 6,540
6,541 - 6,570
6,571 - 6,600
6,601 - 6,630
6,631 - 6,660
6,661 - 6,690
6,691 - 6,720
6,721 - 6,750
6,751 - 6,780
6,781 - 6,810
6,811 - 6,840
6,841 - 6,870
6,871 - 6,900
6,901 - 6,930
6,931 - 6,960
6,961 - 6,990
6,991 - 7,020
7,021 - 7,050
7,051 - 7,080
7,081 - 7,110
7,111 - 7,140
7,141 - 7,170
7,171 - 7,200
7,201 - 7,230
7,231 - 7,260
7,261 - 7,290
7,291 - 7,320
7,321 - 7,350
7,351 - 7,380
7,381 - 7,410
7,411 - 7,440
7,441 - 7,470
7,471 - 7,500
7,501 - 7,530
7,531 - 7,560
7,561 - 7,590
7,591 - 7,620
7,621 - 7,650
7,651 - 7,680
7,681 - 7,710
7,711 - 7,740
7,741 - 7,770
7,771 - 7,800
7,801 - 7,830
7,831 - 7,860
7,861 - 7,890
7,891 - 7,920
7,921 - 7,950
7,951 - 7,980
7,981 - 8,010
8,011 - 8,040
8,041 - 8,070
8,071 - 8,100
8,101 - 8,130
8,131 - 8,160
8,161 - 8,190
8,191 - 8,220
8,221 - 8,250
8,251 - 8,280
8,281 - 8,310
8,311 - 8,340
8,341 - 8,370
8,371 - 8,400
8,401 - 8,430
8,431 - 8,460
8,461 - 8,490
8,491 - 8,520
8,521 - 8,550
8,551 - 8,580
8,581 - 8,610
8,611 - 8,640
8,641 - 8,670
8,671 - 8,700
8,701 - ล่าสุด
นักลงทุนทั่วโลกสนใจอุตสาหกรรมอาหารไทย
นักลงทุนทั่วโลกสนใจอุตสาหกรรมอาหารไทย
26 พ.ค. 66
ปลูกถ่ายอุปกรณ์เชื่อมสมอง - ขาช่วยผู้ป่วยอัมพาตเดินได้
ปลูกถ่ายอุปกรณ์เชื่อมสมอง - ขาช่วยผู้ป่วยอัมพาตเดินได้
26 พ.ค. 66
กำลังเล่น...
ตกลง - ยินยอม "ประธานสภาฯ"
ตกลง - ยินยอม "ประธานสภาฯ"
26 พ.ค. 66
ดีลลับอาจทำจัดตั้งรัฐบาลล่ม?
ดีลลับอาจทำจัดตั้งรัฐบาลล่ม?
29 พ.ค. 66
สธ.พบโควิด-19 ระบาดสูงใน กทม.-ปริมณฑล
สธ.พบโควิด-19 ระบาดสูงใน กทม.-ปริมณฑล
29 พ.ค. 66
"C919" จุดเริ่มต้นจีนบุกอุตสาหกรรมการบินโลก ?
"C919" จุดเริ่มต้นจีนบุกอุตสาหกรรมการบินโลก ?
29 พ.ค. 66
ร้อง กกต.ตัดสิทธิ "พิธา" เพิ่มเติม
ร้อง กกต.ตัดสิทธิ "พิธา" เพิ่มเติม
29 พ.ค. 66
แนะรัฐจัดเก็บรายได้เพิ่ม
แนะรัฐจัดเก็บรายได้เพิ่ม
29 พ.ค. 66
นายกฯ ชี้ "ทักษิณ" ยังไม่ประสานตำรวจกลับไทย
นายกฯ ชี้ "ทักษิณ" ยังไม่ประสานตำรวจกลับไทย
30 พ.ค. 66
จับมือกันแน่น ? "ก้าวไกล" - "เพื่อไทย"
จับมือกันแน่น ? "ก้าวไกล" - "เพื่อไทย"
30 พ.ค. 66
จีนส่งพลเรือนคนแรกไปอวกาศ
จีนส่งพลเรือนคนแรกไปอวกาศ
30 พ.ค. 66
ก.คลัง โต้ กทม.ปมห้างเสียภาษีที่ดินถูกลง
ก.คลัง โต้ กทม.ปมห้างเสียภาษีที่ดินถูกลง
30 พ.ค. 66
กวาดล้างขบวนการใช้เด็กขอทาน
กวาดล้างขบวนการใช้เด็กขอทาน
30 พ.ค. 66
ภัยแล้ง ภัยเศรษฐกิจ
ภัยแล้ง ภัยเศรษฐกิจ
30 พ.ค. 66
มติ 8 พรรคตั้งคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านประเทศ
มติ 8 พรรคตั้งคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านประเทศ
31 พ.ค. 66
เปิดวงจรส่วยสติกเกอร์
เปิดวงจรส่วยสติกเกอร์
31 พ.ค. 66
ยูเครนโจมตีกรุงมอสโกหยามรัสเซีย
ยูเครนโจมตีกรุงมอสโกหยามรัสเซีย
31 พ.ค. 66
เร่งสอบปากคำเจ้าของบ้านคนเก่ายิงเจ้าของคนใหม่เสียชีวิต
เร่งสอบปากคำเจ้าของบ้านคนเก่ายิงเจ้าของคนใหม่เสียชีวิต
31 พ.ค. 66
จับสัญญาณเศรษฐกิจ : หอการค้า ฯ หารือก้าวไกล ถกเศรษฐกิจ - เร่งตั้งรัฐบาล
จับสัญญาณเศรษฐกิจ : หอการค้า ฯ หารือก้าวไกล ถกเศรษฐกิจ - เร่งตั้งรัฐบาล
31 พ.ค. 66
"พิธา" เปิดนโยบายปลดล็อกท้องถิ่น
"พิธา" เปิดนโยบายปลดล็อกท้องถิ่น
1 มิ.ย. 66
ปัญหาการซื้อบ้านขายทอดตลาด
ปัญหาการซื้อบ้านขายทอดตลาด
1 มิ.ย. 66
จับตา "ดีลสหรัฐฯ - ตุรกี" ไฟเขียวสวีเดนเข้า NATO
จับตา "ดีลสหรัฐฯ - ตุรกี" ไฟเขียวสวีเดนเข้า NATO
1 มิ.ย. 66
นาซาแถลงผลการศึกษา "ยูเอฟโอ" ครั้งแรก
นาซาแถลงผลการศึกษา "ยูเอฟโอ" ครั้งแรก
1 มิ.ย. 66
ขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ จุดคลายกังวลโลก
ขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ จุดคลายกังวลโลก
1 มิ.ย. 66
"พิธา" ย้ำกระจายความเจริญ ก่อนกระจายอำนาจ
"พิธา" ย้ำกระจายความเจริญ ก่อนกระจายอำนาจ
2 มิ.ย. 66
เปิดใจประธานสหพันธ์การขนส่งฯ ขยายผลส่วยสติกเกอร์
เปิดใจประธานสหพันธ์การขนส่งฯ ขยายผลส่วยสติกเกอร์
2 มิ.ย. 66
กทม.สอบร้องเรียนทุจริตเพิ่ม 24 เรื่อง
กทม.สอบร้องเรียนทุจริตเพิ่ม 24 เรื่อง
2 มิ.ย. 66
ฝันร้ายของ LGBTQ+ ใต้เงื้อมมือผู้นำตุรกี
ฝันร้ายของ LGBTQ+ ใต้เงื้อมมือผู้นำตุรกี
2 มิ.ย. 66
ธุรกิจสุขภาพ ความหวังขยับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
ธุรกิจสุขภาพ ความหวังขยับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
2 มิ.ย. 66
กกต.ยังไม่รับรองผลเลือกตั้ง เร่งตรวจข้อร้องเรียน
กกต.ยังไม่รับรองผลเลือกตั้ง เร่งตรวจข้อร้องเรียน
6 มิ.ย. 66

จับตาสถานการณ์

1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 - 270
271 - 300
301 - 330
331 - 360
361 - 390
391 - 420
421 - 450
451 - 480
481 - 510
511 - 540
541 - 570
571 - 600
601 - 630
631 - 660
661 - 690
691 - 720
721 - 750
751 - 780
781 - 810
811 - 840
841 - 870
871 - 900
901 - 930
931 - 960
961 - 990
991 - 1,020
1,021 - 1,050
1,051 - 1,080
1,081 - 1,110
1,111 - 1,140
1,141 - 1,170
1,171 - 1,200
1,201 - 1,230
1,231 - 1,260
1,261 - 1,290
1,291 - 1,320
1,321 - 1,350
1,351 - 1,380
1,381 - 1,410
1,411 - 1,440
1,441 - 1,470
1,471 - 1,500
1,501 - 1,530
1,531 - 1,560
1,561 - 1,590
1,591 - 1,620
1,621 - 1,650
1,651 - 1,680
1,681 - 1,710
1,711 - 1,740
1,741 - 1,770
1,771 - 1,800
1,801 - 1,830
1,831 - 1,860
1,861 - 1,890
1,891 - 1,920
1,921 - 1,950
1,951 - 1,980
1,981 - 2,010
2,011 - 2,040
2,041 - 2,070
2,071 - 2,100
2,101 - 2,130
2,131 - 2,160
2,161 - 2,190
2,191 - 2,220
2,221 - 2,250
2,251 - 2,280
2,281 - 2,310
2,311 - 2,340
2,341 - 2,370
2,371 - 2,400
2,401 - 2,430
2,431 - 2,460
2,461 - 2,490
2,491 - 2,520
2,521 - 2,550
2,551 - 2,580
2,581 - 2,610
2,611 - 2,640
2,641 - 2,670
2,671 - 2,700
2,701 - 2,730
2,731 - 2,760
2,761 - 2,790
2,791 - 2,820
2,821 - 2,850
2,851 - 2,880
2,881 - 2,910
2,911 - 2,940
2,941 - 2,970
2,971 - 3,000
3,001 - 3,030
3,031 - 3,060
3,061 - 3,090
3,091 - 3,120
3,121 - 3,150
3,151 - 3,180
3,181 - 3,210
3,211 - 3,240
3,241 - 3,270
3,271 - 3,300
3,301 - 3,330
3,331 - 3,360
3,361 - 3,390
3,391 - 3,420
3,421 - 3,450
3,451 - 3,480
3,481 - 3,510
3,511 - 3,540
3,541 - 3,570
3,571 - 3,600
3,601 - 3,630
3,631 - 3,660
3,661 - 3,690
3,691 - 3,720
3,721 - 3,750
3,751 - 3,780
3,781 - 3,810
3,811 - 3,840
3,841 - 3,870
3,871 - 3,900
3,901 - 3,930
3,931 - 3,960
3,961 - 3,990
3,991 - 4,020
4,021 - 4,050
4,051 - 4,080
4,081 - 4,110
4,111 - 4,140
4,141 - 4,170
4,171 - 4,200
4,201 - 4,230
4,231 - 4,260
4,261 - 4,290
4,291 - 4,320
4,321 - 4,350
4,351 - 4,380
4,381 - 4,410
4,411 - 4,440
4,441 - 4,470
4,471 - 4,500
4,501 - 4,530
4,531 - 4,560
4,561 - 4,590
4,591 - 4,620
4,621 - 4,650
4,651 - 4,680
4,681 - 4,710
4,711 - 4,740
4,741 - 4,770
4,771 - 4,800
4,801 - 4,830
4,831 - 4,860
4,861 - 4,890
4,891 - 4,920
4,921 - 4,950
4,951 - 4,980
4,981 - 5,010
5,011 - 5,040
5,041 - 5,070
5,071 - 5,100
5,101 - 5,130
5,131 - 5,160
5,161 - 5,190
5,191 - 5,220
5,221 - 5,250
5,251 - 5,280
5,281 - 5,310
5,311 - 5,340
5,341 - 5,370
5,371 - 5,400
5,401 - 5,430
5,431 - 5,460
5,461 - 5,490
5,491 - 5,520
5,521 - 5,550
5,551 - 5,580
5,581 - 5,610
5,611 - 5,640
5,641 - 5,670
5,671 - 5,700
5,701 - 5,730
5,731 - 5,760
5,761 - 5,790
5,791 - 5,820
5,821 - 5,850
5,851 - 5,880
5,881 - 5,910
5,911 - 5,940
5,941 - 5,970
5,971 - 6,000
6,001 - 6,030
6,031 - 6,060
6,061 - 6,090
6,091 - 6,120
6,121 - 6,150
6,151 - 6,180
6,181 - 6,210
6,211 - 6,240
6,241 - 6,270
6,271 - 6,300
6,301 - 6,330
6,331 - 6,360
6,361 - 6,390
6,391 - 6,420
6,421 - 6,450
6,451 - 6,480
6,481 - 6,510
6,511 - 6,540
6,541 - 6,570
6,571 - 6,600
6,601 - 6,630
6,631 - 6,660
6,661 - 6,690
6,691 - 6,720
6,721 - 6,750
6,751 - 6,780
6,781 - 6,810
6,811 - 6,840
6,841 - 6,870
6,871 - 6,900
6,901 - 6,930
6,931 - 6,960
6,961 - 6,990
6,991 - 7,020
7,021 - 7,050
7,051 - 7,080
7,081 - 7,110
7,111 - 7,140
7,141 - 7,170
7,171 - 7,200
7,201 - 7,230
7,231 - 7,260
7,261 - 7,290
7,291 - 7,320
7,321 - 7,350
7,351 - 7,380
7,381 - 7,410
7,411 - 7,440
7,441 - 7,470
7,471 - 7,500
7,501 - 7,530
7,531 - 7,560
7,561 - 7,590
7,591 - 7,620
7,621 - 7,650
7,651 - 7,680
7,681 - 7,710
7,711 - 7,740
7,741 - 7,770
7,771 - 7,800
7,801 - 7,830
7,831 - 7,860
7,861 - 7,890
7,891 - 7,920
7,921 - 7,950
7,951 - 7,980
7,981 - 8,010
8,011 - 8,040
8,041 - 8,070
8,071 - 8,100
8,101 - 8,130
8,131 - 8,160
8,161 - 8,190
8,191 - 8,220
8,221 - 8,250
8,251 - 8,280
8,281 - 8,310
8,311 - 8,340
8,341 - 8,370
8,371 - 8,400
8,401 - 8,430
8,431 - 8,460
8,461 - 8,490
8,491 - 8,520
8,521 - 8,550
8,551 - 8,580
8,581 - 8,610
8,611 - 8,640
8,641 - 8,670
8,671 - 8,700
8,701 - ล่าสุด
นักลงทุนทั่วโลกสนใจอุตสาหกรรมอาหารไทย
นักลงทุนทั่วโลกสนใจอุตสาหกรรมอาหารไทย
26 พ.ค. 66
ปลูกถ่ายอุปกรณ์เชื่อมสมอง - ขาช่วยผู้ป่วยอัมพาตเดินได้
ปลูกถ่ายอุปกรณ์เชื่อมสมอง - ขาช่วยผู้ป่วยอัมพาตเดินได้
26 พ.ค. 66
กำลังเล่น...
ตกลง - ยินยอม "ประธานสภาฯ"
ตกลง - ยินยอม "ประธานสภาฯ"
26 พ.ค. 66
ดีลลับอาจทำจัดตั้งรัฐบาลล่ม?
ดีลลับอาจทำจัดตั้งรัฐบาลล่ม?
29 พ.ค. 66
สธ.พบโควิด-19 ระบาดสูงใน กทม.-ปริมณฑล
สธ.พบโควิด-19 ระบาดสูงใน กทม.-ปริมณฑล
29 พ.ค. 66
"C919" จุดเริ่มต้นจีนบุกอุตสาหกรรมการบินโลก ?
"C919" จุดเริ่มต้นจีนบุกอุตสาหกรรมการบินโลก ?
29 พ.ค. 66
ร้อง กกต.ตัดสิทธิ "พิธา" เพิ่มเติม
ร้อง กกต.ตัดสิทธิ "พิธา" เพิ่มเติม
29 พ.ค. 66
แนะรัฐจัดเก็บรายได้เพิ่ม
แนะรัฐจัดเก็บรายได้เพิ่ม
29 พ.ค. 66
นายกฯ ชี้ "ทักษิณ" ยังไม่ประสานตำรวจกลับไทย
นายกฯ ชี้ "ทักษิณ" ยังไม่ประสานตำรวจกลับไทย
30 พ.ค. 66
จับมือกันแน่น ? "ก้าวไกล" - "เพื่อไทย"
จับมือกันแน่น ? "ก้าวไกล" - "เพื่อไทย"
30 พ.ค. 66
จีนส่งพลเรือนคนแรกไปอวกาศ
จีนส่งพลเรือนคนแรกไปอวกาศ
30 พ.ค. 66
ก.คลัง โต้ กทม.ปมห้างเสียภาษีที่ดินถูกลง
ก.คลัง โต้ กทม.ปมห้างเสียภาษีที่ดินถูกลง
30 พ.ค. 66
กวาดล้างขบวนการใช้เด็กขอทาน
กวาดล้างขบวนการใช้เด็กขอทาน
30 พ.ค. 66
ภัยแล้ง ภัยเศรษฐกิจ
ภัยแล้ง ภัยเศรษฐกิจ
30 พ.ค. 66
มติ 8 พรรคตั้งคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านประเทศ
มติ 8 พรรคตั้งคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านประเทศ
31 พ.ค. 66
เปิดวงจรส่วยสติกเกอร์
เปิดวงจรส่วยสติกเกอร์
31 พ.ค. 66
ยูเครนโจมตีกรุงมอสโกหยามรัสเซีย
ยูเครนโจมตีกรุงมอสโกหยามรัสเซีย
31 พ.ค. 66
เร่งสอบปากคำเจ้าของบ้านคนเก่ายิงเจ้าของคนใหม่เสียชีวิต
เร่งสอบปากคำเจ้าของบ้านคนเก่ายิงเจ้าของคนใหม่เสียชีวิต
31 พ.ค. 66
จับสัญญาณเศรษฐกิจ : หอการค้า ฯ หารือก้าวไกล ถกเศรษฐกิจ - เร่งตั้งรัฐบาล
จับสัญญาณเศรษฐกิจ : หอการค้า ฯ หารือก้าวไกล ถกเศรษฐกิจ - เร่งตั้งรัฐบาล
31 พ.ค. 66
"พิธา" เปิดนโยบายปลดล็อกท้องถิ่น
"พิธา" เปิดนโยบายปลดล็อกท้องถิ่น
1 มิ.ย. 66
ปัญหาการซื้อบ้านขายทอดตลาด
ปัญหาการซื้อบ้านขายทอดตลาด
1 มิ.ย. 66
จับตา "ดีลสหรัฐฯ - ตุรกี" ไฟเขียวสวีเดนเข้า NATO
จับตา "ดีลสหรัฐฯ - ตุรกี" ไฟเขียวสวีเดนเข้า NATO
1 มิ.ย. 66
นาซาแถลงผลการศึกษา "ยูเอฟโอ" ครั้งแรก
นาซาแถลงผลการศึกษา "ยูเอฟโอ" ครั้งแรก
1 มิ.ย. 66
ขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ จุดคลายกังวลโลก
ขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ จุดคลายกังวลโลก
1 มิ.ย. 66
"พิธา" ย้ำกระจายความเจริญ ก่อนกระจายอำนาจ
"พิธา" ย้ำกระจายความเจริญ ก่อนกระจายอำนาจ
2 มิ.ย. 66
เปิดใจประธานสหพันธ์การขนส่งฯ ขยายผลส่วยสติกเกอร์
เปิดใจประธานสหพันธ์การขนส่งฯ ขยายผลส่วยสติกเกอร์
2 มิ.ย. 66
กทม.สอบร้องเรียนทุจริตเพิ่ม 24 เรื่อง
กทม.สอบร้องเรียนทุจริตเพิ่ม 24 เรื่อง
2 มิ.ย. 66
ฝันร้ายของ LGBTQ+ ใต้เงื้อมมือผู้นำตุรกี
ฝันร้ายของ LGBTQ+ ใต้เงื้อมมือผู้นำตุรกี
2 มิ.ย. 66
ธุรกิจสุขภาพ ความหวังขยับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
ธุรกิจสุขภาพ ความหวังขยับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
2 มิ.ย. 66
กกต.ยังไม่รับรองผลเลือกตั้ง เร่งตรวจข้อร้องเรียน
กกต.ยังไม่รับรองผลเลือกตั้ง เร่งตรวจข้อร้องเรียน
6 มิ.ย. 66

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด