ส้วมในอดีตของไทย

21 พ.ย. 65

ไปย้อนดูกันคนในสมัยก่อนเขาขับถ่ายกันอย่างไร ในรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด ชมย้อนหลังได้ทาง >> https://www.thaipbs.or.th/program/Deepfriedculture...

ส้วมในอดีตของไทย

21 พ.ย. 65

ไปย้อนดูกันคนในสมัยก่อนเขาขับถ่ายกันอย่างไร ในรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด ชมย้อนหลังได้ทาง >> https://www.thaipbs.or.th/program/Deepfriedculture...