วัฒนธรรมชุบแป้งทอด
วัฒนธรรมชุบแป้งทอด

ส้วมไม่ใช่เรื่องขี้ๆ

หน้ารายการ
20 ม.ค. 59

คุณอาจคิดว่าการขับถ่ายเป็นเรื่องธรรมชาติที่สุดแสนจะธรรมดา และคงปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าเรื่องที่แสนจะธรรมดานี้เองคือเรื่องคอขาดบาดตายต่อพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ พื้นที่ในการขับถ่ายหรือ "ส้วม" เป็นสิ่งจำเป็นที่อยู่คู่กับมนุษย์เสมอมา พื้นที่ธรรมดาๆ นี้เองจึงสามารถบอกถึงประวัติศาสตร์การเดินทางอันยาวไกลของมวลมนุษยชาติได้เลยทีเดียว

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในส้วม ไม่ได้ทำให้เราเห็นแต่เรื่องขี้ ทว่าเห็นไปถึงความเป็นไปต่างๆ ของแต่ละสังคมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมความเชื่อ การสาธารณสุข การพัฒนาเมือง เทคโนโลยี หรือแม้กระทั่งการเมืองการปกครอง

รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด อยากชวนคุณผู้ชมมาร่วมเรียนวิชา "ประวัติศาสตร์" ในส้วม ทั้งจากวิวัฒนาการของส้วม ชนชั้นของส้วม รูปแบบของส้วม และการเข้ามาจัดการส้วม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ร่วมสำรวจเรื่องราวของส้วม ที่ไม่ใช่แค่เรื่องขี้ๆ กับ "มนฤทัย ไชยวิเศษ" อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เขียนหนังสือ "ส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย"

ติดตามชมรายการ วัฒนธรรมชุบแป้งทอด วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทางwww.thaipbs.or.th/live

ส้วมไม่ใช่เรื่องขี้ๆ

20 ม.ค. 59

คุณอาจคิดว่าการขับถ่ายเป็นเรื่องธรรมชาติที่สุดแสนจะธรรมดา และคงปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าเรื่องที่แสนจะธรรมดานี้เองคือเรื่องคอขาดบาดตายต่อพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ พื้นที่ในการขับถ่ายหรือ "ส้วม" เป็นสิ่งจำเป็นที่อยู่คู่กับมนุษย์เสมอมา พื้นที่ธรรมดาๆ นี้เองจึงสามารถบอกถึงประวัติศาสตร์การเดินทางอันยาวไกลของมวลมนุษยชาติได้เลยทีเดียว

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในส้วม ไม่ได้ทำให้เราเห็นแต่เรื่องขี้ ทว่าเห็นไปถึงความเป็นไปต่างๆ ของแต่ละสังคมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมความเชื่อ การสาธารณสุข การพัฒนาเมือง เทคโนโลยี หรือแม้กระทั่งการเมืองการปกครอง

รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด อยากชวนคุณผู้ชมมาร่วมเรียนวิชา "ประวัติศาสตร์" ในส้วม ทั้งจากวิวัฒนาการของส้วม ชนชั้นของส้วม รูปแบบของส้วม และการเข้ามาจัดการส้วม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ร่วมสำรวจเรื่องราวของส้วม ที่ไม่ใช่แค่เรื่องขี้ๆ กับ "มนฤทัย ไชยวิเศษ" อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เขียนหนังสือ "ส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย"

ติดตามชมรายการ วัฒนธรรมชุบแป้งทอด วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 22.30 - 23.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทางwww.thaipbs.or.th/live

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด

ล่าสุด

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด

ล่าสุด