ห่อนึ่งไก ลำขนาด | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส

ห่อนึ่งไก ลำขนาด

4 ก.พ. 67

ห่อนึ่งไก สาหร่ายน้ำจืดที่มีในแหล่งน้ำสะอาดเท่านั้น ชวนมาชิมเมนูพื้นบ้านลำขนาด ในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมอีกครั้ง www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes/99707

ห่อนึ่งไก ลำขนาด

4 ก.พ. 67

ห่อนึ่งไก สาหร่ายน้ำจืดที่มีในแหล่งน้ำสะอาดเท่านั้น ชวนมาชิมเมนูพื้นบ้านลำขนาด ในรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง ชมอีกครั้ง www.thaipbs.or.th/program/BanTung/episodes/99707