"เอแบคโพล" เผยปชช.ส่วนใหญ่ไม่มั่นใจ เหตุรุนแรงทางการเมืองจะไม่เกิดขึ้นอีก | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"เอแบคโพล" เผยปชช.ส่วนใหญ่ไม่มั่นใจ เหตุรุนแรงทางการเมืองจะไม่เกิดขึ้นอีก

การเมือง
23 ก.ย. 55
07:39
17
Logo Thai PBS
"เอแบคโพล" เผยปชช.ส่วนใหญ่ไม่มั่นใจ เหตุรุนแรงทางการเมืองจะไม่เกิดขึ้นอีก

ประชาชนในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แสดงความเชื่อมั่นต่อรายงานฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป.ผ่านสำนักวิจัย หรือ โพล แต่พบว่า เสียงส่วนน้อย หรือ ร้อยละ 29.8 ไม่มั่นใจว่าสังคมไทยจะไม่ขัดแย้งรุนแรงอีก

สำนักวิจัยเอแบคโพลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญออกสำรวจความคิดเห็นประชาชนในกลุ่มตัวอย่าง 17 จังหวัดจำนวน 2,141 คน นอกจากการสะท้อนความต้องการให้รัฐบาลชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณภัยพิบัติให้รับทราบแล้ว ยังเห็นควรให้ ป.ป.ช.หรือ ป.ป.ท.ตรวจสอบกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎร ใช้งบประมาณไปดูงานต่างประเทศ

ส่วนกรณีรายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการอิสระและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงจำเหตุการณ์และความเสียหายครั้งนั้นได้ และพบว่า ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุรุนแรงอีกเพียงร้อยละ 29.8 ส่วนที่ไม่มั่นใจว่าเหตุความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้นอีกนั้น รวมร้อยละ 70.2

สำหรับผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 1,084 คน ของสวนดุสิตโพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 53.70 เห็นด้วยกับรายงานสรุปของ คอป. และเชื่อว่าจะเป็นประโยชนต่อการสร้างความปรองดอง แต่จำนวนไม่เห็นด้วย ก็พบถึงร้อยละ 46.30 ขณะเดียวกัน หากจะนำไปใช้ในเชิงปฏิบัติ ก็มีข้อเสนอแนะ ให้รัฐบาล ฝ่ายค้านและประชาชน ร่วมมือกันให้เกิดเป็นรูปธรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง