สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ-WHO ได้กำหนดให้วันที่ 14 พ.ย.ทุกปี เป็น "วันเบาหวานโลก" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ-WHO ได้กำหนดให้วันที่ 14 พ.ย.ทุกปี เป็น "วันเบาหวานโลก"

สังคม
14 พ.ย. 55
05:58
335
Logo Thai PBS
สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ-WHO ได้กำหนดให้วันที่ 14 พ.ย.ทุกปี เป็น "วันเบาหวานโลก"

สำหรับวันนี้ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับโรคเบาหวาน โดยมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานหลากหลายประเภท และที่ประเทศไทยก็ยังมีการจัดกิจกรรมและให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตื่นตัวมากขึ้นโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันเบาหวานโลก" (World Diabetes Day) ที่ริเริ่มโดยสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ และ องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ เพื่อเป็นการรณรงค์การสร้างความตื่นตัวในระดับโลกถึงโรคเบาหวานและเพื่อชี้ให้เห็นปัญหาที่เผชิญกับผู้ป่วยเบาหวาน ในวันนี้จะเน้นการรณรงค์ซึ่งจะมีการเปลี่ยนธีมการรณรงค์ต่างกันในทุกปีโดยสหพันธ์เบาหวานนานาชาติจะเป็นผู้เลือก และพิเศษตรงที่วันนี้เป็นวันเกิดของ "เฟรเดอริก แบนติง" ผู้ร่วมกับ "ชาร์ลส์ เบสต์" เป็นคนแรกที่เข้าใจแนวคิดซึ่งนำไปสู่การค้นพบอินซูลินใน พ.ศ. 2465 เพราะโรคเบาหวานเป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ หรือร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลิน ส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงกว่าปกติ โรคนี้มีความรุนแรงเพราะการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม โดยปกติน้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมาก

ในแต่ละปี วันเบาหวานโลกเน้นไปที่ธีมเกี่ยวกับโรคเบาหวานเรื่องที่ครอบคลุมนั้น รวมไปถึงเบาหวานกับสิทธิมนุษยชน เบาหวานกับวิถีชีวิต เบาหวานกับความอ้วน เบาหวานในผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยง เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น และพูดคุยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และสำหรับปี พ.ศ. 2552-2556 ธีมของวันเบาโลก คือ การศึกษาและป้องกันเบาหวาน

และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดคำขวัญการรณรงค์วันเบาหวานโลกปีนี้ คือ "พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน" และยังมีการประกวด "กิจกรรมรณรงค์โรคเบาหวานของสถานพยาบาลเนื่องในวันเบาหวานโลก" โดยให้สถานพยาบาลที่จัด "กิจกรรมรณรงค์โรคเบาหวานของสถานพยาบาลเนื่องในวันเบาหวานโลก" กรอกข้อมูลที่สื่อสารให้แก่ประชาชนและสังคม รูปแบบกิจกรรมที่จัด (แนบภาพถ่ายด้วย) และจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในแบบรายงาน เพื่อร่วมประกวดรับรางวัล โดยแบ่งสถานพยาบาลเป็น 2กลุ่ม ระดับปฐมภูมิ และเหนือกว่าระดับปฐมภูมิ กลุ่มละ 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ส่งผลงานถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555