กสทช.เร่งสร้างเครือข่ายป้องกัน "ผู้บริโภค" ถูกเอาเปรียบ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กสทช.เร่งสร้างเครือข่ายป้องกัน "ผู้บริโภค" ถูกเอาเปรียบ

เศรษฐกิจ
1 ธ.ค. 55
06:22
176
Logo Thai PBS
กสทช.เร่งสร้างเครือข่ายป้องกัน "ผู้บริโภค" ถูกเอาเปรียบ

คณะกรรมการ กสทช. ระบุว่า ปัจจุบันพบปัญหาการเอาเปรียบผู้บริโภคผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์จำนวนมากที่ยังไม่มีมาตรการควบคุม กสทช.จึงต้องสร้างเครื่อข่ายผู้บริโภคที่เข้มแข็งและเท่าทันสื่อมากขึ้น

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. กล่าวถึงการคุ้มครองผู้บริโภคจากกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค.โดยระบุว่า ปัจจุบันการให้บริการด้านโทรคมนาคมจากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ยังพบปัญหาในหลายด้าน เนื่องจาก กสทช.มีอำนาจกำกับดูแลช่องสัญญาณ แต่ไม่ครอบคลุมเนื้อหาการให้บริการ เช่น ปัญหาการเข้าถึงบริการที่ไม่เท่าเทียม การโฆษณาที่ไม่ระบุข้อกำหนดพิเศษ รวมถึงผลกระทบที่ก่อให้สังคมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม

ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีกลุ่มกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่ยังไร้การควบคุมดูแลอยู่อีกจำนวนมากทำให้เป็นช่องทางในการเอาเปรียบผู้บริโภค จึงมีความจำเป็นที่ กสทช.จะต้องเปิดกว้างในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ

โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ กสทช.จะต้องสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายให้เกิดขึ้น เนื่องจากผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาได้ครอบคลุมคณะกรรมการ กสทช. ทั้งนี้ในอนาคตจะต้องมีการควบคุมการให้บริการด้านเนื้อหาให้เข้มงวดมากขึ้น โดยจะเน้นสาระและบันเทิงให้มีความสมดุลกัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง