ปัญหาวิทยุชุมชนที่ถูกครอบงำจากกลุ่มนายทุน และเคลื่อนไหวทางการเมือง

ภูมิภาค
16 ธ.ค. 55
07:28
235
Logo Thai PBS
ปัญหาวิทยุชุมชนที่ถูกครอบงำจากกลุ่มนายทุน และเคลื่อนไหวทางการเมือง

ในรอบ 10 ปีที่มีสถานวิทยุชุมชน เกิดขึ้นรวมกว่า 8,000 สถานี ซึ่งมีการนำไปใช้จัดรายการหลากหลายประเภท ซึ่งแกนนำสถานีวิทยุชุมชนหลายคน เห็นว่าขณะนี้วิทยุชุมชนอยู่ในขั้นวิกฤต จากการถูกกลุ่มทุนเข้าครอบงำ และบางสถานีนำไปใช้เคลื่อนไหวทางการเมือง

แกนนำ และผู้จัดรายการสถานีเครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งนักวิชาการ และตัวแทน กสทช. ร่วมกันสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานีวิทยุชุมชนในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยเห็นว่า ปัจจุบันมีสถานีวิทยุรวมกว่า 8,000 สถานี แต่กลับเหลือสถานีวิทยุชุมชนแท้จริง ไม่ถึง 200 สถานี เนื่องจากการถูกครอบงำจากกลุ่มทุน และบางสถานีนำไปใช้ปลุกระดมทางการเมือง ซึ่งผิดเจตนารมย์สถานีวิทยุชุมชน โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา กสทช.ก็ไม่ได้เร่งแก้ปัญหาหรือพัฒนาจริงจัง เหมือนการเดินหน้าโครงการประมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี

แกนนำสถานีวิทยุชุมนุมบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์ มองว่า สถานีวิทยุชุมชนที่แท้จริง จะช่วยให้เกิดความร่วมมือ และพัฒนาท้องถิ่นได้ ซึ่งสถานีวิทยุชุมชนบ่อนอก ซึ่งการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าที่บ่อนอก ก็เป็นเรื่องหลักที่ใช้สถานีวิทยุชุมชนในการขับเคลื่อน แต่ขณะนี้ยังได้เคลื่อนไหวให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย

ขณะที่ปัจจุบันนี้ กสทช.อยู่ระหว่างการจัดระเบียบ สถานีวิทยุที่ขึ้นทะเบียนไว้รวม ประมาณ 6,600 สถานี แบ่งเป็น 3 ประเภท ที่กำหนดได้แก่ บริการชุมชน สาธารณะ และธุรกิจ ซึ่งแกนนำสถานีวิทยุชุมชน เห็นว่า การจัดสถานีวิทยุชุมชน ควรคำนึงถึงเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น และการใช้ประโยชน์จากวิทยุชุมชนก็จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของคนในชุมชนด้วย