"กรมสรรพสามิต"เปิดยื่นเอกสารขอคืนภาษีรถคันแรก วันนี้วันสุดท้าย

เศรษฐกิจ
31 ธ.ค. 55
14:57
432
Logo Thai PBS
"กรมสรรพสามิต"เปิดยื่นเอกสารขอคืนภาษีรถคันแรก วันนี้วันสุดท้าย

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่กรมสรรพสามิต จะเปิดให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ ยื่นเอกสาร เพื่อขอคืนภาษีในโครงการรถยนต์คันแรก ซึ่งกรมสรรพสามิตประเมินว่าจะมีกว่า 1,250,000 คัน กว่าร้อยละ 30 เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ซึ่งทำให้นักวิชาการด้านขนส่งมวลชนบางคน มองว่ารถยนต์คันแรกในกรุงเทพฯ อาจทำให้การจราจรในปี 2556 ติดขัดอย่างหนัก และบางช่วงอาจเกิดภาวะการเดินทางหยุดชะงักได้

กรมสรรพสามิต คาดว่า จะมีผู้เข้ายื่นขอคืนภาษี ในโครงการรถคันแรกกว่า 1,250,000 คัน ตามข้อมูลที่ปรากฎจากการยื่นเอกสาร ร้อยละ 70 เป็นผู้ที่มีทะเบียนอยู่ในต่างจังหวัด และ ร้อยละ 30 ที่มีทะเบียนอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นั่นหมายความว่าไม่เกิน 2 ปีนี้ จะมีรถกว่า 375,000 คัน ที่จะมาวิ่งบนบนท้องถนนที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่นับรวมกับรถในโครงการรถคันแรกในพื้นทีกรุงเทพฯ โดยหลังจากนี้บริษัทรถยนต์จะทะยอยส่งมอบรถยนต์ในโครงการรถคันแรก

สำนักงานขนส่งและแผนการจราจร ระบุว่า ในแต่ละวันถนนในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีรถยนต์เพิ่มขึ้น 1,100-1,200 คันต่อวัน ซึ่งเชื่อว่าการจราจรจะติดขัดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน ภาพใหญ่ของการแก้ปัญหาจราจรคือการเร่งขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ แต่จะแล้วเสร็จก็อย่างน้อยในปี 2559

ปัญหารถติดในเมืองหลวง ยังส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการประเมินว่า การเผาผลาญน้ำมัน และ การปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้น ส่งผลมลภาวะอากาศเป็นพิษ คิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ 1 ของจีดีพี หรือไม่ต่ำกว่า 1,300 ล้านบาท และนอกเหนือการต้องเผชิญกับจราจรติดขัด ผู้ขับขี่รถยนต์ยังต้องมีค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่ารถ ค่าประกันรถ ค่าน้ำมันรถ ค่าผ่านทาง และการเดินทางที่ยาวนานจากรถติดขัดอาจนำไปสู่ภาวะการเดินทางหยุดชะงัก ซึ่งจะมีความสูญเสียตามมา

กรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องคืนภาษีรถยนต์ ยอมรับว่า ทุกทุกนโยบายย่อมมีผลทั้งทางบวกและทางลบ แต่หากมองในเชิงบวกก็จะเห็นวินัยในการบริหารรายได้ ให้เพียงพอกับรายจ่ายที่ต้องเพิ่มมากขึ้น จากการเป็นเจ้าของรถคันแรก กรมสรรพสามิต ประเมินว่า งบประมาณคืนภาษีจากโครงการรถยนต์คันแรกจะสูงถึงกว่า 86,000 ล้านบาท มากกว่าที่ตั้งวงเงินไว้ที่ 30,000 ล้านบาท แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบกับรายได้ของกรมสรรพสามิตในปีหน้า แต่หลังจากนี้
หลายฝ่าย คงต้องประเมินสถานการณ์และผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากโครงการรถยนต์คันแรก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจร ที่แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในมิติต่างๆ และยังต้องจับตามองว่าโครงการนี้จะนำไปสู่หนี้เสีย หรือ หากเจ้าของรถยนต์ไม่สามารถแบกรักภาระการผ่อนชำระรายเดือนได้

วันนี้กรมสรรพสามิตปิดรับการยื่นเอกสารในโครงการรถคันแรกไปแล้ว เมื่อเวลา 16.30 น. แต่ยังคงเปิดรับการยื่นเอกสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต จนถึงเวลา 24.00 น. และสามารถนำเอกสารยื่นเพิ่มเติมกับสรรพสามิตได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2556


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ