สาธารณสุขอยุธยา เร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สาธารณสุขอยุธยา เร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สังคม
7 ม.ค. 56
04:41
211
Logo Thai PBS
สาธารณสุขอยุธยา เร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่งออกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งจังหวัด หลังพบว่าผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในภาคกลางสูงแล้วกว่า 30,000 คน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่งออกพ่นยาตามท่อระบายน้ำ ภายในตลาดเจ้าพรหม และตามหมู่บ้านทั้งหมดในตัวอำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามคำสั่งของกระทรวงสาธารณะสุข ที่ออกมาระบุว่า มีผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 35,000 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้จะไม่ใช่ฤดูฝน พร้อมสั่งให้อาสาสมัคร เร่งช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก ด้วยการคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง พร้อมทั้งให้เร่งแจกทรายอะเบทเพื่อใช้ใส่ในโอ่งน้ำ ตลอดจนปิดฝาให้มิดชิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้กระทำต่อเนื่องไปจนกว่าจะถึงกลางปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง