กลุ่มแรงงานไทยจี้รัฐตั้งกรมส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กลุ่มแรงงานไทยจี้รัฐตั้งกรมส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน

สังคม
10 พ.ค. 58
17:01
119
Logo Thai PBS
กลุ่มแรงงานไทยจี้รัฐตั้งกรมส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน

กลุ่มตัวแทนองค์กรแรงงานทั่วประเทศเร่งกระทรวงแรงงานตั้งกรมส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน ในวันครบรอบ 22 ปี เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ อ.สามพราน จ.นครปฐม พบกลุ่มแรงงานด้านก่อสร้าง สิ่งทอ และอุตสาหกรรมเคมี ป่วยเพิ่มปีละ 500-600 คน

วันนี้ (10 พ.ค. 2558) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ และสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จัดงานรำลึก 22 ปีโศกนาฏกรรมคนงานเคเดอร์ ซึ่งมีทั้งการเสวนาเชิงวิชาการ " บทเรียนโศกนาฏกรรมคนงานเคเดอร์สู่อนุสาวรีย์เตือนใจความปลอดภัยของแรงงาน” และเปิดอนุสาวรีย์เตือนใจความปลอดภัยของคนงาน เนื่องในวันความปลอดภัยแห่งชาติ 10 พ.ค. ของทุกปี

นายสนทยา เผ่าดี ผู้แทนฝ่ายนายจ้างกล่าวว่า ในฐานะนายจ้างต้องดูแลลูกจ้างให้มีความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่กระทรวงแรงงานกำหนดไว้ ทั้งเรื่องความสถานที่ อุปกรณ์ และชีวิต รวมทั้ง ส่งเสริมให้ลูกจ้าง ตรวจสุขภาพประจำปี และเข้าถึงสิทธิกองทุนเงินทดแทน และประกันสังคม

ขณะที่ นายสมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกระบุว่า ภาครัฐยังไม่เข้มงวดเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยด้านการทำงานกับสถานประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการหลายแห่งละเลย รวมถึงไม่มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ครบถ้วนให้กับลูกจ้าง ขณะเดียวกัน ขั้นตอนการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของกองทุนเงินทดแทนมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้เวลานาน จึงเห็นว่าควรจัดหน่วยแพทย์มาตรวจสุขภาพให้กับลูกจ้างที่สถานประกอบการต่อเนื่องทุกปี

ด้าน นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยกล่าวว่า เห็นด้วยกับการตั้งกรมส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน เพื่อให้เป็นหน่วยงานส่งเสริมและดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ใช้แรงงาน และเปิดโอกาสให้ตัวแทนลูกจ้างจากสหภาพแรงงานต่าง ๆ รวมไปถึงนักวิชาการ ได้ร่วมกันสะท้อนปัญหา ระบุข้อเสนอแนะ เพื่อให้การแก้ปัญหาตรงจุด

อย่างไรก็ดี ภายในวงเสวนายังแสดงความเป็นห่วงกลุ่มแรงงานประเภทก่อสร้าง สิ่งทอ และอุตสาหกรรมเคมี หลังข้อมูลของสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย พบว่าแรงงานเจ็บป่วยจากการทำงานเพิ่มขึ้นปีละ 500-600 คน