ชาวบ้านจ.มุกดาหาร คัดค้านสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง

15 มิ.ย. 56
15:19
445
Logo Thai PBS
ชาวบ้านจ.มุกดาหาร คัดค้านสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง

ชาวบ้านที่จังหวัดมุกดาหาร รวมตัวกันคัดค้านการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณปากห้วยกะลืม เพราะมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด เนื่องจากบริเวณที่เกิดตลิ่งพังอยู่ในเขตชุมชน ซึ่งมีทั้งวัดและโรงเรียน แต่สำนักโยธาธิการและผังเมือง อนุมัติโครงการก่อสร้างอยู่ห่างจากจุดที่ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 4 กิโลเมตร ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการสร้างเขื่อน เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเจ้าของที่ดิน

รอยแตกร้าวบนผนังศาลา วัดท่าดอนตาล ซึ่งเกิดจากดินทรุดตัวบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง คือ ตัวอย่างของปัญหาที่กำลังลุกลามในชุมชนเขตเทศบาลตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ชาวบ้านจึงรวมตัวกันเรียกร้องให้สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโขง โดยร้องขอไปยัง สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ทุกๆปีบริเวณนี้ถูกน้ำกัดเซาะจนผืนดินหายไปหลายสิบไร่ กำลังส่งผลกระทบต่อวัด และชุมชน แต่เมื่อผ่านการอนุมัติงบประมาณ โครงการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้น กลับถูกกำหนดที่ตั้งอยู่ห่างจากจุดที่ชาวบ้านกำลังเดือดร้อนไปไกลกว่า 4 กิโลเมตร คือบริเวณที่เรียกว่า ปากห้วยกะลืมอยู่ทางทิศใต้ของชุมชน สภาพพื้นที่ส่วนเป็นป่า และ สวนมะขามหวานของนายทุนนอกพื้นที่

สถานที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังโครงการนี้ ไม่เคยมีการสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านแต่ถูกกำหนดให้ ไปก่อสร้างอยู่ห่างไกลออกไปจากชุมชนที่กำลังเดือดร้อนซึ่งมีทั้งวัดและโรงเรียน จึงถูกตั้งข้อสังเกตว่า อาจเอื้อประโยชน์ให้นายทุน ที่กว๊านซื้อที่ดินไว้เพื่อทำบ้านพักรีสอร์ตริมแม่น้ำโขง

จากการสำรวจตลอดแนวชายฝั่งริมแม่น้ำโขงซึ่งติดกับเทศบาลตำบลดอนตาล พบว่า บริเวณปากห้วยกะลืมมีแนวโน้มถูกกัดเซาะมากที่สุด

โครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณปากห้วยกะลืมในเขตเทศบาลตำบลดอนตาล เป็นโครงการจัดซื้อ-จัดจ้างจากส่วนกลางของกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณกว่า 30 ล้านบาท ระยะทาง 475 เมตร ผลจากการคัดค้านของชาวบ้าน สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร จึงชะลอโครงการไว้ก่อน และกลับไปเริ่มต้นการสำรวจและออกแบบก่อสร้างใหม่ คาดว่า จะเริ่มก่อสร้างในจุดที่ชาวบ้านต้องการในเดือนเม.ย.2557