"ก.เกษตรฯ"เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรไร้ที่ทำกิน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"ก.เกษตรฯ"เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรไร้ที่ทำกิน

เศรษฐกิจ
22 ก.ค. 56
08:15
133
Logo Thai PBS
"ก.เกษตรฯ"เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรไร้ที่ทำกิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาเกษตรกรไร้ที่ทำกินจำนวน 300,000 คน โดยเร่งรัดตรวจสอบสิทธิ์และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ผิดฎกหมายเพื่อยึดที่ดินคืนให้แก่เกษตรกร

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุถึงการเร่งรัดให้สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรที่มียังประสบปัญหาอยู่กว่า 300,000 คน โดยทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการใช้ประโยชน์ดินส.ป.ก. ว่ามีการใช้ผิดประเภทหรือไม่ เช่น ทำรีสอร์ท, ที่พัก หรือมีการซื้อขายอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลและใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำสูงช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ โดยหากพบกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายและยึดที่ดินคืนทันที

ทั้งนี้ จากการดำเนินการในช่วง2ปีที่ผ่านมา สามารถตรวจสอบพื้นที่ของส.ป.ก.ได้ทั้งหมด 18 ล้านไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 34 ล้านไร่ พบว่า มีเกษตรกรนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ประมาณ 10,000 ไร่ โดยเฉพาะในพื้นที่วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ที่มีกลุ่มเอกชนเข้าซื้อที่ดินส.ป.ก.เพื่อทำรีสอร์ทซึ่งได้แจ้งดำเนินการทางกฎหมายกับเจ้าของรีสอร์ท 9 กรณีแล้ว