รมว.สาธารณสุขหารือมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชน แพงเกินจริง

สังคม
15 พ.ค. 58
11:38
70
Logo Thai PBS
รมว.สาธารณสุขหารือมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชน แพงเกินจริง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมและกำหนดมาตรการเร่งด่วน 3 ข้อ เพื่อแก้ปัญหาค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนแพงภายใน 1 เดือน หลังจากประชาชนร้องเรียนว่าโรงพยาบาลเอกชนกำหนดราคาค่าใช้จ่ายที่แพงเกินจริง

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังจากเป็นประธานประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนแพง โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมว่า ที่ประชุมได้วิเคราะห์ที่มาของค่ารักษาของโรงพยาบาลเอกชนแพง ซึ่งมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่ายา, ค่าบริการอื่นๆ เช่น เวชภัณฑ์ ค่าหัตถการ ค่าตรวจวินิจฉัย ที่ใช้เครื่องมือราคาแพง รวมทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร สถานที่
 
ส่วนแนวทางการแก้ไขระยะเร่งด่วนได้ตั้งคณะทำงาน 1 ชุด ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ให้ดำเนินการ 3 เรื่องให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน คือ 1. รวบรวมข้อมูลค่ายา ค่าบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ โดยให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบ ก่อนเลือกตัดสินใจเข้ารับบริการ 2. เปิดสายด่วนรับเรื่อง 3 เลขหมายเพื่อให้ข้อมูลประชาชน และรับเรื่องร้องเรียน คือสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค หมายเลข 1166 ในเวลาราชการ, สายด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 02 -193 7999 และสายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
และ 3. เรื่องบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จะไม่เรียกเก็บเงินจากประชาชน โดยจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตให้ชัดเจน และระบบการเบิกจ่ายของโรงพยาบาลจากกองทุนกลาง โดยจะตกลงราคาที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลทั้งของรัฐ และเอกชน