ทอ.ปิดโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่กริพเพนอย่างเป็นทางการ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ทอ.ปิดโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่กริพเพนอย่างเป็นทางการ

11 ก.ย. 56
14:46
145
Logo Thai PBS
ทอ.ปิดโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่กริพเพนอย่างเป็นทางการ

กองทัพอากาศ บรรจุระบบป้องกันทางอากาศแบบบูรณาการ และปิดโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่กริพเพนอย่างเป็นทางการที่กองบิน 7 สุราษฎร์ธานี โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมเดินทางด้วยเครื่องบินขับไล่กริพเพนในหมู่บินเกียรติยศเพื่อยืนยันความพร้อมของเครื่องบินขับไล่กริพเพนทั้งระบบ

เครื่องบินขับไล่กริพเพนได้ต้อนรับ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมบินเดินทางในหมู่บินเกียรติยศ โดยการบินเกาะหมู่ของเครื่องบินขับไล่กริพเพน 3 เครื่อง พร้อมเครื่องบินขับไล่เอฟ 16 และเอฟ 5 จากกองบิน6 ดอนเมืองไปยังกองบิน 7 สุราษฎร์ธานีใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงเพื่อร่วมพิธีบรรจุระบบป้องกันทางอากาศแบบบูรณาการ และปิดโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่กริพเพนอย่างเป็นทางการ

กองทัพอากาศเริ่มโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่กริพเพนจากสวีเดนทดแทนเครื่องบินขับไล่เอฟ 5 ที่ปลดประจำการตั้งแต่ปี 2550 แบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่กริพเพน 12 เครื่อง พร้อมเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศแบบซาป 340 AEW และเครื่องบินลำเลียงซาป 340B รวมไปถึงระบบอาวุธ และควบคุมสั่งการ ทยอยเข้าประจำการตั้งปี 2553 และล่าสุดสวีเดนส่งมอบเครื่องบินกริพนเพน 3 เครื่องสุดท้ายให้ไทยเมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เชื่อมั่นว่า การบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินขับไล่กริพเพนทั้งระบบจะทำให้ไทยสามารถก้าวไปสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคก่อนปี 2562 ตามแผนที่วางไว้ และจะเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศในทุกมิติ เพราะในอนาคตเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว กองทัพไทยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังอาเซียนในการรักษาสันติภาพด้วย

นอกจากนี้ระบบป้องกันทางอากาศแบบบูรณาการของเครื่องบินขับไล่กริพเพนยังอยู่ ระหว่างการพัฒนาเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพเรือ และจะขยายการเชื่อมต่อไปยังกองทัพบก และกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อบูรณาการระบบข้อมูลข่าวสารให้คลอบคลุมทุกเหล่าทัพต่อไป

การเข้าประจำการของเครื่องบินกริพเพนครบฝูง 12 เครื่อง พร้อมเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศ และระบบเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทั้งหมด จึงไม่เพียงเพิ่มขีดความสามารถกำลังรบทางอากาศภายใต้งบประมาณที่จำกัดเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกเหล่าทัพ และการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และพร้อมรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบในอนาคต


ข่าวที่เกี่ยวข้อง