กิจกรรมเนื่องในวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน

Logo Thai PBS
กิจกรรมเนื่องในวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน

วันนี้เป็นวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ หรือ ไอดาฮอท (IDAHOT) ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย พร้อมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคของทุกเพศสภาวะ พร้อมกับเรียกร้องสิทธิทางกฎหมาย โดยปีนี้เน้นเป้าหมายสร้างความเข้าใจไปที่กลุ่มเยาวชน

สิ่งที่เป็นอาจขัดกับความเชื่อ สวนทางกับจารีตสังคม แต่พร้อมยืนหยัดสู้เพื่อความรักที่แตกต่าง เป็นความหมายที่แฝงอยู่ในเพลงดัง Take me to Church ของนักร้องชาวไอริช "โฮซิเออร์" ครั้งนี้นำมาถ่ายทอดโดย 2 นักดนตรีไทย "รพีพร" และ "ภคิน" 1 ในกิจกรรมเนื่องในวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ IDAHOT 2015 (ไอดาฮอท) ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หวังใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือทะลายกำแพงความคิดของผู้ฟังให้ตระหนักและเข้าใจในความหลากหลาย

2 ปีแล้วที่ ยูเนสโก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทย จัดกิจกรรมหลากรูปแบบเพื่อสร้างความเข้าใจและเปิดพื้นที่ให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้สะท้อนความคิด บอกเล่าปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการกีดกันผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน

วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ 17 พฤษภาคมของทุกปี ทั่วโลกจะเต็มไปด้วยสีสันของสายรุ้ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยปีที่แล้วมีองค์กรกว่า 1,200 แห่ง ใน 130 ประเทศ พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการยอมรับสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม

คีวิน อาร็อกโก ชาวฟิลิปปินส์ บอกว่า ที่บ้านเกิดของเขามีการเฉลิมฉลองวัน IDAHOT (ไอดาฮอท) ทุกปีเช่นเดียวกัน และไม่เฉพาะกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้น ยังได้รับความร่วมมือจากศิลปิน นักร้อง กลุ่มนักศึกษา โดยสำหรับเขาก็หวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้างความเข้าใจและเปิดรับกันและกันมากขึ้น

ปัจจุบันมี 19 ประเทศทั่วโลก ที่คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ตามกฎหมาย ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป ขณะที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่าง อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อนุญาตให้ผู้ที่แปลงเพศแล้วสามารถเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อได้ เช่นเดียวกับ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ขณะที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลักดันกฎหมายคู่ชีวิต ให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ เพื่อรักษาสิทธิทางกฎหมายที่พวกเขาควรจะได้รับเช่นเดียวกับคู่รักอื่นๆ