"สมอ." เผยผู้ผลิตสีน้ำมันทาอาคาร ผ่าน"มอก." 15 ราย จาก 200 ราย | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"สมอ." เผยผู้ผลิตสีน้ำมันทาอาคาร ผ่าน"มอก." 15 ราย จาก 200 ราย

เศรษฐกิจ
22 ต.ค. 56
15:12
1,421
Logo Thai PBS
 "สมอ." เผยผู้ผลิตสีน้ำมันทาอาคาร ผ่าน"มอก." 15 ราย จาก 200 ราย

กรณีการเปิดเผยผลวิจัยสารตะกั่วในสีน้ำมันทาอาคาร ของมูลนิธิบูรณะนิเวศ ที่พบว่ามีสารตะกั่วเกินมาตรฐาน 79 % ของตัวอย่างสีทั้งหมด ซึ่งกังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็ก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบุว่า มีผู้ผลิตและจำหน่ายสีประเภทนี้ ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. เพียง 15 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับให้เป็นมาตรฐานบังคับแทนการยื่นขอ มอก.ตามความสมัครใจ

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตรเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ยอมรับว่า แม้จะมีมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์สีน้ำมันทาอาคาร หรือ มอก.327-2553 ซึ่งต้องมีสารตะกั่วปนเปื้อนไม่เกิน 100 PPM หรือ 100 ส่วน ใน 1,000,000 ส่วน แต่ มอก.นี้กำหนดเป็นมาตรฐานทั่วไป ไม่ใช่แบบบังคับ ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกอบการที่จะยื่นขอ ทำให้มีจำนวนผู้ยื่นขอเพียง 15 ราย จากผู้ประกอบการสีน้ำมันประมาณ 200 ราย

โดย สมอ.อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดให้สีน้ำมันเป็นมาตรฐานบังคับ หลังคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้อนุมัติเมื่อวันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา และเน้นบังคับให้มีค่าโลหะหนักในระดับต่ำ
 

<"">
 
<"">

หากมีการประกาศมาตรการบังคับ ผู้ผลิตและจำหน่ายทุกรายต้องยื่นขอ โดยใช้เวลาเดินเอกสาร 43 วัน และใช้เวลาตรวจสอบมาตรฐานโรงงานผลิต และสุ่มตรวจสินค้าจากห้องปฏิบัติการรัฐและเอกชนอีกระยะหนึ่ง

เลขาธิการ สมอ. ยืนยันว่า ปกติแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการสุ่มตรวจสินค้าในท้องตลาดทุกเดือน หากพบว่าไม่เป็นตามมาตรฐานก็จะดำเนินคดี โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนการโฆษณาเกินจริงว่าไม่มีสารตะกั่ว ต้องรับความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้ ระหว่างที่รอมาตรการบังคับสำหรับสีน้ำมันทาอาคาร สมอ. ขอให้ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าที่มี มอก. ซึ่งมีความปลอดภัย และจัดให้ความรู้กับผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กเลือกใช้สีทาอาคาร และเฝ้าระวังพฤติกรรมของเด็กไม่ไห้มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายรวม 313 ศูนย์ในกรุงเทพ และเตรียมขยายผลให้ครอบคลุมทุกจังหวัด