เตรียมพิมพ์พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ เพิ่ม

สังคม
5 พ.ย. 56
14:21
67
Logo Thai PBS
เตรียมพิมพ์พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ เพิ่ม

คณะบุคคลและประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ คณะกรรมการดำเนินการเตรียมปรับปรุงเพิ่มเติม พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชฯ ให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯบอกว่า เป็นเรื่องที่น่ายินที่ได้รับข้อมูลพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากนางทัศนีย์ คชวัตร ซึ่งเป็นพระญาติใกล้ชิด ทำให้คณะกรรมการดำเนินการเตรียมปรับปรุงเพิ่มเติมพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมเผยแพร่ต่อไป

ขณะเดียวกัน เตรียมจัดทำพระประวัติในรูปแบบสากลเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากมีสื่อต่างประเทศให้ความสนใจจำนวนมาก ขณะที่ ตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนทยอยเข้าสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บริเวณตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น ตัวแทนจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จากศาลแขวงดุสิต ชมรมพระพุทธศาสนา กฟผ. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ และชาวอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่แม้จะต้องเดินทางไกล แต่ตั้งใจรวมกลุ่มกันเดินทางมาสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องจากศรัทธาในหลักคำสอนของพระองค์ และพร้อมน้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราชฯ

สำหรับประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯจะได้รับหนังสือ เรื่องชีวิตนี้ น้อยนัก หนังสือชุดความเรื่องพระพุทธศาสนา และพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นอานุสติเตือนใจให้ประชาชนระลึกถึงพระธรรมคำสอน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ