“ทุจริตคอรัปชั่น” ต้นเหตุปัญหาการค้ามนุษย์

สังคม
11 พ.ย. 53
07:21
2,647
Logo Thai PBS
“ทุจริตคอรัปชั่น” ต้นเหตุปัญหาการค้ามนุษย์
อ่านข่าวให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นผ่านการนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14 ผู้จัดการโครงการองค์กรนานาชาติเพื่อสิทธิเด็ก จากประเทศออสเตรเลีย สะท้อนปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ว่ามีต้นเหตุมาจากการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ
การประชุมปฏิบัติการ 5 กลุ่มย่อย ที่เกิดขึ้นวันที่ 2 ของการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิดที่ว่า "คืนความเชื่อมั่น : ทั่วโลกโปร่งใสกู้ภัยทุจริต" ซึ่งมีเป้าหมายของการระดมความเห็นจากตัวแทนหน่วยงานต่อต้านการทุจริต ที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวม 135 ประเทศทั่วโลก

การประชุมปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องกระบวนการทุจริตคอรัปชั่นกับการค้ามนุษย์ โดย ศ.เลสลีย์ โฮลเมส ผู้จัดการโครงการองค์กรนานาชาติเพื่อสิทธิเด็ก จากประเทศออสเตรเลีย แสดงความเห็นต่อกระบวนการค้ามนุษย์ จากอดีตเหยื่อมักถูกบังคับจากครอบครัว หรือกลุ่มอาชญากร มีทั้งการค้าในประเทศและลักลอบเข้าเมือง แต่ปัจจุบันกลายเป็นเรื่องของความสมัครใจของเหยื่อที่จะเข้ามาร่วมกับกระบวนการ ซึ่งมีวิธีการเดินทางข้ามชาติจากหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ขณะที่สาเหตุของปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีลักษณะที่คล้ายกัน ซึ่ง ศ.เลสลีย์ เห็นว่า ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐมีการทุจริตคอรัปชั่น อาทิ ด่านเข้าเมือง ตำรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร แม้แต่เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และบรรดากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในศูนย์ผู้ลี้ภัยของหลายๆ ประเทศ มีเจตนาในการเปิดช่องว่างให้กระบวนการค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์ โดยหยิบยกการค้าบริการทางเพศในค่ายผู้อพยพ ซึ่งมักเกิดปัญหาเช่นเดียวกัน

นอกจากการประชุมกลุ่มย่อยในช่วงเช้าที่มีเรื่องการค้ามนุษย์แล้ว ยังมีการเรียกคืนความเชื่อมั่น, การติดตามการลักลอบค้าไม้, การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ, การดำเนินธุรกิจในความเสี่ยง ที่ถูกกำหนดให้เป็นการหารือ เพื่อต่อต้านการทุจริต เช่นเดียวกับช่วงบ่ายที่จะเป็นเรื่องความแข็งแกร่งในภาคประชาชน, นวัตกรรมใหม่ในการต่อต้านทุจริต และการทำความโปรงใสในภาคธุรกิจการก่อสร้าง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

-

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ