มติ สปท.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยคะแนน 164 ต่อ 6 เสียง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

มติ สปท.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยคะแนน 164 ต่อ 6 เสียง

การเมือง
16 ก.พ. 59
19:42
186
Logo Thai PBS
มติ สปท.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยคะแนน 164 ต่อ 6 เสียง
ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีมติเห็นชอบร่างรายงานและร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยคะแนน 164 ต่อ 6 เสียง

วันนี้ (16 ก.พ.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม สปท.มีมติเห็นชอบร่างรายงานและร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยคะแนนเสียง 164 ต่อ 6 ซึ่งปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วนจากร่างที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เคยให้ความเห็นชอบไปแล้ว โดย พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนแม่บทหลักในการกำหนดทิศทางของประเทศใน 20 ปีข้างหน้า พร้อมป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติได้

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมาย คือให้มีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 25 คน 3 คนเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 22 คน และถ้ากรรมการว่างลง แต่ยังเกินกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการที่มีอยู่ทำหน้าที่ต่อไป แต่ช่วงเปลี่ยนผ่านบทเฉพาะกาลกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 25 คน ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง 3 คน และบุคคลซึ่ง สนช.ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 22 คน พร้อมให้มีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติไม่เกิน 29 คน แบ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับสูง ตัวแทนภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัย และผู้แทนองค์กรชุมชน

ด้านนายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิก สปท.กล่าวว่า ขอให้สรรหากรรมการใหม่ทั้งหมด หลังมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง เพื่อลดความหวาดระแวง ขณะที่นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท.กล่าวว่า ขอทุกฝ่ายศึกษาเนื้อหาร่างกฎหมายนี้ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะฝ่ายการเมือง เพราะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้มีอำนาจเหมือนกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดอง (คปป.) อย่างที่หลายฝ่ายวิจารณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง