สมาพันธ์เกษตรกร จ.สงขลา เสนอนำปัญหายางหารือที่ประชุม สนช.เพื่อการพัฒนาระยะยาว | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

สมาพันธ์เกษตรกร จ.สงขลา เสนอนำปัญหายางหารือที่ประชุม สนช.เพื่อการพัฒนาระยะยาว

สิ่งแวดล้อม
17 ก.พ. 59
16:48
152
Logo Thai PBS
สมาพันธ์เกษตรกร จ.สงขลา เสนอนำปัญหายางหารือที่ประชุม สนช.เพื่อการพัฒนาระยะยาว
สมาพันธ์เกษตรกร จ.สงขลา เสนอให้นำปัญหายางพาราเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นวาระพิเศษ เพื่อเป็นการพัฒนาระยะยาว ขณะที่เกษตรกร จ.ตรัง จำเป็นต้องกรีดยางในช่วงผลัดใบ เพื่อหารายได้ในช่วงหน้าแล้ง

วันนี้ (17 ก.พ.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำและความต้องการรายได้ในช่วงหน้าแล้ง ทำให้ชาวสวนยางพาราบางส่วนใน ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง จำเป็นต้องกรีดยางต่อไป แม้จะอยู่ในช่วงต้นยางพาราผลัดใบก็ตาม

ขณะที่นายวีระเทพ จันทร์แก้ว รักษาการผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.ตรัง เปิดเผยว่า เกษตรกรที่ยังกรีดยางพาราในช่วงฤดูปิดกรีด อาจจะทำให้ต้นยางพาราหยุดการเติบโต เพราะระหว่างผลัดใบและผลิใบใหม่ จำเป็นต้องอาศัยธาตุอาหารที่สะสมในลำต้น

ด้านนายปรีชา สุขเกษม เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกร จ.สงขลา กล่าวว่า รัฐบาลควรเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวาระพิเศษ โดยให้ชาวสวนยางพารามีส่วนร่วม สำหรับสะท้อนปัญหาให้สภาฯรับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว รวมถึงให้เกษตรกรทราบข้อเท็จจริงของตลาดยางพาราและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อจะได้ปรับตัวต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง