กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านคาดหวัง กรธ.ปรับแก้ ร่าง รธน.ยึดหลักบริหารราชการแผ่นดินทั้ง 3 ส่วน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านคาดหวัง กรธ.ปรับแก้ ร่าง รธน.ยึดหลักบริหารราชการแผ่นดินทั้ง 3 ส่วน

การเมือง
17 ก.พ. 59
17:25
220
Logo Thai PBS
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านคาดหวัง กรธ.ปรับแก้ ร่าง รธน.ยึดหลักบริหารราชการแผ่นดินทั้ง 3 ส่วน
นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย คาดหวังว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติถึงหลักการบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในบทบาทหน้าที่ของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วประ

วันนี้ (17 ก.พ.2559) นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.รวัต เครือบุดดีมหาโชค นายกสหภาพข้าราชการและพนักงานฝ่ายปกครองแห่งประเทศไทย ยื่นข้อเสนอให้ กรธ.ตามคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แทนการนัดหมายชุมนุมคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ

โดยก่อนยื่นข้อเสนอต่อ กรธ.นำไปประกอบการพิจารณาปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญนั้น นายยงยศ แก้วเขียว อ่านแถลงการณ์ว่า รัฐธรรมนูญควรเขียนหลักการให้ครอบคลุมการบริหารราชการแผ่นดินทั้ง 3 ส่วน เพื่อเป็นหลักประกันในบทบาทหน้าที่ของกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ 7,255 ตำบล 74,935 หมู่บ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง