กรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย "3 กก" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย "3 กก"

เศรษฐกิจ
23 ก.พ. 59
22:04
802
Logo Thai PBS
กรมการขนส่งทางบกเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย "3 กก"
กรมการขนส่งทางบกจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรเบิ้ล "3 กก" วันที่ 12-13 มี.ค.2559 รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนคาดทะเบียน "3 กก 3333" ได้รับความนิยมสูงสุด เผยทะเบียน "1 กก

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้จัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย (Super Number) ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดละ 301 หมายเลข ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเป็นประจำ โดยในส่วนกลางจัดประมูลเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ที่สองและสี่ของเดือน สำหรับเดือนมีนาคมนี้ กำหนดจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย ในหมวดอักษรเบิ้ล "3 กก" ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร คาดว่าหมายเลขทะเบียนที่คาดว่าจะมีประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดคือ "3 กก 3333"

ทั้งนี้จากสถิติการประมูลทะเบียนรถหมวดอักษรเบิ้ลที่มีตัวเลขนำหน้าพยัญชนะที่ผ่านมา เช่น หมวด "1 กก" ประมูลได้ในราคาสูงสุดคือหมายเลข "1 กก1111" ประมูลได้ในราคา 25,000,000 บาท หมวด 2 กก ประมูลได้ในราคาสูงสุดคือหมายเลข "2 กก 2222" ประมูลได้ในราคา 11,111,111 บาท ทั้งนี้แผ่นป้ายทะเบียนกราฟิกดังกล่าว จะออกให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการประมูลเท่านั้น และถือเป็นกรรมสิทธิ์เป็นมรดกที่สามารถใช้มอบเป็นของขวัญ สามารถซื้อ-ขาย- โอน-เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบกจะนำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย อาทิ จัดโครงการสนามจราจรเยาวชน รณรงค์ส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัย สร้างนักขับขี่ที่ปลอดภัยโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ จัดตั้งศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะ จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ใช้เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จนถึงปัจจุบันได้ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศไปแล้วเกือบ 13,000 ราย จึงถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย เป็นผู้ที่มีส่วนในการช่วยรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยส่วนกลาง ที่กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นที่ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก โดยสามารถประมูลได้ด้วยตนเอง มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประมูลแทน หรือไม่สะดวกเดินทางมาประมูลยังสถานที่จัดประมูล สามารถประมูลทางโทรศัพท์ ประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com หรือจะกำหนดราคาขั้นสูงหรือ Maximum Bid ไว้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 โทรศัพท์ 02-272 5937 หรือ Call Center 1584

ข่าวที่เกี่ยวข้อง