เครือข่ายประชาชนค้านม.44 เจรจารัฐบาล รอคำตอบนายกฯ 4 โมงเย็นวันนี้

สังคม
1 มี.ค. 59
15:45
125
Logo Thai PBS
เครือข่ายประชาชนค้านม.44 เจรจารัฐบาล รอคำตอบนายกฯ 4 โมงเย็นวันนี้

เครือข่ายประชาชนค้านม.44 เจรจารัฐบาล รอคำตอบนายกฯ 4 โมงเย็นวันนี้ ชี้รัฐบาลใช้คำสั่งนี้เปิดทางให้นายทุนเข้ามาเอาเปรียบชุมชน บุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ

วันนี้ (1 มี.ค.) เวลา 10.30 น. ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอสรายงานว่า ที่ห้องประชุมอาคาร กพร.ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล มีเวทีพูดคุยถึงผลกระทบจากคำสั่ง คสช.มาตรา 44 ฉบับที่ 3,4/2559 ผู้เข้าร่วมพูดคุยเป็นตัวแทนเครือข่ายขอคืนผังเมือง และตัวแทนฝ่ายรัฐบาลโดยนายพิชัย อุทัยเชฏฐ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในการพูดคุย ประเด็นพูดคุยสืบเนื่องก่อนหน้านี้จากทางเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และองค์กรภาคประชาชนในหลายจังหวัด ได้ยื่นหนังสือต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลให้ยกเลิกคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความ สงบแห่งชาติที่ 3/2559และที่4/2559

 

โดยทางเครือข่ายฯ ให้เหตุผลที่ควรยกเลิก ประกาศคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2559 และ4/2559ประกาศคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่า ด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้เหตุผลว่าประกาศคําสั่งฉบับนี้ เป็นการเปิดทางให้มีการบริหารจัดการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้เกิดการจัดการพื้นที่โดยละเลย กระบวนการกลั่นกรองการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับชุมชน อันเป็นการทําลายหลักประกันใน การคุ้มครองสิทธิชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

 

ประเด็นต่อมา การพัฒนาเขตเศรษฐกิจควรเป็นไปด้วยความรอบคอบคํานึงถึงศักยภาพหรือความสามารถพิเศษของ คนในพื้นที่นั้น แต่กระบวนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลนี้ กลับกลายเป็นการเปิดโอกาสให้กับนายทุน ได้รับสิทธิพิเศษด้านต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังมีคําสั่งพิเศษคสช. โดยเฉพาะประกาศคําสั่งฉบับ นี้ที่เปิดทางให้กลุ่มทุนมีการประกอบกิจการ โดยไม่ต้องคํานึงถึงผังเมือง จะส่งผลกระทบต่อการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนไทย การดําเนินการแบบนี้จะไม่นําไปสู่การปฏิรูป ดังที่รัฐบาลกล่าวอ้าง และประกาศคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎ กระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสําหรับการประกอบกิจการบางประเภท ทางตัวแทนรัฐบาลทำหน้าที่รับฟังข้อมูลจากทางเครือข่ายเป็นหลักโดยให้ทางเครือข่ายพูดคนละ5นาที หลังจากตัวแทนเครือข่ายนำเสนอข้อมูลจบ ทางตัวแทนรัฐบาลนำข้อมูลเสนอนายกรัฐบมนตรี ทางเครือข่าย รอผลการประชุมคณะรัฐมนตรี หลัง 16.00 น.วันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำหรับคุณ

เรื่องที่คุณอาจจะสนใจ